Suomen Kääpiökoirat ry - Arkisto - Uutisia menneiltä vuosilta - 2011

Suomen Affenpinserit ry jäsenyhdistykseksi

SKKY:n hallitus on hyväksynyt Suomen Affenpinserit ry:n uudeksi jäsenyhdistyksekseen vuoden 2012 alusta.

FCI:n 2. ryhmään kuuluvat apinapinserit siirrettiin SKKY:n alaisuuteen sen jälkeen, kun Kennelliiton valtuusto poisti rodun aiemman rotujärjestön Suomen Snautseri- ja Pinserikeskusjärjestön rotujärjestöoikeudet syyskokouksessaan. SSPK:n toiminta on päätetty lakkauttaa, koska sen alaisten muiden snautseri- ja pinserirotujen rotuyhdistykset ovat itsenäistyneet omiksi rotujärjestöikseen.

FCI:n ulkopuolisissa maissa kuten Britanniassa, USA:ssa, Kanadassa ja Australiassa apinapinserit kuuluvat kääpiökoiraryhmään.


Yksimielinen syyskokous 30.11.2011

Suomen Kääpiökoirayhdistyksen syyskokous Ostrobotnialla Helsingissä sujui yksimielisesti, ja henkilövalinnat tehtiin ilman äänestyksiä.

Rotujärjestön puheenjohtajana jatkaa Kirsti Lummelampi ja sihteerinä Päivi Rantanen. Erovuoroisista hallituksen jäsenistä Elina Ervasti ja Yrjötapio Kivisaari olivat ilmoittaneet, etteivät olleet käytettävissä työesteiden vuoksi. 

Hallitukseen palaa nyt muutaman vuoden tauon jälkeen Elizabeth Schauman, joka toimi useita vuosia yhdistyksen rahastonhoitajana ja varapuheenjohtajana ja on ollut Kaivopuiston erikoisnäyttelyn sihteerinä.  Uusina hallitukseen valittiin Suomen Griffonyhdistyksen varapuheenjohtaja Ari Auvinen ja Suomen Coton de tuléar ry:n puheenjohtaja Tarja Flinkman. Heidän toimikautensa on kolme vuotta.

Yhdistyksen toiminnantarkastajina jatkavat tämänvuotiset tilintarkastajat Raija Aho ja Merete Godt.  Heidän varallaan toimivat Tuija Rautio ja Erkki Rantavuoti.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin nekin yksimielisesti. Vakiotoiminnan lisäksi ensi vuoden toimintasuunnitelma sisältää alkuvuodesta jäsenyhdistysten ja alajaostojen puheenjohtajille, sihteereille ja rahastonhoitajille järjestettävän yhdistystoiminnan seminaarin. Talousarvion mukaan yhdistyksen tuotot ja kulut vuonna 2012 ovat n. 74000 euroa. Jäsenmaksut säilyvät ennallaan.

Myös löwcheneiden ja maltankoirien Jalostuksen Tavoiteohjelmaesitykset hyväksyttiin.

Kokoukselle kerrottiin, että rotujärjestöön on tulossa vuoden 2012 alusta uusi jäsenyhdistys, Suomen Affenpinserit ry, sen jälkeen, kun Kennelliiton syysvaltuusto poisti Snautseri- ja Pinserikeskusjärjestön rotujärjestöoikeudet ja Kennelliiton hallitus päätti siirtää apinapinserit SKKY:n alaisuuteen. Siirto tapahtuu sen jälkeen, kun Kennelliitto on ilmoittanut asiasta virallisesti ja Suomen Affenspinserit ry on anonut rotujärjestön jäsenyyttä.


Tuomarikoulutuksia ja uusia ulkomuototuomareita

Japanese chin

SKKY on järjestänyt marraskuussa ulkomuototuomarioikeuksiaan laajentaville tuomareille tarkoitetut erikoiskoulutukset seuraavisa roduissa: bostoninterrieri, griffon belge, griffon bruxellois, japanese chin, kingcharlesinspanieli, lhasa apso, petit brabancon ja ranskanbulldoggi.

Samoin on järjestetty uusien tuomareiden pätevöimiseksi koearvostelu- ja näyttötilaisuudet kiinanharjakoirissa ja maltankoirissa.  Edellisessä hyväksyttiin Eeva Rautala (koearvostelu) sekä Tuire Okkola ja Tarmo Viirtelä (näyttö) ja jälkimmäisessä Jussi Liimatainen ja Eeva Rautala (koearvostelu) sekä Tuire Okkola (näyttö).

Griffoneita
Maltankoirien koearvostelu

Yhteistyösopimus Severa Pet Foods Oy:n kanssa

Suomen Kääpiökoirayhdistys ja Eukanuba- koiranruokatuotteita edustava Severa Pet Foods Oy ovat solmineet ilmoitus- ja mainosyhteistyösopimuksen vuodelle 2012.  Sopimus on sisältää option vuodelle 2013.

Sopimus käsittää ilmoitus- ja mainosyhteistyön SKKY:n lehdessä ja internetsivuilla sekä rotujärjestön erikoisnäyttelyssä Kaivopuistossa. Lisäksi SKKY:n jäsenyhdistyksille ja alajaostoille tarjotaan mahdollisuutta käyttää koiranruokamerkin logoa vuosikorvauksella omilla internetsivuillaan.

SKKY:n puheenjohtaja Kirsti Lummelampi sanoo rotujärjestön arvostavan maailmanlaajuisesti arvostetun koiranruokamerkin mukaantuloa rotujärjestön tapahtumiin, koska yhteistyö osaltaan mahdollistaa jäsenmaksujen ja näyttelyn ilmoittautumismaksujen pitämisen alhaisina.

”Olemme iloisia voidessamme olla mukana rekisteröinneiltään Suomen suurimman rotujärjestön toiminnassa ja erityisesti Pohjoismaiden suurimmassa seura- ja kääpiökoiratapahtumassa Kaivopuiston näyttelyssä”, Severa Pet Foods Oy:n toimitusjohtaja Mika Haikonen sanoo.


Syksyn tuomarikoulutukset alkaneet

Kiinanharjakoirakoulutus

Kiinanharjakoirakoulutusta, vasemmalla kouluttajat Kari Järvinen ja Kirsti Lummelampi

SKKY:n syksyn tuomarikoulutusten ja koearvostelutilaisuuksien sarja on alkanut.

Torstaina 29.9. järjestettiin koearvostelutilaisuus schipperkeissä. Ainoaa koearvosteluun osallistunutta tuomarikokelasta ei hyväksytty.

Perjantaina 30.9. pidettiin kiinanharjakoirien erikoiskoulutustilaisuus, johon osallistui viisi koulutettavaa. Samana iltana järjestettiin yorkshirenterrierituomareiksi aikoville tarkoitettu koearvostelutilaisuus, jossa hyväksyttiin molemmat kokelaat, Vesa Lehtonen ja Kimmo Mustonen.

Suomen Schipperkekerho, Suomen Kiinanharjakoirat ja Yorkshirenterrieri ry olivat toimittaneet koiria ko. tilaisuuksiin. Rotujärjestöä edustavina kouluttaja- ja kollegiotuomareina olivat Kari Järvinen ja Kirsti Lummelampi.

Vesa Lehtonen

Vesa Lehtonen arvostelutehtävässään

Kimmo Mustonen

Tuomarikokelas Kimmo Mustonen


Valtuustoaloite koirarekisteriohjeesta

Suomen Kääpiökoirayhdistys on tehnyt Kennelliiton marraskuussa kokoontuvalle valtuustolle aloitteen nyt useita vuosia liiton hallituksen päätösvaltaan kuuluneen Koirarekisteriohjeen palauttamiseksi valtuuston hyväksymäksi Koirarekisteri- ja rotukirjasäännöksi.

Perusteluna esitykselle totesimme, että koirien rekisteröimistä koskevat määräykset koskettavat suurta joukkoa Kennelliiton jäseniä ja ovat yhtä tärkeitä kuin esimerkiksi näyttelysäännöt tai yksittäiset koesäännöt.

Koirarekisteriohje muuttuu nykyisin vähintään kerran vuodessa, jolloin kasvattajilla on vaikeuksia pysyä ajan tasalla kulloinkin voimassa olevista määräyksistä. Valtuuston hyväksymään sääntöön muutokset tehdään harkitummin ja sääntö on näin voimassa pitemmän ajan kuin ohje.

Koirarekisteri- ja rotukirjasääntö oli valtuuston hyväksymä asiakirja vuoteen 1996 saakka. jolloin valtuusto päätti hallituksen esityksestä säännön muuttamisesta hallituksen hyväksymäksi ohjeeksi. Sen seurauksena valtuustossa ei ole otettu käsittelyyn koirien rekisteröintejä koskevia kysymyksiä sillä perusteella, että nämä kysymykset eivät kuulu valtuuston päätäntävaltaan.


Jatkoaikaa jalostusstrategialausunnolle

SKKY:n hallitus käsitteli kokouksessaan 14.9. Kennelliiton rotujärjestöiltä ja rotua harrastavilta yhdistyksiltä pyytämää lausuntoa yleisen jalostusstrategian viimeisimmästä versiosta. 

Kokouksessa päätettiin pyytää lausuntoajan jatkamista vuoden loppuun saakka todeten, että kun kysymyksessä on kaikkia kasvattajia ja hyvin laajaa Kennelliiton jäsenjoukkoa koskeva esitys, kaikkien Kennelliiton jäseninä olevien valtakunnallisten rotuyhdistysten tulee voida käsitellä esitystä jäsentensä keskuudessa esimerkiksi syyskokouksissa. Kun esitys oli lähetetty lausunnolle kesälomakauden aikana, tämä ei ole ollut mahdollista.

Yli 20 rodun rotujärjestönä SKKY haluaa saada palautetta jäsenyhdistyksiltään ennen lopullisen lausunnon antamista.

Yleinen jalostusstrategiaesitys ja rotujärjestön hallituksen alustavat kommentit esitykseen löydät tästä linkistä.


Lhasa apso Kaivopuiston BIS

BIS Lhasa apso

Photo: David Dalton

Piia Helistölä-Laurilan omistama vajaa 15 kuukautta vanha lhasa apso-narttu JMV-11 Chic Choix Cleopatra Eurydice valittiin näyttelyn kauneimmaksi koiraksi Suomen Kääpiökoirayhdistyksen erikoisnäyttelyssä Helsingin Kaivopuistossa 28.8. 2011.  BIS-valinnan suoritti englantilainen kääpiökoiraspesialisti Liz Stannard.

Tähän Pohjoismaiden suurimpaan kääpiökoiratapahtumaan osallistui tänä vuonna 1300 koiraa.  Näyttely oli samalla SKKY:n Japanese Chin-alajaoston 30-vuotis- ja Pienpystykorvat ry:n 20-vuotisjuhlanäyttely.

Toinen brittituomari, Frank Kane, valitsi näyttelyn parhaaksi veteraaniksi  Marisa Roihan omistaman mustan kääpiövillakoiran nimeltä C.I.B FIN & EE & RU & LT MVA Froggies Young And Rich.

Suomen johtaviin tuomareihin kuuluvan Rainer Vuorisen valinta näyttelyn parhaaksi pennuksi oli bostoninterrieri Barroco’s Je T’aime, jonka omistaa Tarja Hyvärinen. Saksalainen Hassi Assenmacher-Feyel valitsi näyttelyn parhaaksi kasvattajaryhmäksi Teija Frondénin kasvattamat Whiteheart Lane - coton de tuléarit.

Näyttelyn virallisena valokuvaajana oli David Dalton, jonka kuvia voi ihailla allaolevasta linkistä.


Muistutus SKKY:n jäsenille

SKKY:n hallitus on kokouksessaan 15.6. päättänyt muistuttaa sen edustamien rotujen piirissä toimivia kasvattajia Kennelliiton Kasvattajasitoumuksen ja Koiranomistajan ja –haltijan perussäännön määräyksistä ja niiden sitovuudesta.

Kaikki tietoon tulleet tapaukset, joissa kasvattaja on myynyt rekisteröimättömiä pentuja tai jättänyt lunastamatta kauppakirjan mukaiset rekisteritodistukset tai jättänyt ne toimittamatta pentujen uusille omistajille, ilmoitetaan Kennelliitolle kurinpitotoimenpiteitä varten.

Tuontikoirien osalta rotujärjestön hallitus toteaa, että jälleenmyyntiin tuotavien koirien on täytettävä kaupallisen tuonnin ehdot. Kasvattajasitoumuksen mukaan sen allekirjoittaneen kasvattajan on muiden kasvattamia/omistamia koiria välittäessään noudatettava sitoumuksen määräyksiä ja huolehdittava, että koirat ovat rekisteröityjä ja tunnistusmerkittyjä. Lisäksi kaikkia Kennelliiton jäseniä koskevan Koiranomistajan ja –haltijan perussäännön mukaan pentuja myytäessä, sijoitettaessa tai välitettäessä on noudatettava ko. sääntöä ja käytettävä
Kennelliiton vahvistamia lomakkeita tai laadittava kirjallinen, samansisältöinen sopimus.

Kaikki tietoon tulleet tapaukset, joissa kasvattaja on välittänyt ulkomailta rekisteröimättömiä koiria jälleenmyyntiin Suomessa, ilmoitetaan Kennelliitolle kurinpitotoimenpiteitä varten.

Rotujärjestön hallitus muistuttaa sen rotujen piirissä toimivia kasvattajia vastuustaan, mikäli he välittävät ulkomaisia koiria muille kuin omaan käyttöönsä.


SKKY:n lausunto Kennelliiton coton de tuléar-päätöksestä

Suomen Kääpiökoirayhdistyksen hallitus on kokouksessaan 18.5.2011 hyväksynyt yksimielisesti seuraavan lausunnon:

"Coton de tuléar-rodun rotujärjestönä Suomen Kääpiökoirayhdistys ry ei hyväksy Suomen Kennelliiton päätöstä siirtää noin 700 rodun koiraa Ei jalostukseen- rekisteriin ilman selvää näyttöä, etteivät näiden koirien sukutaulut pidä paikkaansa. Näytöksi ei riitä, että näiden koirien sukutaulussa on kolmessa polvessa yksikin Kennelliitosta kurinpitolautakunnan päätöksellä erotetun ja yli 10 vuoden rekisteröintikiellon saaneen kasvattajan kasvattama koira.

 Rotujärjestön hallitus toteaa päätöksen aiheuttaneen lukemattomien korkeatasoisten koirien poistamisen jalostuskäytön piiristä. Lisäksi päätös koskettaa useita hyvässä uskossa ja vilpittömästi toimineita kasvattajia, joille voi syntyä korvausvelvollisuus, kun heidän myymänsä koirat on siirretty EJ-rekisteriin.

Päätös, jonka perusteella koiria voidaan siirtää takaisin jalostuskäytön piiriin DNA-polveutumistutkimusten perusteella, aiheuttaa yksityisille koiranomistajille ja kasvattajille runsaasti kuluja ja vaivannäköä. Katsomme, että Kennelliiton velvollisuutena on korvata tutkimuksista aiheutuneet kulut silloin, kun epäily epäselvästä polveutumisesta osoittautuu vääräksi.

Paheksumme tapaa, jolla asia ja päätöksen piiriin kuuluvien koirien nimet julkistettiin ennen kuin asia oli tutkittu. Näin leimattiin koko joukko hyvässä uskossa ja rehellisesti toimineita kasvattajia ja asetettiin heidän maineensa kyseenalaiseksi.

Rotujärjestö ei myöskään voi hyväksyä tapaa, jolla se sivuutettiin asian valmistelussa ja päätöksen toimeenpanon suunnittelussa, vaikka päävastuu rodun jalostuksesta kuuluu Kennelliiton valtuuston hyväksymän rotujärjestön ohjesäännön mukaan rotujärjestölle.

Toteamme, että emme ole useista pyynnöistä huolimatta saaneet pöytäkirjaotetta kyseisestä päätöksestä. Katsomme olevamme asianosaisia, sillä olemme rodun rotujärjestö, minkä lisäksi alkuperäiset, vuonna 2009 esille tulleet kurinpitotoimien kohteeksi joutuneen kasvattajan kahden pentueen epäselvät polveutumiset tulivat esille rotujärjestömme ilmoituksista."


SKKY:n ja Finnzymesin sopimusta jatkettu

Finnzymes

SKKY ja Finnzymes ovat jatkaneet sopimustaan alennetuista DNA-tunnistemääritysten hinnoista vuoden 2011 loppuun.

Alennushinnan, 36 euroa koiraa kohti riippumatta tutkittavien koirien tai näytteiden määrästä, saavat kaikki SKKY:n ja sen jäsenyhdistysten jäsenet.  Alennetun hinnan saamiseksi näytelähetelomakkeeseen on ehdottomasti lisättävä maininta " Sopimusasiakkuus SKKY".  Mikäli maininta puuttuu, määrityksestä laskutetaan normaalihinta, joka on 47 euroa/koira (1-5 koiraa) tai 44 euroa (kuusi koiraa tai enemmän).

SKKY suosittelee DNA-tunnisteiden hankkimista kaikille jalostukseen käytettäville koirille. Kaivopuiston erikoisnäyttelyssä annetaan viiden euron alennus sellaisen koiran ilmoittautumismaksusta, jolla on ennen ilmoittautumisajan päättymistä DNA-tunniste tai jonka rekisterikirjassa on DNA-polveutumismääritystä osoittava P-kirjain.

Tunniste- ja polveutumismäärityksiin vaadittavia limakalvo- tai karvatuppinäytteitä ottavat eläinlääkäreiden lisäksi mm. Kennelliiton kennelneuvojat, joiden yhteystiedot löytyvät tästä. Lisätietoja DNA-tunnisteista ja lähetekaavakkeet löytyvät Finnzymesin sivuilta.


Yksimielinen vuosikokous - ei jäsenmaksukorotuksia

SKKY:n vuosikokous pidettiin 30.3.2011 perinteikkäällä Ostrobotnialla Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, ja se sujui nopsaan yksimielisesti ilman äänestyksiä.

Kokous hyväksyi viime vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tuloslaskelman osoittaessa lähes 10 000 euron ylijäämää.  Yhdistyksen menot vuonna 2010 olivat lähes 63000 euroa.  Taseen loppusumma kohosi yli 102000 euroon.

Vuosikokous päätti pitääjäsenmaksut ennallaan ensi vuonna, eli vuosijäsenen jäsenmaksu on 15 euroa, nuorisojäsenen 10 euroa ja perhejäsenen seitsemän euroa. Uuden jäsenen liittymismaksu pysyy myös ennallaan viidessä eurossa. Yhdistysjäsenmaksu on 2,50 euroon jäseneltä 31.12.2011 jäsenmäärän mukaan laskettuna.


SKKY:n rotujen rekisteröinnit kasvoivat v. 2010

SKKY:n rotujen rekisteröintiosuus

Vuoden 2001 rekisteröintien lasku johtuu papillonien ja phalèneiden ja vuoden 2007 lasku
chihuahua-rotujen siirtymisestä omiin rotujärjestöihinsä

SKKY:n rotujen rekisteröinnit kasvoivat lähes neljällä prosentilla viime vuonna. Samalla niiden osuus Kennelliiton vuoden 2010 nousi 8,2 prosenttiin. SKKY on edelleen rekisteröintien perusteella ylivoimaisesti suurin Kennelliiton jäsenenä oleva rotujärjestö, sillä rekisteröintien perusteella toiseksi suurimman rotujärjestön, Suomen Harmaahirvikoirajärjestön rotuja rekisteröitiin reilut 2300 kappaletta. Kolmantena tuli Suomen Mäyräkoiraliitto, jonka rotuja rekisteröitiin yli 2100.

SKKY:n roduissa rekisteröitiin viime vuonna 4223 koiraa, mikä on 3,7% lisäys edellisvuoden 3825 koirasta.  Suurimmat rodut ovat coton de tuléar (596koiraa), ranskanbulldogit (545) ja havannankoirat (545). 

Ranskanbulldogien vuosittaiset rekisteröinnit ovat kymmenkertaistuneet vuodesta 2000. Viime vuoden rekisteröintiluvut sisälsivät 140 pääasiassa Venäjältä, Baltiasta ja muualta itä-Euroopasta tuotuja tuontikoiria. Lisäksi rodussa tuodaan Suomeen edelleenkin paljon rekisteröimättömiä koiria.

Suosikkirotuihin verrattuna Suomessa pitkään olleiden, perinteisten kääpiökoirarotujen rekisteröinnit olivat viime vuonna edelleen maltillisella tasolla.  Pienimmät rekisteröinnit olivat englanninkääpiöterriereissä (43), griffon belgeissä (38) ja kingcharlesinspanieleissa (22).


Marja Törmä jatkaa varapuheenjohtajana

Marja Törmä jatkaa Suomen Kääpiökoirayhdistyksen varapuheenjohtajana vuonna 2011. Rahastonhoitajana jatkaa Laura Ruotsalainen ja jäsensihteerinä Anna Ratia. Syyskokouksen valitsemana sihteerinä toimii Päivi Rantanen.

SKKY:n hallituksen ensimmäisessä kokouksessa valittiin rotujärjestön jäsenille suunnattuun koulutustoimikuntaan Elina Ervasti, Yrjötapio Kivisaari ja Päivi Rantanen. Ulkomuototuomarikoulutuksesta vastaavaan toimikuntaan valittiin Kari Järvinen, Kirsti Lummelampi ja Marja Törmä.  Lummelampi vastaa myös rotujärjestön internetsivuista ja tiedotteesta.

SKKY:n hallitus päätti korottaa luottamushenkilöille ja koiriaan koulutustapahtumiin tuoville maksettavaa matkakorvausta omaa autoa käytettäessä 0,25 eurosta 0,30 euroon kilometriltä. Lisäksi korvataan pysäköintikulut kuittia vastaan.