Suomen Kääpiökoirat ry - Arkisto - Kennelliiton valtuusto - 2006

SKL-FKK:n kevätvaltuusto 2006: Ei jäsenmaksukorotuksia

Suomen Kennelliiton valtuusto kokoontui kevätkokoukseensa nyt jo perinteiseen tapaan helatorstaina. Suhteellisen lyhyestä esityslistasta huolimatta kokous vei koko päivän, eli se aloitettiin klo 9.30 ja päätettiin muutamaa minuuttia vaille klo 17.00.

Osaselitys pitkään kokouspäivään olivat kokousväkeä puhuttaneen kennelmuseohankkeen lisäksi varsinaisten sääntömääräisten kokousasioiden käsittelyä edeltäneet seremoniat. Kokouksen aluksi paljastettiin valtuuston  entisen puheenjohtajan Lauri Tervosen muotokuva, jonka oli maalannut liiton entinen toiminnanjohtaja Pekka Ketonen.

Lisäksi jaettiin rotuyhdistysten lehtien palkinnot ja jaettiin kultaiset ansiomerkit. Tänä vuonna liiton hallitus oli päättänyt jakaa kultaiset ansiomerkit puheenjohtajalleen Martti Mannersuolle, Andrea Standertsjöldiille, Paavo Ihalalle ja Toivo Varoselle.

Oman aikansa vei myös liiton toimitusjohtajan Juha-Pekka Ripatin toimitusjohtajan katsaus, jossa hän kertoi nyt myöhässä olevasta ja alkuperäistä arviota huomattavasti kalliimmaksi osoittautuneesta  KoiraNet-projektista sekä lobbasi hallituksen Riihimäelle metsästysmuseon yhteyteen suunnitteleman uuden kennelmuseorakennuksen puolesta.

Kun varsinaisiin kokousasioihin päästiin, SKL-FKK:n vuoden 2005 toimintakertomuksen hyväksyminen vei jälleen oman aikansa, sillä edellisvuosien tapaan tekstistä  löytyi paljon huomautettavaa: tilastot oli esitetty epäloogisesti,  teksti ei ollut kaikilta osin johdonmukaista, hallituksen kokousten määrä eri tekstiosien välillä ei täsmännyt, eikä täyttä selvyyttä liiton toimiston hankilöstömäärästä saatu.

Liiton tuloslaskelma ja tase aiheuttivat nekin keskustelua. Taseen liitteenä olevassa toimintakertomustiivistelmässä ilmoitettiin mm., että tulevaisuudessa kennelpiirit eivät ole enää Kennelliiton jäsenyhdistyksiä vaan osa Kennelliiton organisaatiota. Huomautin tämän tarkoittavan, että kennelpiirien on erottava Kennelliitosta ja päätettävä mahdollisesti yhdistystensä lakkauttamisesta ja omaisuutensa jaosta, eikä Kennelliitto voi sosialisoida jäsenyhdistystensä omaisuutta. Jos yhdistykset kieltäytyvät eroamasta Kennelliiton jäsenyydestä, ne joudutaan erottamaan, ja erottamispäätös tuskin pitää tuomioistuimissa. Kun sääntömuutosoikeus on vain liiton yleiskokouksella, valtuusto hyväksyi esitykseni tekstin poistamisesta.

Samoin tässä tiivistelmässä esitettiin faktana hallituksen esittävän valtuustolle museorakennuksen rakentamista Riihimäelle  lainarahalla, mutta kun tästäkään asiasta ei ollut päätöstä, sekin teksti poistettiin.

Kennelliiton tilinpäätös osoitti lähes 250000 euron ylijäämää, mutta kokonaiskulut olivat viime vuonna 7,1 miljoonaa euroa, eli 30 prosenttia edellisvuotta enemmän. Samoin henkilöstökulut olivat nousseet lähes 13 prosentilla, mikä sekin aiheutti keskustelua. Liiton omistaman Show Media Oy:n liikevaihto laski vuonna 2005, mutta tappiot syvenivät edellisvuoden reilusta 52000 eurosta yli 60000 euroon. Epäuskottavilta kuulostivat myös vakuuttelut, että yhtiön tulos tänä vuonna on positiivinen, kun sen myynnistä 70% tulee näyttelyiden järjestämispalveluista ja sen järjestämien näyttelyiden määrä on laskussa.

Näiden  varsinaisten kevätvaltuustoasioiden jälkeen päästiin käsittelemään museorakennushanketta. Kentällä liikkuneiden tietojen mukaan hallituksella oli jo allekirjoittamista vaille valmis sopimus rakennushankkeesta, jonka osapuolia olisivat Riihimäen kaupunki, Suomen Metsästäjäliitto, Suomen Kennelliitto ja Riihimäen Messut Oy. Kennelliiton osuus rakennuskustannuksista olisi 1,5 miljoonaa euroa, mikä rahoitettaisiin lainarahalla, minkä lisäksi liitto ostaisi henkilöstöpalvelut Metsästysmuseosäätiöltä.

Hankkeen "vaihtoehtoina" oli tehty laskelmat Riihimäkihankkeen lisäksi myös vastaavien tilojen vuokraamisesta ja kunnostamisesta museoksi ja kirjastoksi Espooseen. Laskelmat kuulostivat tarkoitushakuisilta, kun hanketta innokkaasti esitellyt toimitusjohtaja Ripatti sattui myöntämään, että Riihimäen kaupunki valmisteli jo asemakaavamuutosta rakennusta varten. Samoin kävi ilmi, ettei Kennelliitolla ollut tehtynä minkäänlaista inventaariota sen museoitavasta tavarasta - eli ensin oli tarkoitus rakentaa tilat ja sitten vasta miettiä, mitä sinne pannaan.

Kun hallitukselle oli ilmeisesti selvinnyt, ettei hanke menisi valtuustossa läpi läpihuutojuttuna, se pyysi valtuustolta valtuutusta Riihimäen hankkeen jatkovalmistelua varten. Loppujen lopuksi hyväksyttiin päätös, jonka mukaan hallitus selvittää museohanketta sekä Riihimäellä että muualla. Asia tullee esille uudestaan ensi syksyn valtuustossa.

Omalta osaltani esitin, että tutkitaan eri vaihtoehdot esim. naapurimaan Ruotsin tapaan (jossa museo käsittää pari huonetta liiton toimiston yhteydessä) ja suurisuuntaisista hankkeista luovutaan, kunnes KoiraNetin lopullinen lasku ja Kennelliiton toimiston 1,2 miljoonan euron hintaiseksi arvioidun remontin kustannukset ovat selvillä. Huomautin myös, että Kennelliiton henkilöstökulut kasvavat tänä vuonna entisestään, koska toimistoon on palkattu lisähenkilöstöä, eikä maksuja voi korottaa loputtomiin.

Tämän jälkeen käsiteltiin hallituksen esitys vuosijäsenmaksujen korottamisesta kahdella eurolla 28 eurosta 30 euroon. Tein vastaehdotuksen maksujen pitämisestä ennallaan, jonka valtuustohyväksyi 59 äänellä. Hallituksen korotusesitys sai 25 ääntä.

Hallitus esitti myös muutoksia yleiseen jääviyssääntöön, mutta asia palautettiin uudelleen valmiseltavaksi, koska siinä ei oltu otettu huomioon FCI:n vuonna 2004 voimaan tullutta tuomariohjesääntöä. Samoin palautui kennelnimisäännön muutosesitys, jossa ei oltu otettu huomioon lain koukeroita.

Kirsti Lummelampi
SKKY:n valtuustoedustaja


Suomen Kennelliiton syysvaltuusto 2006: Talous miinuksella

Talous hallitsi Kennelliiton valtuuston ennätyspitkää syyskokousta marraskuun lopulla, kun valtuuston jäsenille kerrottiin Kennelliiton joutuvan tekemään tänä vuonna miljoonan euron alaskirjauksen KoiraNetiin käytetyistä ja nyt käyttökelvottomiksi osoittautuneista investoinneista. Valtuustolle esitetyn tulosennusteen mukaan liiton tulos vuodelta 2006 on yli miljoona euroa alijäämäinen, mutta siitä huolimatta hallitus esitti ja valtuusto hyväksyi vuodelle 2007 lähes 600000 euron alijäämää osoittavan talousarvion ja henkilöstölisäyksiä. Muina valtuustoa puhuttavina aiheina olivat mm. vuoden vaihteessa voimaan tuleva antidopingsääntö sekä henkilövalinnat.

Kennelliiton valtuustossa edustettuina olevilla rotujärjestöjen ja kennelpiirien edustajilla oli työntäyteinen viikonloppu, sillä valtuuston kokousta edelsi koko päivän kestänyt ns. valtuustoseminaari.

Päivän aloitti Hannes Lohi kertomalla koirien DNA-tutkimuksesta ja markkinoimalla tehokkaasti tutkimussuunnitelmiaan. Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja Riitta Aho puolestaan perusteli Antidopingsäännön soveltamisesta tehtyjä hallituksen päätöksiä sekä eri lääkeaineiden tiukkoja varoaikoja.

Kennelliiton sääntötyöryhmän puheenjohtaja Erkki Aarnio kertoi liiton sääntömuutoksesta ja työryhmän esityksistä, joista syntyi hyvin vähän keskustelua, sillä sääntöesityksiä ei oltu vielä jaettu valtuustossa edustetuille ryhmille.

Seminaaripäivän päätti hallituksen kyselytunti, josta muotoutui pitkälti liiton toimitusjohtajan puheenvuoro hänen vastatessaan hallituksen puolesta useisiin kysymyksiin. Juha-Pekka Ripatti kertoi mm. liitossa suunniteltavan, että koiranomistajat saisivat itse laittaa oman koiransa kuvan koiransa tietojen kohdalle Kennelliiton jalostustietojärjestelmään - hanke, josta hallituksella ei ollut mitään tietoa!

Seuraavana aamuna valtuuston varsinainen kokous alkoi klo 9.30 aamulla ja kesti koko päivän päättyen hieman ennen klo 19. Suurin osa aamupäivästä kului kuultaessa Kennelliiton toimitusjohtajan yksityiskohtaista selostusta siitä, miten liiton Fujitsulta hankkimaan KoiraNet-projektiin käytetyistä rahoista yli miljoona euroa joudutaan kirjaamaan satunnaisna kuluina vuoden 2006 tulokseen, koska investointeja ei voida hyödyntää itse hankkeessa. Paikalla olivat myös ulkopuolinen lakimies ja tilintarkastajat vastailemassa kysymyksiin. Huomiota herätti tapa, jolla hallituksen entistä puheenjohtajaa ja yhtä hallituksen jäsentä syyllistettiin sekasotkusta, vaikka todellisuudessa koko hallitus mukaan lukien useita nykyisiä hallituksen jäseniä on aikanaan ollut mukana päätöksenteossa.

Kun myöhemmin sitten käsiteltiin vuoden 2007 talousarviota, hallitus esitti  valtuustolle tämän vuoden tulosennusteen, joka on toista miljoonaa euroa miinuksella. Huonoon tulokseen ovat vaikuttaneet KoiraNet-hankkeen alaskirjauksen lisäksi myös tappiollinen Euroopan Voittaja-näyttely sekä menot, joiden kohdalla ei ilmeisesti ole harjoitettu budjettiseurantaa.

Esimerkiksi toimintaosaston näyttelytulojen arvioitiin jäävän yli 50% alle budjetoidun, kun taas muut kulut kohoavat lähes 24%. Asiakaspalveluosaston yhteisissä kuluissa muiden kulujen budjetti on ylitetty 42% Talous- ja hallinto-osastolla KoiraNetin ulkopuolisten muiden ATK-kulujen ennustetaan ylittävän budjetin lähes 70%, ja osaston yhteisten kulujen muut kulut-rivillä ylityksen odotetaan olevan lähes 80%.

Tänä vuonna on myös maksettu Kennelliiton toimiston remonttikuluja, joiden arvioitiin olevan 500000-800000, kun asiasta kerrottiin vuosi sitten valtuustolle. Nyt remonttikulujen kerrottiin olevan n. 900000 euroa.

Vuoden 2007 talousarviota esitettiin lähes 600000 euroa alijäämäiseksi, minkä valtuusto hyväksyi pienin muutoksin. Samalla hyväksyttiin liiton henkilökunnan lisääminen kahdella vakanssilla, eli liiton palveluksessa on vuonna 2007 61 henkeä.

Esitin henkilökunnan määrän jäädyttämistä ja henkilöstöbudjetin kattoa, mutta esitys ei ottanut tulta erityisesti toimitusjohtajan korostaessa, miten ylityöllistetty mm. hän ja liiton talouspäällikkö ovat.  Sen sijaan valtuusto hyväksyi pienet korotukset rekisteröintimaksuihin ja terveystarkastusmaksuihin. Äänestin korotuksia vastaan, koska mielestäni hallitus ei budjettiesityksessään nyt eikä aikaisemmin ole pyrkinyt tarttumaan riittävän kovalla kädellä liiton menoihin.

Kun Kennelliiton taloudellinen tilanne on huonontunut jyrkästi viimeisten kahden vuoden aikana, valtuustolle ei enää esitetty kalliin museorakennushankkeen hyväksymistä, joka oli asialistalla vielä viime keväänä. Toimintasuunnitelmaan hyväksyttiin maininta, että museohanketta voidaan pitää vireillä ilman kustannusvaikutuksia.

Toimintasuunnitelmaan hyväksyttiin useita muutoksia. Mm. valtuusto hyväksyi yksimielisesti tekstiesitykseni, jonka mukaan liiton toimisto-organisaatio kartoitetaan ja uusitaan vuoden 2007 aikana, jotta sen henkilöstö- ja muut resurssit saadaan käyttöön joustavasti, kustannustehokkaasti ja asiakaspalvelulähtöisesti.

Kun kokouksessa ensi vuoden henkilövalinnat siirtyivät tavanomaisesta poiketen iltapäivälle, ehdokkaille ei pitkästä asialistasta johtuen tarjottu mahdollisuutta esitellä näkemyksiään Kennelliiton kehittämisestä. Puheenjohtajavaalissa istuva puheenjohtaja Martti Mannersuo voitti vastaehdokkaanaan olleen valtuuston varapuheenjohtajan Kari Järvisen äänin 71-43. Hallituksen erovuoroisista jäsenistä Erkki Haavisto ja Leila Kärkäs olivat ilmoittaneet jättävänsä hallitustyön. Kolmivuotiskausiksi hallitukseen valittiin Pohjois-Karjalan kennelpiirin ja Suomen Harmaahirvikoirajärjestön puheenjohtaja Jaakko Ilvonen uudestaan sekä uusina Uudenmaan kennelpiiriä edustava Hannele Pörsti sekä allekirjoittanut. Muina ehdokkaina olivat Krister Mattsson, Juha Rantakari ja Marja Talvitie.

Kennelliiton kunniajäseniksi kutsuttiin Uma Aaltonen ja Kirsti Bremer, joista viimemainittu on myös SKKY:n kunniajäsen.

Valtuusto hyväksyi kennelnimisääntöön esitetyt muutokset, joista tärkein on, että todistus kasvattajakurssin suorittamisesta on voimassa enintään seitsemän vuotta. Aiemmin talousarvion yhteydessä kennelnimen hinta pidettiin ennallaan 150 eurossa.

Yleinen kokeita, kilpailuja ja näyttelyitä koskeva jääviyssääntöesitys palautui jälleen hallituksen valmisteltavaksi, koska siinä oli useita epäselviä kohtia.

Päivän ehkä odotetuimpaan aiheenseen, antidopinsäännön voimaantulon lykkäykseen päästiin vasta kokouksen lopussa, jolloin useat pitkämatkalaiset kokousedustajat olivat jo lähteneet kotimatkalle. Valtuuston kokouksen aattona eläinlääkärit olivat keränneet muutamassa päivässä yli sata nimeä valtuuston jäsenille osoitettuun kirjelmään, jossa he ehdottivat säännön voimaantulon lykkäystä ja toimeenpanon valmistelemista laajemmalla asiantuntijaryhmällä. Samansisältöinen internetissä julkaistu vetoomus oli parissa päivässä kerännyt lähes 5000 allekirjoitusta.

Kun kumpikaan aloite ei ollut tullut Kennelliiton sääntöjen mukaisesti ajoissa ehtiäkseen valtuuston esityslistalle, asia otettiin esityksestäni käsittelyyn esityslistan muut asiat-kohdassa. Esitin, että toimeenpanoa lykätään, koska valmistelut ja asiasta tiedottaminen olivat täysin kesken. Kennelliiton valtuusto olisi voinut ottaa asian käsittelyyn ja päätettäväksi vain, jos valtuusto olisi ollut yksimielinen. Tässä tapauksessa valtuuston puheenjohtaja Eeva Anttinen ja mm. valtuuston jäsen Juha Rantakari vastustivat asian käsittelyä, joten antidopingsääntö tulee voimaan vuoden alussa, joskin siihen ja sen toimeenpanoa koskeviin hallituksen päätöksiin luvattiin muutoksia kevään valtuustoon mennessä.

Kirsti Lummelampi
SKKY:n valtuustoedustaja