Suomen Kääpiökoirat ry - Arkisto - Puheen­johtajan palstat - 2011 - 2011-04Tietoa kasvattajille - meilläkin?

Tietoa kasvattajille - meilläkin?

Ruotsin kennelliitto SKK julkaisee neljä kertaa vuodessa koirien jalostukseen, genetiikkaan, terveyteen ja kasvatukseen keskittyvää Hundsport Special-lehteä. Lehti lähetetään ilmaiseksi yli 16000 kasvattajalle eli kaikille vuoden aikana uuden kennelnimen hankkineille sekä sellaisille kennelnimen haltijoille, jotka ovat rekisteröineet yhden pentueen viimeisten viiden vuoden aikana. Muut jäsenet voivat tilata lehteä hyvin edulliseen hintaan.

Lehdessä käsitellään kasvattajia koskevia sääntöjä ja määräyksiä ja koirankasvatuksen juridista puolta. Samoin lehdessä on runsaasti artikkeleita koirien tavallisista sairauksista ja niiden hoidosta sekä eläinlääketieteen tutkimuksen edistysaskeleista ja kasvattajilta kysellään heidän mielipiteitään kasvatukseen ja kennelharrastukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Lehdessä on usein myös laajoja, runsaasti kuvitettuja esittelyjä jonkin menestyneen pitkän linjan kasvattajan jalostustyöstä ja menetelmistä, joilla hän on luonut omaa linjaansa. (Ja näyttää siltä kuin Ruotsissa näiden menestyneiden kasvattajien jalostustyössä ei linjasiitos ole ollut sellainen mörkö, jollaiseksi se meillä on leimattu nyt, kun monet on saatu uskomaan, että parhaita rotukoiria tuotetaan silloin, kun yhdistelmän sukusiitosprosentti on nolla!)

Viimeisimmässä numerossa oli esimerkiksi tunnetun ruotsalaisen koirakouluttajan haastattelu, raportti SKK:n kerran kahdessa vuodessa kokoontuneen valtuuston päätöksistä kasvattajien kannalta, selostusta Ruotsin kennelliiton sääntöjen kasvattajaetiikkaa koskevista kohdista, koirien kynsisairaudesta ja hampaiden hoidosta, Göran Bodegårdin raportti meneillään olevasta DVD-projektista lyhytkuonoisten koirien hengitysongelmien osalta (josta ja yleensä Ruotsin maailmalla mainetta saaneesta ulkomuototuomareiden koirien terveyttä koskevasta ohjelmasta hän kuului luennoineen mm. FCI:n satavuotisjuhlaseminaarissa), tilastoja keisarileikkausten lisääntymisestä tietyillä roduilla sekä artikkeli kasvattajakoulutuksesta ja usean kasvattajan haastattelut, joissa he kertoivat, miten he päätyivät kasvattajiksi ja miten he ovat vuosien varrella kouluttautuneet.

Meikäläisen kennelharrastajan kannalta hyvin mielenkiintoisia ovat myös SKK:n koirien kasvatusta ja jalostusta käsittelevien toimikuntien kuten koirien luonnetoimikunnan, jalostustoimikunnan ja kasvattajatoimikunnan artikkelit toimikuntien linjanvedoista.
Vaikka SKK julkaisee toimikuntiensa tiivistetyt pöytäkirjat internetissä, nämä tausta-artikkelit ovat valaisevia selostaessaan, millä perusteella päätöksiä tehdään ja miten kasvattajat voivat toimia, ettei ongelmia synny.

Esimerkiksi kasvattajatoimikunnan syyskuun kokouksen tiimoilta kerrottiin, millaista ilmaista neuvontaa kasvattajat ja koiranomistajat saavat liiton juridiselta osastolta. Lakineuvonta lähtee liiton sääntöjen ja määräysten pohjalta ja pyrkii neuvomaan osapuolia näissä kysymyksissä. Mikäli ratkaisua ei löydy ja on ilmeistä, että jompi kumpi osapuoli on rikkonut liiton sääntöjä vastaan, asia lähetetään kurinpitolautakunnan käsittelyyn. Sen sijaan koiran omistajuusriitoihin ja sopimusriitoihin ei puututa, koska nämä vaativat tuomioistuimen ratkaisua.

Ongelmatapausten kärjessä ovat sijoitussopimuksia koskevat kiistat, joissa osapuolilla sukset ovat menneet ristiin. SKK:n juristien ja kasvattajatoimikunnan neuvo on, että kasvattajan on paras pitää itse erityisen lupaava pentu, jolta odottaa loistavaa kilpailu-uraa!
Ruotsin eläinsuojelulaki on jo jonkin aikaa kieltänyt nartun astuttamisen alle 18 kk ikäisenä. Ruotsin kennelliiton säännöissä tällaista alaikärajaa ei ole, vaan niissä todetaan, ettei narttua saa astuttaa ennen kuin se on fyysisiltä ominaisuuksiltaan ja käyttäytymiseltään tähän kypsä. Syynä tähän on, että joillakin roduilla ja eri yksilöillä alaikäraja on lain määräämää korkeampi. Näiden ”laittomasti” astutettujen narttujen osuus on suurin kääåpiökoirarotujen piirissä.

SKK on rekisteröinyt nämä liian varhaisista astutuksista syntyneet pennut. Nyt myös Ruotsin maatalousvirasto on kiinnittänyt asiaan huomiota. Jos kasvattajalla ei ole aikaisempia rikkeitä, hän saa toimikunnalta jyrkkäsanaisen kirjeen, jossa hänen huomautetaan rikkoneen lakia. Jos aikaisempia rötöksiä löytyy, tapaukset etenevät kurinpitolautakunnan käsittelyyn. Kasvattajatoimikunnan puheenjohtaja, kääpiökoiraharrastaja hänkin, kertoo, että toimikunnan tehtävänä on auttaa eikä kurittaa kasvattajia, sillä jokainen voi tehdä virheen, mutta lakia ja liiton sääntöjä on noudatettava.

Myös rekisteröintikiellossa olevien kasvattajien ”bulvaanien” käyttö tuottaa Ruotsissakin ongelmia, kun erotettu ja rekisteröintikiellon saanut kasvattaja siirtää koiransa ja toimintansa jonkin toisen henkilön nimeen - kuten meilläkin tapahtuu. Ruotsissa tätä toimintaa koskevat säännöt ovat tiukemmat kuin meillä ja monelle näitä koiria vastaanottaneille tai ostaneille rekisteröinnin epääminen voi tulla epämiellyttävänä yllätyksenä. Tähän neuvotaan: ota yhteyttä kennelliittoon ennen kuin teet mitään!

***

Hundsport Special’ia lukiessa tulee väistämättä mieleen kysymys: Miksei meilläkin ole vastaavanlaista, kasvattajille suunnattua julkaisua ja miksei kasvattajakoulutus ja kasvattajien valistus ulotu kasvattajan perus- ja jatkokursseja pitemmälle? Onhan meillä toki jalostusneuvojien ja jalostuskursseja - kylläkin aika hintavia - mutta eikö Kennelliiton viime vuosien ylijäämiä voitaisi käyttää myös tällaiseen tarkoitukseen, ihan ilmaispalveluna liiton valitustehtävän mukaisesti, kun kasvattajat ovat kuitenkin meidän toimintamme kivijalka?
Koiramme-lehti palvelee ansiokkaasti laajaa, yli 146000 jäsenen kenttää, mutta kun valtaosa jäsenistä on yhden tai kahden kotikoiran omistajia, on luonnollista, ettei lehteä voida tehdä ainoastaan kasvattajille ja kennelharrastuksen aktiiveille. Siksi tämäntapainen julkaisu olisi paikallaan.

Kirsti Lummelampi