Suomen Kääpiökoirat ry - Arkisto - Uutisia menneiltä vuosilta - 2012

Tiibetinterrieri BIS erikoisnäyttelyssä

BIS Tiibetinterrieri

Kaivopuiston näyttelyn BIS, tiibetinterrieri Bristol Cream's Grande Final. 
Kuvassa myös Severa Pet Foods Oy:n edustaja Sanna Heikkinen,
SKKY:n kunniajäsenet Kari Järvinen ja Rainer Vuorinen,
BIS- tuomari Andreas Schemel ja SKKY:n varapuheenjohtaja Elizabeth Schauman.
Photo: David Dalton

Maarit Kultalan omistama tiibetinterrieri, C.I.B. & FI & EE & LT MVA Bristol Cream's Grande Finale oli itävaltalais-englantilaisen Andreas Schemelin valinta näyttelyn kauneimmaksi koiraksi Suomen Kääpiökoirayhdistyksen perinteisessä erikoisnäyttelyssä elokuun viimeisenä sunnuntaina historiallisessa Kaivopuistossa Helsingissä. 

Aurinkoisessa loppukesän säässä läpiviety näyttely oli jälleen tänä vuonna houkutellut suuren osanottajamäärän seura- ja kääpiökoirarotujen parhaimmistoa Helsingin Kaivopuistoon. Lähes 1300 koiran osanottajamäärällään se oli edelleenkin Pohjoismaiden suurin seura- ja kääpiökoiratapahtuma. Näyttelyssä olivat mukana FCI:n 9. ryhmän rodut sekä SKKY:n rodut muissa roturyhmissä. Näyttely oli samalla myös Suomen Cavalierkingcharlesinspanieli ry:n päänäyttely.

Parhaan veteraanin valinnan suoritti italialainen Valerio Nataletti. Voiton vei musta kääpiövillakoira C.I.B. & FI & SE & EE & LT MVA Canmoy's Leading Light, jonka omistaa Heidi Salonen.

Lhasa apso Chic Choix Diamella Impressive, om. Jaana Karenmaa-Nurminen ja Kiia Gustafsson, oli näyttelyn paras pentu. Tuomarina toimi Chantal Méry Ranskasta.

Tanskalainen Kerstin Nilsson näyttelyn parhaaksi kasvattajaryhmäksi Juha Kareksen Chic Choix-lhasa apsot.

Kaivopuiston erikoisnäyttely

Photo: David Dalton


Jälleen suuri osanottajamäärä Kaivarissa

SKKY:n erikoisnäyttely on jälleen tänä vuonna houkutellut suuren osanottajamäärän seura- ja kääpiökoirarotujen parhaimmistoa Helsingin Kaivopuistoon. Lähes 1300 koiran osanottajamäärällään näyttely on edelleenkin Pohjoismaiden suurin seura- ja kääpiökoiratapahtuma.

Näyttelyssä esiintyvät suurimpana rotuna cavalierkingcharlesinspanielit, joita on ilmoitettu yli 160 kappaletta. Toiseksi suurin rotu ovat ranskanbulldogit (103) ja kolmanneksi villakoirat (93). Monissa Suomessa ja maailmallakin pienilukuisissa roduissa on niissäkin suhteessa hienoja osanottajamääriä kuten englanninkääpiöterriereissä (23) ja kingcharlesinspanieleissa (27).

Arvostelu kehissä alkaa klo 10 ja loppukilpailut n. klo 16. Seremoniamestarina isossa kehässä toimii Leena Sarvi. Maailmankuulu englantilainen koiravalokuvaaja David Dalton valokuvaa kaikki ryhmäsijoittuneet ja Rotunsa Parhaan tittelin voittaneet koirat.

Yleisöllä on näyttelyyn vapaa pääsy.


Kaivopuiston näyttely 26.8.2012

Cavalierkingcharlesinpanielit

Photo: David Dalton

SKKY:n vuotuinen päätapahtuma, elokuun viimeisenä sunnuntaina 26.8. Helsingin Kaivopuistossa pidettävä erikoisnäyttely, lähestyy.  Tähän Pohjoismaiden suurimpaan seura- ja kääpiökoiratapahtumaan voivat osallistua kaikki FCI:n 9. ryhmän rodut sekä SKKY:n rodut muissa roturyhmissä.  Näyttely on tänä vuonna myös Suomen Cavalierkincharlesinpanieli ry:n Club Show.  Ilmoittautumisaika päättyy 1.8.

Näyttelyn virallinen valokuvaaja on maailmankuulu englantilainen koiravalokuvaaja David Dalton, joka valokuvaa kaikki ryhmäsijoittuneet ja ROP-koirat. Hän on käytettävissä myös muiden koirien kuvaamisesta, mistä tulee sopia hänen kanssaan etukäteen, e-mail: daltonfoto (at) gmail. com.

Näyttelyssä ei ole tänä vuonna polveutumis- ja tunnistemäärityksiin tarvittavien DNA-näytteiden ottoa Finnzymes Oy:n lopetettua koirien DNA-määritykset.  Tänä ei vaikuta näyttelyn ilmoittautumismaksuihin, vaan kaikille koirille, joilla on rekisterikirjassaan polveutumista osoittava P-tunnus tai DNA-tunniste, saavat viiden euron alennuksen ilmoittautumismaksusta.

SKKY:n jäsenyhdistykset ja alajaostot: SKKY:n jäsenyhdistykset ja alajaostot saavat näyttelyluetteloon ilmaisen puolen sivun mainoksen. Aineistopäivä on 15.7. Aineistovaatimuksista lisätietoa osoitteesta kaivopuisto (at) toydogs.net. Näyttelyluetteloon on mahdollista saada myös rodun kohdalle luettelo rodussa jaettavista kierto- ja erikoispalkinnoista.

SKKY:n jäsenyhdistykset ja alajaostot saavat halutessaan myös rotunsa esittelyteltan ei-kaupallisiin tarkoituksiin Kaivopuistoa halkovan Ison Puistotien varrelta. Varaukset 15.7. mennessä osoitteella kaivopuisto (at) toydogs.net.


Uusia ulkomuototuomareita

Marja Kurittu ja kingchalesinspanieli

Marja Kurittu ja kingcharlesinspanieli

SKKY:n huhtikuun puolessa välissä järjestämissä ulkomuototuomareiden koearvostelu- ja näyttötilaisuuksissa pätevöitiin uusia tuomareita useille roduille.

Kingcharlesinspanelien koearvostelutilaisuudessa hyväksyttiin Jussi Liimatainen ja Rune Fagerström (koearvostelu) sekä Tanya Ahlman-Stockmari ja Juha Putkonen (näyttö).  Samana iltana järjestetyssä griffonien näyttötilaisuudessa hyväksyttiin kahdesta kokelaasta Tanya Ahlman-Stockmari.

Bostoninterriereiden näyttötilaisuuteen osallistuneita kahta kokelasta ei hyväksytty. Ranskanbulldoggien koearvostelussa hyväksyttiin Jussi Liimatainen, kun taas näyttötilaisuuteen osallistunutta kokelasta ei hyväksytty.

Rotujärjestöä edustavina tuomareina olivat Kari Järvinen ja Kirsti Lummelampi. Kingcharlesinspanieli ry, Suomen Bostonit ry, Suomen Griffonyhdistys ry ja Suomen Ranskanbulldogit ry olivat järjestäneet tilaisuuksiin koiria.

Rune Fagerström
p

Rune Fagerström koearvostelutyössään


Yhdistystoiminnan seminaari 21.4.2012

SKKY järjestää jäsenyhdistystensä ja alajaostojensa puheenjohtajille, sihteereille ja rahastonhoitajille tarkoitetun yhdistystoiminnan seminaarin, joka pidetään lauantaina 21.4.2012 klo 10.00-17.oo. Tapahtumapaikkana on Ostrobotnian juhlakerros, Museokatu 10, Helsinki.

Seminaarissa käsitellään Kennelliiton ja SKKY:n organisaatiota, yhdistyksen taloudenhoitoa ja toiminnantarkastajien toimintaa sekä yhdistyslakia erityisesti koirayhdistysten kannalta.  Lisäksi on varattu aikaa keskusteluun asioiden hoidosta SKKY:n ja Kennelliiton kanssa.  Seminaariohjelman löydät tästä.

Seminaari on osallistujille maksuton, mutta matkakustannuksista vastaavat jäsenyhdistykset, alajaostot ja/tai osallistujat itse. Ohjelmassa on varattu aikaa myös kysymyksille ja keskustelulle. Kysymyksiä voi lähettää jo etukäteen sähköpostitse ilmoittautumisosoitteeseen.
Sitovat ilmoittautumiset 5.4. mennessä SKKY:n koulutustoimikunnalle, email: ulriikka (at) welho.com . Pyydämme kertomaan mahdollisesta erityisruokavaliosta ilmoittautumisen yhteydessä.

Huom. Mikäli seminaariin jää vapaita paikkoja, ne ovat muiden kuin em. toimihenkilöiden käytettävissä 50 euron osallistumismaksulla.


Uusia japanese chin- ja löwchen- tuomareita

SKKY on hyväksynyt uusia tuomareita japanese chin- ja löwchen- roduissa 13.3. Helsingissä järjestetyssä koearvostelu- ja näyttötilaisuudessa.

Japanese chineissä hyväksyttiin koearvostelussa kahdesta kokelaasta Jussi Liimatainen. Näyttökokeessa hyväksyttiin kolmesta kokelaasta Tuire Okkola.

Löwcheneissä hyväksyttiin Jussi Liimatainen, Maija Mäkinen ja Eeva Rautala (koearvostelu) sekä Tuire Okkola (näyttö).

Rotujärjestöä edustavina tuomareina olivat Kari Järvinen ja Tuula Plathan.


Puolasta tuotuja yorkshirenterriereitä pois rekisteristä, jälkeläiset EJ-rekisteriin

Suomen Kennelliiton hallitus on poistanut rekisteristä viisi Puolasta tuotua yorkshirenterrieriä sekä siirtänyt näiden jälkeläiset (noin 80 koiraa) Ei Jalostukseen-rekisteriin, kunnes FCI on selvittänyt koirien sukutaulujen epäselvyydet.

Tuontikoirat ovat FIN31206/07 Polka Parade Yorex, FIN29999/07 Princess Chic Yorex, FIN37936/07 Princecharming Yorex, FIN10136/04 Bingo Bongo Yorex ja FIN39781/04 Kalinka Top Ten.

SKKY ja Yorkshirenterrieri ry tekivät Kennelliittoon selvityspyynnön sen jälkeen, kun kävi ilmi, että ko. koirien sukutaulussa esiintyi Tshekin rekisteriin merkitty silkkiterrieri, jonka nimenä oli De Majodian Aleke. Tshekin kennelliiton vastauksen mukaan ko. rekisterinumerolla rekisteröity koira oli silkkiterrieri, mutta eriniminen.

FCI:n sääntöjen mukaan vientisukutaulut on hyväksyttävä sellaisinaan, eikä niissä olevia tietoja saa muuttaa. Mikäli tiedoissa on epäselvyyttä, vientisukutauluja ei tule hyväksyä. Näin ollen Kennelliitton päätti tehdä asiassa selvityspyynnön FCI:lle.


SKKY:n hallituksen järjestäytymiskokous

Suomen Kääpiökoirayhdistyksen vuoden 2012 hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Elizabeth Schaumanin. Rahastonhoitajana jatkaa Laura Ruotsalainen ja jäsensihteerinä Anna Ratia.

SKKY:n tiedotteen päätoimittajana ja internetsivujen vastaavana toimittajana jatkaa puheenjohtaja Kirsti Lummelampi. Päivi Rantanen toimii syyskokouksen valitsemana sihteerinä. Koirien vakuutusarvolausunnoista vastaa Marjo Heikka.

Rotujärjestön ulkomuototuomarikoulutustoimikuntaan valittiin Kari Järvinen, Kirsti Lummelampi ja Elizabeth Schauman.  Ulkomuototuomareiden ns. näyttökokeiden vastaanottavina tuomareina ja kollegiotuomareina toimivat Kari Järvinen ja Kirsti Lummelampi, ellei rotujärjestö tapauskohtaisesti toisin päätä.

Jäsenille suunnatusta koulutustoiminnasta vastaa koulutustoimikunta, johon kuuluvat Ari Auvinen, Ulla-Riikka Kelokari ja Leena Parviainen.  Toimikunnan tärkeimpiin tehtäviin vuonna 2012 kuuluu keväällä jäsenyhdistysten ja alajaostojen puheenjohtajille, sihteereille ja rahastonhoitajille järjestettävä yhdistystoiminnan seminaari.

Kokouksessa päätettiin hallituksen jäsenille, muille luottamushenkilöille ja koiriaan koulutustilaisuuksiin tuoville koiranomistajille matkakorvaukseksi 0,30 euroa kilometriltä.

SKKY:n hallitus päätti myös vakuutusyhtiöille annettavista koirien hinta-arvioista.