Suomen Kääpiökoirat ry - Arkisto - Kennelliiton valtuusto - 2007

Kennelliiton valtuuston kevätkokous 17.5. 2007

Kennelliiton valtuusto kokoontui ennätyspitkään kevätkokoukseensa Espoon Hanasaaressa. Valtuustoa puhuttivat mm. antidopingsäännön muutokset ja sitä koskevat aloitteet sekä Kennelliiton sääntöesitys, joten aamulla puolikymmeneltä alkanut kokous päättyi vasta hieman ennen klo 20 illalla.

Valtuusto päätti kutsua liiton kunniapuheenjohtajaksi entisen hallituksen puheenjohtajan J.A.U. Yrjölän viime vuonna kuolleen Heikki Sarparannan tilalle. Kunniajäseniksi kutsuttiin Anja Toivanen ja Gunnel Holm, joista viimemainittu on myös SKKY:n kunniajäsen.

Talous alamäessä

Sääntömääräisissä kevätvaltuustoasioissa käsiteltiin viime vuoden toimintakertomus sekä tuloslaskelma ja tase. Näiden mukaan Kennelliitto teki viime vuonna tappiota lähes 1,4 miljoonaa euroa,  ja tulos poikkesi budjetista noin 1,5 miljoonalla eurolla. Tappiosta hieman yli miljoona euroa selittyi Koiranet-hankkeesta syntyneestä kertaluontoisesta alaskirjauksesta. Jos se jätetään pois laskuista, alijäämä oli silti lähes 400 000 euroa huolimatta lisääntyneistä jäsenmaksu- ja rekisteröintimaksutuloista.

Kennelliiton menot ovat nousseet viime vuosina. Erityisen voimakasta nousu on ollut  henkilöstökuluissa, jotka nousivat 28 prosenttia vuonna 2005 ja 11 prosenttia vuonna 2006. Viime vuonna henkilöstökulut olivat jo yli 2,5 miljoonaa euroa.

Kennelliiton omavaraisuusaste on myös heikentynyt ja oli 64,3% viime vuoden lopussa (81,8% v. 2005 ja 84% v. 2004.)

Myös tälle vuodelle odotetaan miinusta, sillä Kennelliiton valtuusto hyväksyi viime syksynä noin 600 000 euron miinusta osoittavan talousarvion.

Tässä taloudellisessa tilanteessa valtuusto päätti yksimielisesti korottaa jäsenmaksuja ensi vuonna, ja vuosijäsenen jäsenmaksu nousee 28 eurosta 30 euroon.

Uusia rotujärjestöjä, ei näyttelysääntömuutoksille

Uusiksi rotujärjestöiksi hyväksyttiin Springerspanielit ry, Australianterrierikerho ry ja Chihuahua ry, jonka rotujärjestöanomusta SKKY oli tukenut.

Joitakin muutoksia nykyisiin näyttelysääntöihin sisältänyt esitys hylättiin keskustelun jälkeen miltei yksimielisesti. Joissakin puheenvuoroissa esitettiin, että Kennelliiton tulisi pyrkiä yhteispohjoismaisiin näyttelysääntöihin. Tämä on kanta, jota myös SKKY edusti antaessaan oman lausuntonsa näyttelysääntöesitykseen.

Antidopingsääntöön hyväksyttiin joitakin muutoksia. Perusperiaatteena on kuitenkin, että nollalinja säilyy, eli sairaalla koiralla ei saa kilpailla sen enempää näyttelyissä kuin kokeissakaan.  Samassa yhteydessä hylättiin useita esityksiä poikkeuksista antidopingsääntöön.

Sen sijaaan valtuusto hyväksyi  uuden jääviyssäännön, joka sisältää tiukennuksia entiseen verrattuna. Esimerkiksi tuomarit eivät voi olla näytteilleasettajina siinä näyttelyssä, joissa he toimivat tuomareina. Aikaisemmin tuomari ei voinut kilpailla oman koiransa kanssa useampipäiväisessä näyttelyssä vain sinä päivänä, jona hän oli näyttelyssä tuomarina.

POHJ MVA-arvo käyttöön 1.1.2008

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti SKKY:n esityksen Pohjoismaisen Kennelunionin perustaman Pohjoismaiden Muotovalion arvon palauttamisesta käyttöön myös Suomessa.

Tähän valionarvoon vaaditaan, että koira on kolmen Pohjoismaan (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska tai Islanti) muotovalio. POHJ MVA-arvon anominen alkaa 1.1.2o08, mutta sitä myönnettäessä otetaan huomioon myös ennen tuota päivämäärää saavutetut muotovalion arvot.

Kennelliiton sääntöesitys

Kennelliitossa on meneillään sääntöuudistus, joka on määrä lyödä lukkoon ensi marraskuussa pidettävässä Kennelliiton yleiskokouksessa.

Kennelliiton hallitus oli tuonut sääntöesityksen valtuustolle tiedoksi,  koska nykyisen yhdistyssäännön mukaan hallitus esittää sääntömuutokset yleiskokoukselle. Valtuutetut halusivat kuitenkin sanoa oman painavan sanansa sääntöesitykseen, joten se otettiin käsittelyyn.

Vuoden vaihteessa kennelpiireille ja rotujärjestöille lausunnolle lähetetty sääntöesitys oli kokenut merkittäviä muutoksia hallituskäsittelyn aikana. Vaikka valtuusto keskusteli sääntöesityksestä pitkään, suurempia muutoksia esitykseen ei tullut, kun valtuuston enemmistö oli sitä mieltä, että valtuustossa säilytetään nykyinen paikkajako eli jokaisesta kennelpiiristä valitaan valtuustoon kaksi edustajaa ja jokaisesta rotujärjestöstä yksi edustaja. Kotimaisten rotujen edustajat olisivat halunneet omille rotujärjestöilleen kaksi valtuustopaikkaa. Lisäksi valtuustoon esitetään valittavaksi    12 edustajaa ns. vapailta listoilta. Myös yleiskokousedustajien valtakirjamäärät päätettiin pitää ennallaan.

Mikäli marraskuun yleiskokous hyväksyy sääntöesityksen,  Kennelliitossa luovutaan toimitusjohtajanimikkeestä ja liiton toimistoa johtaa tulevaisuudessa toiminnanjohtaja hallituksen ja valtuuston todettua, että toimitusjohtajan tehtävä sopii huonosti aatteelliseen yhdistykseen, jossa luottamusmiehet tekevät päätökset. Hallituksen puheenjohtajan toimikautta pidennetään kaksivuotiseksi, ja hallituksen jäsenten toimikausia rajoitetaan.
Kennelliiton sääntöä on tarkoitus tiukentaa kurinpiturinpitomääräysten osalta niin, että kurinpitomenettely koskee kaikkea kenneltoimintaa eikä vain harrastustoimintana harjoitettavaa kenneltoimintaa.

Kennelliiton yleiskokous pidetään 25.11.2007.Kaikilla Kennelliiton jäsenillä on mahdollisuus osallistua kokoukseen joko henkilökohtaisesti tai valtakirjan välityksellä Lisää valtakirjoista seuraavassa tiedotteessa.

Kirsti Lummelampi, SKKY:n valtuustoedustaja