Suomen Kääpiökoirat ry - Arkisto - Kennelliiton valtuusto - 2012

Kennelliiton valtuuston kevätkokous 2012

Kennelliiton kevätvaltuusto pidettiin Hanasaaren suomalais-ruotsalaisessa kulttuurikeskuksessa 27.5. 2012. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden kuten Kennelliiton vuoden 2011 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen lisäksi mm. yleisen jalostuksen tavoiteohjelman sekä nykyisten antidopingsäännön lievennyksen.

Jäsenmaksukorotukset

Kevätvaltuustossa päätettäviin asioihin kuuluu seuraavan vuoden jäsenmaksujen määrääminen. Nyt valtuusto hyväksyi hallituksen esityksestä jäsenmaksujen korotuksen, eli henkilöjäsenen jäsenmaksu nousee kahdella eurolla. Vuoden 2013 jäsenmaksut ovat seuraavat:

  • henkilöjäsen 34 euroa
  • perhejäsen 21 euroa
  • nuorisojäsen (alle 18v.) 24 euroa
  • jäsenyhdistys 34 euroa

Valtuusto hyväksyi Kennelliiton yleisen jalostuksen tavoiteohjelman muutoksin. Ohjelma tulee voimaan 1.1.2013 ja se on voimassa vuoteen 2016. Se noudattaa Kennelliiton strategian voimassaoloaikaa.

Ansiomerkkejä ja kunniajäseniä

Valtuustolle esiteltiin kaksi uutta emeritustuomaria nyt kun Kennelliiton hallitus on päättänyt jakaa tuota akateemista arvoa myös koetuomareille. He ovat Reijo Hagström ja Eino Kuosmanen, jotka ovat toimineet tottelevaisuustuomareina 1960-luvulta saakka.
Kultaiset ansiomerkit myönnettiin Jaakko Ilvoselle, Riitta Lehmuspellolle, Juhani Saloselle, Erkki Shemeikalle, Leila Tikkaselle ja Lea Yli-Suvannolle.

Kunniajäseniksi valtuusto kutsui Henrik Hanneliuksen ja Juhani Kauppisen. Hannelius on ollut mukana koiraharrastuksessa yli 50 vuotta. Hän on Kennelliiton ainaisjäsen ja pitkäaikainen Suomen Villakoirakerhon valtuustoedustaja. Hän on ulkomuototuomari ja eläinlääkäri.

Juhani Kauppinen puolestaan on ollut useita vuosia Kennelliiton hallituksesa ja Kennelliiton toimikunnissa, mm. nykyisessä näyttely- ja ulkomuototumaritoimikunnassa. Hän on toiminut pitkään myös Suomen Ajokoirajärjestössä.

Valtuuston kokouksessa paljastettiin myös Lauri Tervosen muotokuva. Tervonen toimi valtuuston puheenjohtajana kymmenen vuotta, aina vuoteen 2001 asti. Muotokuvan oli tehnyt Jari Huhta.

Rotujärjestölehtikilpailu

Rotujärjestölehtikilpailussa ensimmäisen palkinnon sai Corgiset, päätoimittajana Minna Aho. Toisen palkinnon sai Mopsi, päätoimittajana Päivi Valtonen. Kolmannen palkinnon sai NF-uutiset, jonka päätoimittaja on Niina Sarenius.

Antidopingsäännön muutokset

Valtuusto hyväksyi antidopingsääntöön esitetyt muutokset. Muutosten mukaan tavanomaisten turkin pesussa, hoidossa ja trimmauksessa käytettävien aineiden käyttö sallitaan. Aineiden käyttämisellä ei saa pyrkiä vaikuttamaan koiran suorituskykyyn, karvan laatuun, väriin tai karvapeitteen muotoon. Niiden käyttäminen ei myöskään saa aiheuttaa haittaa koirien terveydelle ja hyvinvoinnille. Valvontakäytännöt ja valvontavastuu määritellään näyttelysääntöihin.

Toinen muutos koskee kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavan koiran osallistumista koiratapahtumiin ehdollisesti poikkeusluvalla. Poikkeusluvan edellytyksenä on, että luvan saanut koira siirretään Ei jalostukseen -rekisteriin.

Antidopingsäännön muutosesitykseen on kysytty maatalousministeriön ja Eviran kantaa. Valtuusto antoi hallitukselle valtuudet muuttaa sanallista ilmaisua, jos Evira tai ministeriö niin vaativat.

Jos Evira ja ministeriö vaativat sisällöllistä muutosta, asia tuodaan uudelleen syysvaltuustoon käsiteltäväksi.