Suomen Kääpiökoirat ry - Arkisto - Uutisia menneiltä vuosilta - 2007

SKKY:n syyskokous 28.11.2007


Syyskokouksen osanottajia

Syyskokouksen osanottajia

Suomen Kääpiökoirayhdistyksen syyskokous pidettiin Helsingissä, jossa esityslistalla olivat sääntömääräiset asiat kuten yhdistyksen luottamushenkilöiden valinnat ja vuoden 2008 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kirsti Lummelampi ja sihteeriksi Tuulikki Helin uudelleen. Molemmat valinnat olivat yksimielisiä.

Hallitusvalinnoista sen sijaan jouduttiin tällä kertaa äänestämään. Erovuoroisista Elizabeth Schauman oli ilmoittanut jättävänsä hallituksen toistakymmentä vuotta kestäneen hallitustyöskentelyn jälkeen. Äänestyksen jälkeen hallitukseen valittiin kolmivuotiskaudeksi Tuulikki Helin uudelleen ja uusina Leena Parviainen ja Päivi Rantanen. Vaaleissa annettiin ääniä seuraavasti: Parviainen 72 ääntä, Tuulikki Helin 62 ääntä ja Päivi Rantanen 53 ääntä. Valitsematta jäänyt Minna Virta sai 34 ääntä.

Uusista hallituksen jäsenistä Leena Parviainen edustaa schipperkeja ja Päivi Rantanen kiinanharjakoiria.

Yhdistyksen varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin yksimielisesti Raija Aho ja Merete Lindgrén uudelleen ja varatilintarkastajiksi Susanne Moilanen ja Ulla-Riikka Kelokari.

Hallituksen esittämät ensi vuoden toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio hyväksyttiin yksimielisesti. Talousarvion mukaan yhdistyksen menot ensi vuonna ovat 68000 euroa. Menoista hieman yli puolet rahoitetaan muilla tuotoilla kuin jäsenmaksutuloilla. Kevään vuosikokouksen päätöksen mukaan jäsenmaksuja ei koroteta ensi vuonna. Henkilöjäsenen vuosijäsenmaksu on 13 euroa liittymismaksun ollessa viisi euroa. Jäsenyhdistykset maksavat 2,30 euroa jäsentä kohti. Kaivopuiston erikoisnäyttely toteutetaan ns. nollabudjetilla, eli näyttelyn ei odoteta tuottavan voittoa.

Syyskokous hyväksyi myös seuraavien rotujen Jalostuksen tavoiteohjelmat: bichon havanais, kingcharlesinspanieli ja yorkshirenterrieri.Kennelliiton yleiskokous ja valtuustot 24. - 25.11.2007

Suomen Kennelliiton yleiskokous kokoontui sunnuntaina kerran kolmessa vuodessa pidettävään yleiskokoukseensa Espoon Hanasaaressa, jossa valittiin liiton valtuuston jäsenet seuraavaksi kolmeksi vuodeksi ja hyväksyttiin Kennelliiton uudet säännöt.

Sääntöuudistuksen myötä Kennelliiton kurinpitomenettelyä tiukennetaan niin, että liiton hallitus voi määrätä väliaikaisia rekisteröinti-, näyttely -, ulkomuototuomari-  yms. kieltoja ennen kuin kurinpito asia ratkaistaan lopullisesti kurinpitolautakunnassa.

Kennelliiton kurinpitosäännöt ulotetaan nyt kaikkeen koiriin liittyvään toimintaan, jolloin myös liiketoimintana koirankasvatusta, myyntiä, tuontia ja vientiä harjoittavat Kennelliiton jäsenet tulevat kurinpitomenettelyn piiriin. Kennelliiton hallitus voi myös harkintansa mukaan julkaista kurinpitorangaistuksen saaneen jäsenen nimen Koiramme -lehdessä.

Uuteen valtuustoon valittiin Suomen Kääpiökoirayhdistyksen edustajana Kirsti Lummelampi varajäsenenään Marjo Heikka.  Lisäksi valtuustoon valittiin ns. vapailta listoilta SKKY:n hallituksen jäsen Marja Kurittu varajäsenenään Elizabeth Schauman sekä jäsenyhdistyksemme Suomen Schipperkekerhon ry:n puheenjohtaja Leena Parviainen. Myös SKKY:n hallituksen jäsen Marja Törmä jatkaa valtuustossa Suomen Samojedinkoirayhdistyksen edustajana.

Yleiskokous antoi eläinten pitoa ja eläinsuojelua koskevan julkilausuman, jonka voit lukea tästä.

Uuden valtuuston puheenjohtajana jatkaa Eeva Anttinen ja varapuheenjohtajana Kari Järvinen.

Lauantaina kokoontunut vanha valtuusto valitsi yksimielisesti liiton hallituksen puheenjohtaksi Martti Mannersuon. Erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle valittiin seuraavat (äänimäärä suluissa): Helena Suni (89), Kirsi Sainio (77) ja Erkki Aarnio (72). Valitsematta jäivät Riitta Aho (28) ja Miia Laamanen (18).

Valtuusto hyväksyi vuoden 2008 toimintasuunnitelman sekä yli 8,3 miljoonan euron talousarvion sekä siihen liittyvät rekisteröintimaksut.  1. ja 2. maksuluokan maksut pidettiin ennallaan 21 ja 31,50 eurossa, 4. maksuluokan eli tuontikoirien rekisteröintimaksuja alennettiin kolmella eurolla 60 euroon.

Muista valtuuston päätöksistä mainittakoon Kennelliiton pentuvälityksen lakkauttaminen vuoden 2008 alusta sekä Russian toy-rodun suomenkielisen nimi, joksi valtuusto hyväksyi venäjäntoy’n aiemmin käytetyn venäjänkääpiökoiran sijasta.


Uusien tuomarien pätevöiminen 7.11.2007

Eeva Rautala ja kingcharlesinspanieli

Kuvassa Eeva Rautala tutkimassa
kingcharlesinspanielia.

Kingcharlesinspanielit ja japanese chinit saivat uusia tuomareita SKKY:n keskiviikkona 7.11. 2007 järjestämässä koearvostelutilaisuudessa.

Kingcharlesinspanieleissa hyväksyttiin neljästä kokelaasta Veli-Pekka Kumpumäki, Tuire Okkola ja Eeva Rautala. Japanese chin-arvostelun suorittivat hyväksyttävästi neljästä kokelaasta Veli-Pekka Kumpumäki ja Juha Putkonen.

Rotujärjestöä edustavina tuomareina olivat Hans Lehtinen ja Kirsti Lummelampi. Koearvosteltavat koirat järjestivät paikalle Kingcharlesinspanieli ry ja SKKY:n japanese chin-alajaosto.


Coton de tuléarit jäsenyhdistykseksi

SKKY:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 13.9. Suomen Coton de Tulear ry:n uudeksi jäsenyhdistyksekseen. Nyt rekisteröity yhdistys jatkaa SKKY:n Coton de tuléar-alajaoston toimintaa.

SKKY:n henkilöjäseninä olevat coton de tuléar-harrastajat ja alajaoston jäsenet siirtyvät uuden yhdistyksen jäseniksi vuoden vaihteessa. Mikäli jäsen haluaa jatkaa edelleen myös SKKY:n henkilöjäsenenä, häntä pyydetään ilmoittamaan asiasta SKKY:n jäsensihteerille Laura Ruotsalaiselle, e-mail: jasensihteeri.skky (at) toydogs.net.

Hallitus päätti, ettei Suomen Coton de Tulear ry:ltä peritä tänä vuonna yhdistysjäsenmaksua. Uuden yhdistyksen jäsenanomuksia Helsingin Seudun Kennelpiiriin ja Suomen Kennelliittoon päätettiin myös puoltaa.


Lhasa Apso BIS Kaivopuistossa


Lhasa Apso BIS Kaivopuistossa

Kuvassa vasemmalla rotutuomari Hans Lehtinen, Kirsti Lummelampi, BIS-tuomari Frank Sabella, BIS-koiran esittäjä ja kasvattaja Juha Kares ja Heidi Streng näyttelytoimikunnasta. Kuva: David Dalton

Lhasa apso FIN MVA JV-06 Chic Choix Touch Of Class valittiin näyttelyn kauneimmaksi koiraksi Kaivopuiston erikoisnäyttelyssä, jossa tehtiin tänä vuonna osanottajaennätys: 1341 koiraa.

Best in Show-koiran valinnan suoritti amerikkalainen Frank T. Sabella. Koiran omistavat Eeva Talvitie-Lehtonen ja Tuukka Lehtonen Kangasniemeltä.

Iso-Britanniassa asuvan itävaltalaisen Andreas Schemelin valinta parhaaksi kasvattajaryhmäksi olivat Taina Jaatisen kasvattamat Jatakabi's bichon havanais'et.

Näyttelyn paras veteraani oli Maija Kosusen ja Anneli Sutelan omistama lhasa apso-narttu KANS & FIN & EST & S & LTU MVA, PMV-01, V-01-02-06, ESTV-03 EUV-06 Myway's Cross My Heart. Parhaan veteraanin valitsi Marina Guidetti Italiasta.

BIS-PENTU oli musta keskikokoinen villakoira Canmoy's Primetime, jonka omistaa Jutta Sohlman. Valinnan suoritti irlantilainen Robert Lamont.

Kaivopuiston näyttely sai tänä vuonna poikkeuksellisen paljon mediajulkisuutta, ja mm. YLE:n television iltauutislähetyksessä sunnuntai-iltana esitettiin näyttelyssä kuvattu raportti siihen liittyvine haastatteluineen. Aiheena olivat viime vuosina voimakkaasti kohonneet rotukoirien ja erityisesti kääpiökoirien hinnat. Lisäksi näyttelyyn ja kääpiökoiriin liittyviä haastatteluja oli mm. Radio Suomen Ajantasa-ohjelmassa ja Radio Vegassa.


King Charles Spaniel by David Dalton

David Dalton Kaivopuiston viralliseksi valokuvaajaksi

Maailmankuulu englantilainen koiravalokuvaaja David Dalton on tänäkin vuonna Kaivopuistossa 26.8. järjestettävän SKKY:n erikoisnäyttelyn virallinen valokuvaaja.

Hän kuvaa Kaivarissa kaikki ryhmissä sijoittuneet koirat, minkä lisäksi tänä vuonna kuvataan kaikki Rotunsa parhaat koirat. Hänen kuvaamansa tricolour- kingcharlesinpanieli on tänä vuonna kaikissa näyttelyä koskevissa painotuotteissa.

Dalton kuvaa näyttelyviikonlopun aikana myös yksityisten koiranomistajien koiria heidän laskuunsa. Kuvaustilaukset voi tehdä joko näyttelypaikalla tai etukäteen sähköpostitse: daltonfoto (at) gmail.com . Hänen kuviaan voi ihailla myös internetissä osoitteessa: www.daviddalton.org.Kennelliiton valtuusto 17.5.2007

Kennelliiton valtuusto kokoontui ennätyspitkään kevätkokoukseensa Espoon Hanasaaressa. Valtuustoa puhuttivat mm. antidopingsäännön muutokset ja sitä koskevat aloitteet sekä Kennelliiton sääntöesitys.

Valtuusto päätti kutsua liiton kunniapuheenjohtajaksi entisen hallituksen puheenjohtajan J.A.U. Yrjölän. Kunniajäseniksi kutsuttiin Anja Toivanen ja Gunnel Holm, joista viimemainittu on myös SKKY:n kunniajäsen.

Sääntömääräisissä kevätvaltuustoasioissa käsiteltiin viime vuoden toimintakertomus ja tuloslaskelma ja tase. Näiden mukaan Kennelliiton talous oli viime vuonna lähes 1,4 miljoonaa alijäämäinen, sillä menot ylittivät budjetin noin 1,5 miljoonalla eurolla. Tästä hieman yli miljoona euroa oli Koiranet-hankkeesta tehty alaskirjaus.

Valtuusto päätti yksimielisesti korottaa jäsenmaksuja ensi vuonna, jolloin vuosijäsenen jäsenmaksu nousee 28 eurosta 30 euroon. Uusiksi rotujärjestöiksi hyväksyttiin Springerspanielit ry, Australianterrierikerho ry ja Chihuahua ry, jonka rotujärjestöanomusta SKKY oli tukenut.

Esitetty, joitakin muutoksia nykyisiin näyttelysääntöihin sisältänyt esitys hylättiin. Valtuusto puolestaan hyväksyi uuden jääviyssäännön, joka sisältää tiukennuksia entisiin määräyksiin koskien tuomareiden toimintaa näytteilleasettajina näyttelyissä, joissa he toimivat tuomareina.

Kennelliiton sääntöesitys oli kokenut hallituskäsittelyssä merkittäviä muutoksia alkuperäiseen, rotujärjestöillä ja kennelpiireillä alkuvuodesta lausunnolla olleeseen esitykseen. Mikäli marraskuussa kokoontuva yleiskokous hyväksyy sääntöesityksen, Kennelliitossa luovutaan toimitusjohtajainstituutiosta ja liiton toimistoa johtaa tulevaisuudessa toiminnanjohtaja. Myös kurinpitosääntöön on tulossa tiukennuksia.SKKY:n vuosikokous 27.3.2007

Marja Kurittu ja Helena Suni

Marja Kurittu ja Kennelliiton hallituksen varapuheenjohtaja Helena Suni

SKKY:n vuosikokous pidettiin tiistaina 27.3. 2007 Helsingissä. Vuosikokouksen aluksi Kennelliiton hallituksen varapuheenjohtaja Helena Suni luovutti liiton hallituksen myöntämän viirin Marja Kuritulle.  Rotujärjestö puolestaan tarjosi kokousosanottajille lasin shampanjaa kiittäen 1.4. merkkipäiväänsä viettävää Marjaa hänen työpanoksestaan rotujärjestössä.

Vuosikokouksen päätöksistä lisää viereisestä linkistä.


Bolognese- ja schipperkekollegiot 22.3.2007

SKKY järjesti koearvostelutilaisuudet uusien tuomareiden pätevöimiseksi bolognese- ja schipperkeroduissa. Tilaisuudet pidettiin 22.3.2007 Kennelliiton tiloissa Espoossa.

Uusiksi bolognesetuomareiksi hyväksyttiin Pirjo Aaltonen ja Tapio Eerola (kuvassa keskellä koiriaan kollegioon tuoneiden bologneseomistajien keskellä). Schipperkeissä hyväksyttiin kahdesta kokelaasta Eerola. Suomen Schipperkekerho järjesti rotunsa edustajat tilaisuuteen.

Rotujärjestöä edustavina tuomareina olivat Hans Lehtinen ja Kirsti Lummelampi.SKKY:n lausunto Kennelliiton sääntöesityksestä

Suomen Kääpiökoirayhdistyksen hallitus on kokouksessaan 27.2. 2007 päättänyt rotujärjestön lausunnosta Suomen Kennelliiton sääntöesitykseen.

Rotujärjestö päätti useista muutosehdotuksista. Se ei mm. hyväksy ehdotettua liiton valtuuston paikkajakoa vaan esittää, että valtuustoedustajien äänimäärä määräytyisi kunkin kennelpiirin alueella asuvien Kennelliiton jäsenten määrän mukaan ja rotujärjestöjen rekisteröintien perusteella.

SKKY:n hallitus ei myöskään hyväksynyt esitettyä liiton toimiston toimitusjohtajan tehtäväkuvaa, vaan halusi kirjata sääntöihin, että tämä johtaa liiton toimistoa hallituksen apuna ja hallituksen antamien ohjeiden mukaan. Lisäksi esitettiin, että toimitusjohtaja-tittelistä luovutaan ja liiton toimiston johdossa palataan toiminnanjohtajainstituutioon.

SKKY:n lausunnon voit lukea tästä.


SKKY:n rotujen rekisteröinnit edelleen nousussa

Suomen Kääpiökoirayhdistyksen edustamien rotujen rekisteröinnit nousivat viime vuonna 5,5 prosenttia samaan aikaan, kun SKKY vahvisti edelleen asemaansa rekisteröintien perusteella Suomen suurimpana rotujärjestönä. Toiseksi suurimman rotujärjestön, Suomen Ajokoirajärjestön rekisteröinnit jäivät noin kolmanneksen eli lähes 1200 koiraa SKKY:n rotujen rekisteröinneistä.

SKKY:n rotujen rekisteröinnit (3561 koiraa) olivat noin 7,8 prosenttia Kennelliiton vuoden 2006 kokonaisrekisteröinneistä. Kennelliiton rotukirjoihin merkittiin viime vuonna lähes 46000 koiraa.

SKKY:n roduista coton de tuléar säilytti asemansa suurimpana rotuna 470 koiran rekisteröinnillään, vaikka sen rekisteröinnit laskivat hieman edellisvuodesta. Toisena oli lyhytkarvainen chihuahua (435 koiraa), jonka rekisteröinnit ovat nelinkertaistuneet kymmenessä vuodessa. Pitkä- ja lyhytkarvaisen chihuahuan rekisteröinnit olivat viime vuonna yhteensä 824 koiraa. Seuraavina rekisteröintitilastoissa ovat bichon havanais'et (421) ja kiinanharjakoirat (415).

Rotujärjestön roduista olivat edelleenkin pienimpiä englanninkääpiöterrierit (15), griffon belget (20)  ja kingcharlesinspanielit (21).


SKKY:n hallituksen järjestäytymiskokous

Suomen Kääpiökoirayhdistyksen vuoden 2007 hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Elizabeth Schaumanin ja rahastonhoitajaksi ja jäsensihteeriksi Laura Ruotsalaisen.

SKKY:n tiedotteen päätoimittajana ja internetsivujen vastaavana toimittajana jatkaa puheenjohtaja Kirsti Lummelampi. Tuulikki Helin toimii syyskokouksen valitsemana sihteerinä. Koirien vakuutusarvolausunnoista vastaa Marjo Heikka.

Rotujärjestön ulkomuototuomarikoulutustoimikuntaan valittiin Kirsti Lummelampi, Hans Lehtinen, Kari Järvinen ja Marja Kurittu. Jäsenille suunnatusta koulutustoiminnasta vastaa koulutustoimikunta, johon kuuluvat Marjo Suosalo, Marja Törmä ja Minna Virta.

Kokouksessa päätettiin hallituksen jäsenille, muille luottamushenkilöille ja koiriaan koulutustilaisuuksiin tuoville koiranomistajille matkakorvaukseksi 0,25 euroa kilometriltä.

SKKY:n hallitus hyväksyi Suomen Venäjäntoyt ry:n rotujärjestön jäsenyhdistykseksi.