Suomen Kääpiökoirat ry - Arkisto - Uutisia menneiltä vuosilta - 2006

SKKY:n syyskokous 28.11.2006

Suomen Kääpiökoirayhdistyksen syyskokous sujui hyvin yksimielisissä merkeissä, eikä äänestyksiä tarvittu.  Kirsti Lummelampi valittiin uudelleen puheenjohtajaksi ja Tuulikki Helin sihteeriksi.

Rotujärjestöön hallitukseen valittiin erovuoroisista Laura Ruotsalainen ja Marja Törmä uudelleen sekä uutena griffoneita edustava Arja Mäkkeli. Tilintarkastajiksi valittiin Raija Aho ja Merete Lindgren ja varatilintarkastajiksi Susanne Moilanen ja Marika Fredriksson. Myös vuoden 2007 toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi syyskokous hyväksyi Suomen Griffonyhdistyksen esityksen griffon-rotujen Jalostuksen tavoiteohjelmaksi.


Kirsti Lummelampi ja "Mafiamies"

SKKY:n puheenjohtaja Kirsti Lummelampi Kennelliiton hallitukseen

Suomen Kääpiökoirayhdistyksen puheenjohtaja Kirsti Lummelampi valittiin kolmivuotiskaudeksi Suomen Kennelliiton hallitukseen liiton valtuuston kokouksessa 26.11.2006 Espoon Hanasaaressa.

Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Suomen Harmaahirvikoirajärjestön puheenjohtaja Jaakko Ilvonen uudelleen sekä Uudenmaan kennelpiirin Hannele Pörsti uutena. Hallitusvaalissa oli kuusi ehdokasta, joista Marja Talvitien, Krister Mattssonin ja Juha Rantakarin äänet eivät riittäneet hallituspaikkaan. Liiton puheenjohtajana jatkaa Martti Mannersuo, joka päihitti vastaehdokkaansa Kari Järvisen äänin 71-43.

Valtuuston kokous venyi ennätyspitkäksi, sillä aamupäivän vei selvitys SKL-FKK:n KoiraNet-hankkeesta ja sen aiheuttamasta ylimääräisestä yli miljoonan euron menoerästä, joten vuoden 2006 tulos tulee olemaan yli miljoona euroa tappiollinen.  Vuoden 2007 talousarvio osoittaa lähes 600000 euroa alijäämää siitä huolimatta, että rekisteröinti- ja terveystarkastusmaksuihin hyväksyttiin pienet korotukset, sillä talousarvion menopuoleen ei puututtu ja liiton kulut nousevat tästä vuodesta mm. toimiston henkilöstömäärän lisääntyessä. Liiton taloutta rasittaa lisäksi nyt jo noin 900000 euroon kohonnut toimiston remonttilasku.

Keväällä esille tulleen kennelmuseohankkeen kohdalla valtuusto päätti, että hankkeen selvittelyä jatketaan - kuitenkin ilman kustannusvaikutuksia. 

Valtuustoa puhutti myös vuoden alussa voimaan tulevan Anti-dopingsäännön täytäntöönpano sekä siihen liittyvä, voimaantulon lykkäystä vaativa yli 5000 hengen allekirjoittama adressi ja lähes 100 eläinlääkärin samansuuntainen kannanotto.  Päätöstä asiasta ei voitu tehdä, koska esitys ei ollut esityslistalla eikä valtuusto ollut yksimielinen päätöksen tekemisestä. (Kuva: Eine Tahko)Löwchen- ja maltankoirakollegiot 1.8.2006

Löwchenomistajia

Kari Järvinen (oikealla) ja löwchen-omistajia

SKKY  järjesti 1.8. koearvostelutilaisuuden uusien tuomareiden pätevöimiseksi löwcheneille ja maltankoirille.

Löwcheneissä hyväksyttiin Pirjo Aaltonen ja Kristiina Ahlberg ja maltankoirissa Pirjo Aaltonen, Juha Putkonen ja Marjatta Pylvänäinen-Suorsa. Rotujärjestöä edustavina kollegiotuomareina olivat Kari Järvinen ja Kirsti Lummelampi.

SKKY:n löwchen-alajaosto ja Maltalaiset ry olivat järjestäneet paikalle koiramateriaalin, ja maltankoirissa pitkämatkalaisimmat tulivat Pohjanmaalta saakka.


Marja Kosonen

Uusia chihuahua-tuomareita

Chihuahua-rodut saivat torstaina 27.7. uuden erikoistuomarin, kun Kokkokallion kennelnimellä rotua kasvattanut Marja Kosonen (kuvassa oikealla) hyväksyttiin uusien tuomareiden pätevöimiseksi järjestetyssä koearvostelussa.

Neljästä kokelaasta hyväksyttiin kolme, eli Kosonen, Pirjo Aaltonen ja Annukka Paloheimo. Rotujärjestöä edustavina ulkomuototuomareina olivat Kari Järvinen ja Kirsti Lummelampi. Chihuahua ry oli toimittanut paikalle koiramateriaalin.


Lhasa Apso * Kuva: David Dalton

David Dalton Kaivopuiston virallisena valokuvaajana

Maailmankuulu englantilainen koiravalokuvaaja David Dalton toimii Helsingin Kaivopuistossa 27.8.2006 järjestettävän erikoisnäyttelyn virallisena valokuvaajana. Hän kuvaa kaikki ryhmäkilpailuvoittajat, ja hänen lhasa apso- kuvansa (vasemmalla) on kaikissa näyttelyn painotuotteissa.

Dalton kuvaa näyttelyviikonlopun aikana myös yksityisten koiranomistajien koiria heidän laskuunsa. Kuvaustilaukset voi tehdä joko näyttelypaikalla tai etukäteen sähköpostitse: daltonfoto (at) gmail.com. Hänen kuviaan voi ihailla myös internetissä osoitteessa: www.daviddalton.org


SKKY:n vuosikokous 29.3.2006

SKKY:n vuosikokokous sujui hyvin yksimielisesti, eikä äänestyksiä tarvittu. Kokous hyväksyi vuoden 2006 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Kokous hyväksyi seuraavat jäsenmaksut vuodelle 2007:

  • vuosijäsen 13,00€
  • nuorisojäsen 9,00€
  • perhejäsen 6,00€ (ei sisällä lehteä)
  • liittymismaksu 5,00€
  • jäsenyhdistykset: 2,30€ /jäsen. Jäsenyhdistyksen jäsenmaksuun sisältyy kaksi yhdistyksen lehteä.

Kokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys bostoninterriereiden jalostuksen tavoiteohjelmaksi. Samoin hyväksyttiin yksimielisesti esitys SKL-FKK:lle bostoninterrierin liittämiseksi PEVISA-ohjelmaan vuoden 2008 alusta seuraavin ehdoin:

  • Patella luxatio: tutkimuspakko, tutkimustulos ei vaikuta rekisteröintiin.
  • Perinnöllinen harmaakaihi: Silmätarkastuspakko. Silmätarkastuslausunto saa olla astutushetkellä korkeintaan 12 kk vanha. Perinnöllisen tai tulkinnanvaraisen kaihituloksen saaneen koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.
  • Nuoruusiän kaihi: Rekisteröinnin edellytyksenä on pentueen vanhempien DNA-testi ennen astutusta nuoruusiän kaihin määrittämiseksi. Sairaan koiran tai kahden kantajan jälkeläisiä ei rekisteröidä.

Lhasa apso-kollegio

Lhasa apso-kollegio 18.1.2006

Markku Kipinä hyväksyttiin kahdesta kokelaasta SKKY:n järjestämässä koearvostelutilaisuudessa uusien tuomareiden pätevöimiseksi lhasa apsoissa.

Kokelaiden arvosteltavina oli kahdeksan koiraa, jotka omistajineen olivat saapuneet paikalle pitkistäkin matkoista purevasta pakkasesta ja viimasta huolimatta.

Rotujärjestöä edustavina kollegiotuomareina toimivat Hans Lehtinen ja Kirsti Lummelampi.

Samalle päivälle suunniteltu maltankoirakollegio oli aiemmin siirretty myöhempään ajankohtaan. Kuvassa Markku Kipinä arvostelutehtävässään.


Ei kurinpitorangaistuksia salakuljetuksesta tuomituille

Suomen Kennelliiton kurinpitolautakunta on päättänyt, ettei se voi määrätä kahdelle Tampereen käräjäoikeudessa syyskuussa 2004 ehdonalaiset vankeustuomiot saaneelle kasvattajalle kurinpidollisia rangaistuksia, koska lautakunnan mielestä heidän toimintansa on todettu ammattimaiseksi myynniksi ja elinkeinotoiminnaksi eikä kysymys ole harrastustoiminnasta Kennelliiton sääntöjen 9§:n tarkoittamalla tavalla.

Päätöksessään kurinpitolautakunta toteaa Tampereen käräjäoikeuden ja Turun hovioikeuden tuomioiden perusteella asianomaisten "tuoneen Venäjältä ja Virosta suuren määrän koiria vuosina 1998-2001. Tuomioiden mukaan kysymys on ollut koirien kaupallisesta tuonnista, jolloin tuonti olisi edellyttänyt ennakkoilmoitusta eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen toimittamista varten, tullausta, jossa on oltava koiran rekisterikirja, rokotustodistukset, heisimatotodistus ja eläinlääkärin tarkastus. Tämän lisäksi tullissa olisi tullut tilittää kauppalaskun mukainen arvonlisävero valtiolle. "

Lisäksi todetaan, että ko. henkilöt "ovat harhaanjohtavasti erehdyttäneet tulliviranomaisia ja näin menetellen välttyneet eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta ja maksuista. Edelleen kumpikin heistä on tuomion mukaan laiminlyönyt eläinsuojelulain 24§:ssä säädetyksen ilmoituksen tekemisen lääninhallitukselle laajassa mitassa harjoitetusta koirien myynnistä."

Tampereen käräjäoikeus tuomitsi toisen kasvattajan 6 kuukauden 15 päivän ja toisen 4 kuukauden 15 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen sekä molemmat liiketoimintakieltoon 31.8.2004-31.8.2007 väliseksi ajaksi. Asianomaiset valittivat päätöksestä Turun hovioikeuteen, joka kumosi liiketoimintakiellot. Muilta osin käräjäoikeuden päätökset jäivät voimaan.

Molemmilla kasvattajilla on kennelnimi ja he ovat allekirjoittaneet SKL-FKK:n kasvattajasitoumuksen, jonka toisen kohdan mukaan kasvattaja on tietoinen mm. Suomen lakien määräyksistä. Toinen henkilö ei ollut asiaa käsiteltäessä Kennelliiton jäsen.


Bostoninterrieri- ja ranskanbulldoggikollegiot 10.1.2006

Bostonomistajia

Osa bostoninterrierikollegioon osallistuneista omistajista koirineen

SKKY:n vuoden 2006 tuomarikoulutukset käynnistyivät 10.1. järjestetyillä koearvostelutilaisuuksilla, joissa pätevöitiin uusia tuomareita bostoninterriereille ja ranskanbulldogeille.

Bostoninterriereissä hyväksyttiin neljästä kokelaasta Markku Kipinä, Annukka Paloheimo ja Juha Putkonen. Ranskanbulldoggien koearvostelun suorittivat hyväksytysti Pirjo Aaltonen, Juha Kares, Markku Kipinä ja Juha Putkonen.

Suomen Ranskanbulldogit ry järjesti paikalle tilaisuudessa tarvittavat koirat, kun taas SKKY huolehti bostoninterriereiden hankkimisesta paikalle.

Rotujärjestöä edustavina tuomareina kollegiossa toimivat Hans Lehtinen ja Kirsti Lummelampi.