Suomen Kääpiökoirat ry - Arkisto - Puheen­johtajan palstat - 2009 - 2009-03Omistajaohjaus Kennelliitossa

Omistajaohjaus Kennelliitossa

Kirjoitin tällä palstalla jokunen vuosi sitten otsikolla ”Osinkoja omistajille” kuinka monet pörssiyhtiöt olivat raportoineet hyvistä tuloksista ja maksaneet omistajilleen runsaskätisiäkin osinkoja.

Samalla kyselin, miten Kennelliiton tapaiset aatteelliset yhdistykset jakavat osinkoja ”jäsenomistajilleen”. Arvelin tuolloin, että aktiivisesti kennelharrastusta harrastava, koiriensa kanssa kilpaileva ja jonkun pentueenkin rekisteröivä Kennelliiton jäsen saattaisi hyvinkin todeta, että osingoista ei ole tietoakaan, kun ainoa palaute kentälle ja jäsenille ovat alati kallistuvat maksut ja lähes jokaisen toimiston palvelun maksullisuus. Esitin tuolloin toivomuksen, että harkittaisiin viimeinkin uutta lähestymistapaa eli pantaisiin kustannukset ja hinnat kuriin ja tehostettaisiin toimintaa pitäen mielessä, että kun jäsenille ei voida jakaa rahallisia osinkoja, ainakin heidän rahansa voidaan käyttää tehokkaasti heidän hyväkseen.

Seuratessani talousuutisia ja lukiessani pörssitiedotteita varsinkin yhtiöistä, joiden osakkeita meidänkin rotujärjestöllämme on, olen pakostakin joutunut moneen kertaan miettimään, miten näitä uutisia ja yritysten toimintatapoja pitäisi soveltaa meidän Kennelliittoomme.

Otetaanpa vaikka omistajaohjaus. Sen lauluja laulat, jonka leipää syöt, sanoo vanha sanonta. Omistaja määrää, mitä yhtiössä tehdään. Joissakin pörssiyhtiöissä valtio tai joku muu omistajataho on käyttänyt suurimman osakkeenomistajan valtaansa sen enempää epäröimättä vaihtamalla yhtiön hallitusta tai yrityksen johtoa, jos ei ole ollut tyytyväinen. Entäpä Kennelliitossa? Miten omistajaohjaus toimii meillä?

Kennelliitolla on kaksi liiton sataprosenttisesti omistamaa yhtiötä, Kustannus Oy Koiramme ja Show Media Oy. Ensin mainittu perustettiin vuodenvaihteessa turvaamaan itse Kennelliiton yleishyödyllistä asemaa sen jälkeen, kun Kennelliitolle oli ostettu kaupallista julkaisutoimintaa eli Koirauutiset-lehden julkaisuoikeudet.

Show Media Oy:n liiketoiminta puolestaan hankittiin jo vuosia sitten. Kaupparekisterin mukaan sen toimialana ovat muu postimyynti ja verkkokauppa, joskin yhtiö on harjoittanut tavaramyynnin ohella myös näyttelypalvelujen myyntiä. Sen sivutoiminimiä ovat mm. Kennelklubi, KoiraExpo, KoiraNet, KoiraNetti, Showlink ja Suomen Eläinmessut. Show Media Oy:n liiketoiminta ostettiin arvonlisäverollista myyntiä varten, eikä tarkoituksena suinkaan ollut, että sen liikevaihdosta suuri osa muodostuisi omistajalle eli Kennelliitolle tehdystä työstä. Näitä töitähän tuli rutkasti lisää, kun mm. Kennelliiton jumittuneiden rekisteröintien tallennus siirrettiin yhtiön tehtäviin.

Miten omistajaohjaus näissä yhtiöissä toimii? Kennelliiton valtuusto on hyväksynyt ponnen, jonka mukaan sille on raportoitava yhtiöiden toiminnasta ja toiminnan taloudellisista vaikutuksista riittävän yksityiskohtaisesti. Toki hyvään järjestökäytäntöön kuuluukin, että yhtiöiden talousarviot, tuloslaskelmat ja taseet tuodaan tiedoksi valtuustolle.

Omistajaohjausta hoitaa tai pitäisi hoitaa valtuuston valitsema Kennelliiton hallitus, joka puolestaan valitsee yhtiöiden hallitusten jäsenet.

Teoriassa yhtiöt tai niiden hallitukset eivät voi mellastaa miten tahtovat, sillä viime kädessä Kennelliiton hallitus vastaa niiden toiminnasta. Järjestödemokratiassa päättävillä elimillä kuten Kennelliiton hallituksen ja valtuuston jäsenillä täytyy olla sanansa sanottavana ratkaisuihin, jotka vaikuttavat koko Kennelliittoon.

Omalta kohdaltani voin kertoa olleeni pöyristynyt saadessani valtuuston jäsenenille osoitetun ilmoituksen, jossa kerrottiin Kennelliiton omistaman yhtiön eli Show Median laajentaneen toimintaansa tilavuokraukseen vuokraamalla käyttöönsä 700 neliön hallin Lohjalta (aikana, jolloin murehditaan hiilijalanjälkeä ja muita ympäristökysymyksiä).

Samoin sain lukea tiedotteista, että Kennelliiton omistamalle yhtiölle oli vuokrattu lisätoimistotilaa Leppävirralta, ja yhtiölle oli nimitetty erilaisia päälliköitä uuden varatoimitusjohtajan lisäksi. Kun en ole saanut minkäänlaisia tietoja yhtiön osavuosikatsauksista tai sen hallituksen hyväksymistä lisätalousarvioista, en voi ottaa kantaa siihen, miten viisaita päätökset ovat olleet Kennelliiton kokonaisedun kannalta, sillä hallituksessa näistä asioista ei ole päätetty. Olen esittänyt eriävän mielipiteen hallituksen päätökseen vuokrata koulutustilaa omistamaltaan yhtiöltä, koska ensin ei tehty toimintasuunnitelman mukaista kokonaisselvitystä liiton toimiston ja sen yhtiöiden tilantarpeesta ja -kustannuksista.

Tähän myllerrykseen liittyy liiton toiminnanjohtajan yhtäkkinen eroaminen elokuussa omasta pyynnöstään ilman työvelvoitetta. Tavallisestihan toiminnanjohtajan odotetaan toimivan vastuullisesti huolehtien suurten päätösten jälkihoidosta sekä hoitaen keskeneräiset asiat kuten toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitysten valmistelun. Toiminnanjohtajalla on myös tärkeä rooli huolehdittaessa, että hallitus saa tehtäväkseen omistajaohjausta koskevat päätökset. Nyt Kennelliittoa johtaa vt. toiminnanjohtaja, eikä uuden toiminnanjohtajan rekrytointiprosessia ole aloitettu.

Tässä kohtaa en voi olla siteeraamatta Helsingin Sanomien Jyri Raiviota, joka kommentoi Finnairin toimitusjohtajakuvioita seuraavasti: ”Tyylikkäästi hoidettuna suuren pörssiyhtiön johtajanvaihdoksessa uuden toimitusjohtajan nimen pitäisi olla kerrottavana silloin, kun vanha ilmoittaa erostaan. Vähemmän tyylikkäässä prosessissa vanha johtaja eroaa ja tilalle nimitetään väliaikainen toimitusjohtaja yhtiön sisältä, kunnes uusi ykkösmies tai –nainen löytyy.”

Ei 130 000-jäsenisen Kennelliiton johtajavalinta voi olla tätä vähäpätöisempi sisäpiirin asia, vaikka harrastuksesta onkin kyse, eikä ole liikaa vaadittu, että Kennelliiton hallitus ja valtuusto edellyttävät, että meillä on vielä vuonna 2014 ammattimaisesti johdettu ja hoidettu, elinvoimainen järjestö, joka voi ylpeästi juhlia 125-vuotistaivaltaan. Jos ruori on hajonnut, kuten näyttää, se on korjattava mitä pikimmin.

Kirsti Lummelampi