Suomen Kääpiökoirat ry - Arkisto - Uutisia menneiltä vuosilta - 2004

Anneli Pietinen kunniajäseneksi

Anneli Pietinen

Suomen Kääpiökoirayhdistyksen syyskokous valitsi Anneli Pietisen rotujärjestön kunniajäseneksi syyskokouksessaan 24.11.2004 Helsingissä.

Anneli Pietinen on toiminut pitkään eri tehtävissä sekä rotujärjestössä että sen löwchen-alajaostossa. Myös erikoisnäyttelyjärjestelytehtäviin hän on osallistunut.

Kokouksen henkilövalinnat sujuivat yksimielisesti. Puheenjohtaja Kirsti Lummelampi ja sihteeri Marjo Heikka jatkavat myös ensi vuonna.

Hallitukseen valittiin kolmivuotiskaudeksi Elizabeth Schauman (chihuahuat), Minna Virta (schipperket) ja Tuulikki Helin (yorkshirenterrierit). Tilintarkastajiksi valittiin Raija Aho ja Merete Lindgren ja varatilintarkastajiksi Susanne Moilanen ja Katja Cario.


Yorkshirenterrierikollegio ja - koulutus 2.11.2004

Kari Järvinen, Maija Mäkinen ja yorkkiomistaja
Yorkshirenterrieriomistajia

Vasemmalla toinen kollegiotuomari Kari Järvinen ja kokelas Maija Mäkinen, oikealla yorkshirenterrierin omistajia koirineen.

SKKY järjesti marraskuun alussa tuomarikollegion uusien tuomareiden pätevöimiseksi yorkshirenterriereille. Rotujärjestöä edustavina tuomareina toimivat Kari Järvinen ja Kirsti Lummelampi.

Kollegion suorittivat hyväksytysti Veli-Pekka Kumpumäki, Maija Mäkinen ja Annukka Paloheimo. Yorkshirenterrieri ry. oli toimittanut paikalle koiramateriaalin. Samana iltana järjestettiin erikoiskoulutus yorkshirenterriereihin tuomarioikeuksiaan laajentaville uusille tuomareille.


Kennelliitto keskeyttänyt koiratiedon toimitukset

Suomen Kennelliitto on keskeyttänyt kesäkuussa koiratiedon (rekisteröintitiedot, näyttely- ja koetulokset, terveystiedot) toimittamisen rotujärjestöille ja -yhdistyksille. Syyksi ilmoitettiin liiton laativan uudet sopimukset tiedon käytöstä.

Syyskuun alussa rotujärjestöt saivat SKL-FKK:n hallituksen puheenjohtajan Paavo Rapilan allekirjoittaman kirjeen sekä sopimuskaavakkeet, jotka rotujärjestöjen on hyväksyttävä ennen kuin aiemmin olennaisena osana jalostustoimintaa olleita tietoja luovutetaan. Sopimuksissa rajoitetaan rotujärjestöjen ja yhdistysten toimesta tapahtuvaa tietojen käyttöä ja edellytetään rotujärjestöjen hyväksyvän Kennelliiton omistusoikeuden näihin tietoihin.

Lisäksi rotujärjestöjen tulee hyväksyä, että Kennelliitto ei vastaa tiedoissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Sitoumuksiin kuuluu myös alihankkijoilta vaadittava tietojen salassapitovelvollisuus. Rotujärjestöjen oletetaan myös vastaavan jäsenyhdistystensä puolesta sitoumusten noudattamisesta.

SKKY:n hallitus päätti syyskuun kokouksessaan, ettei se voi hyväksyä sopimuksia esitetyssä muodossa, sillä ne rajoittavat tietojen käyttömahdollisuuksia liiallisesti ja ovat osin ristiriidassa mm. kasvattajasitoumuksen ja pentueilmoituksen sitoumusten kanssa. Totesimme, että emme voi luovuttaa kasvattajien ja koiranomistajien puolesta omistusoikeutta tietoihin, joita emme omista. Lisäksi huomautimme, että maksullisten palvelujen toimittajana Kennelliiton tulee vastata tuotteensa, eli esimerkiksi rekisteritietojen, oikeellisuudesta. Tiettävästi useat muut rotujärjestöt ovat kieltäytyneet allekirjoittamasta sitoumuksia.

SKKY on lähettänyt asiaa koskevan aloitteen marraskuussa kokoontuvalle SKL-FKK:n valtuustolle, jotta asia saadaan järjestykseen.


Kollegiot 21. -22.7.2004

Ranskanbulldoggikollegio
Ranskanbulldoggi ja kokelas

Kuvia ranskanbulldoggikollegiosta: vasemmalla Harri Liinpää koirineen ja oikealla. kokelas Tiina Taulos tutkimassa apuhandlerinä toimineen Juha Kareksen esittämää koiraa.

SKKY järjesti heinäkuussa tuomarikollegiot uusien tuomareiden pätevöimiseksi useissa roduissa. Rotujärjestöä edustavina tuomareina olivat Hans Lehtinen ja Kirsti Lummelampi.

Kollegioissa hyväksyttiin seuraavat kokelaat:

  • coton de tuléar ja bichon havanais: Pirjo Aaltonen, Juha Putkonen ja Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
  • bolognese: Juha Kares, Veli-Pekka Kumpumäki ja Juha Putkonen
  • bostoninterrieri: Pirjo Aaltonen, Juha Kares, Marjatta Pylvänäinen-Suorsa ja Tiina Taulos
  • ranskanbulldoggi (4 kokelasta): Veli-Pekka Kumpumäki ja Marjatta Pylvänäinen-Suorsa.


Japanese chin- ja kingcharlesinspanielikollegiot 8.6. 2004

Annaliisa Heikkinen ja japanese chin
Kingcharlesinspanielin arvostelu

Vasemmalla Annaliisa Heikkinen arvostelemassa japanese chiniä ja oikealla Tiina Taulos käymässä läpi kingcharlesinspanielia.

Suomen Kääpiökoirayhdistys järjesti 8.6. 2004 kollegiot uusien ulkomuoto-tuomareiden pätevöimiseksi kingcharlesinspanieleille ja japanese chinille.

Rotujärjestöä edustavina tuomareina toimivat Hans Lehtinen ja Kirsti Lummelampi. Kingcharlesinspanieli ry ja SKKY:n japanse chin-alajaosto olivat toimittaneet paikalle koiria.

Kollegioissa hyväksyttiin kingcalleissa Juha Kares ja Tiina Taulos ja japanese chineissä Annaliisa Heikkinen ja Juha Kares.

Kollegiot järjestettiin tavan mukaan Kennelliiton koulutustilasa Espoossa.


Chihuahua-kollegio 2.6. 2004

Tuomarikollegio
Hasse Lehtinen

Vasemmalla tuomarikokelas Juha Kares ja oikealla Hasse Lehtinen kollegiotuomarin tehtävässään

Chihuahuaomistajia

Chihuahuaomistajia: vas. Elizabeth Schauman,
Riitta Vilkman ja Teija Poikolainen-Däuber

Suomen Kääpiökoirayhdistys järjesti yhteistyössä Chihuahua ry:n kanssa 2.6.2004 tuomarikollegion uusien tuomareiden pätevöimiseksi chihuahua-roduille. Kollegio pidettiin Suomen Kennelliiton tiloissa.

Kolmesta kokelaasta kollegion suoritti hyväksyttävästi Juha Kares, jolle esitetään tuomarioikeuksien myöntämistä. Rotujärjestöä edustavina tuomareina toimivat Hans Lehtinen ja Kirsti Lummelampi.