Suomen Kääpiökoirat ry - Arkisto - Kennelliiton valtuusto - 2001

SKL-FKK:n valtuuston kokous 24.5.2001

Kennelliiton valtuuston kevätkokous pidettiin helatorstaina Espoossa. Syksyn kaoottisen kokouksen jälkeen tällä kertaa esityslistalla oli vähemmän asioita, mutta siitä huolimatta kokous venyi kokopäiväiseksi, sillä ohjelmassa oli  heti alkuun puolitoista tuntia erilaisia seremonioita, puheita ja katsauksia, jotka toki olisi voitu pitää sen jälkeen, kun varsinaiset valtuustoasiat oli käsitelty.

Uutuutena oli myös ylemmän tahon säätämä istumajärjestys, ja jonkin aikaa näyttikin siltä, että puheenvuoroja jaetaan vain niille, jotka seurasivat kuuliaisesti istumajärjestystä kuin kiltit alakoululaiset ikään - vaikka salissa toki oli tilaa istua väljemminkin. Ilmeisesti myöhemmin huomattiin, että valtuustotyöskentelyn tärkein asia ei ollut istumajärjestys, joten kokous eteni normaaliin tapaan.

Vuolasvirta-palkinnon sääntöesitys oli jäsentemme keskuudessa etukäteen eniten mielenkiintoa herättänyt aihe. Saamani palautteen perusteella oli selvää, että en voisi missään tapauksessa äänestää esityksen puolesta (siinähän mm. esitettiin, että palkintoon voitaisiin kerätä pisteitä useista roduista ja ulkomaiset näyttelypalkinnot olisivat samanarvoisia Suomessa saavutettujen palkintojen kanssa), ja esitinkin sääntöesityksen hylkäämistä. Keskustelun aikana kävi ilmi, että tätä sääntöesitystä oli Kennelliiton "viisaiden" toimesta työstetty kolme vuotta, mutta rotujärjestöjen konsultoimista ei oltu katsottu tarpeelliseksi. Loppujen lopuksi valtuuston enemmistö päätti lähettää esityksen takaisin hallitukselle uudelleen valmisteltavaksi, joten ainakin toistaiseksi Vuolasvirta-palkinnon vaatimukset säilyvät ennallaan. Päätökseen sisältyi myös edellytys, että ehdotus lähetetään rotujärjestöille lausunnolle.

Kennelliiton jäsenmaksut v. 2002 herättivät nekin keskustelua, kun aiemmin oli käynyt ilmi, että liiton talous on hyvässä kunnossa ja mm. viime vuonna liitto teki toiminnallaan voittoa. Useat valtuuston edustajat totesivat, että euroon siirtymisen varjolla ei ollut syytä korottaa henkilöjäsenmaksua, vaan se esitettiin laskettavaksi 24 euroon (esitys, jota kannatin), mutta valtuusto päätti äänestyksellä, että jäsenmaksun korotus oli paikallaan.  Eli jäsenmaksut vuonna 2002 ovat seuraavat:

  • Henkilöjäsen 24,50 euroa (145,80 mk.) - v. 2001: 143 mk
  • Perheenjäsen 12 euroa (71,70 mk) - v. 2001 70 mk
  • Nuorisojäsen 17 euroa (101,10 mk) - v. 2001 100 mk
  • Jäsenyhdistys 24,50 euroa (145,80 mk) - v. 2001 143 mk

SKKY:n mikrosirualoite, jolla esitettiin ns. mikrosirukorttimaksun poistamista Kennelliiton jäsenten omistamilta koirilta erityisesti siksi, että se asettaa pienikokoisten koirarotujen omistajina olevat Kennelliiton jäsenet eriarvoiseen asemaan suurempikokoisten koirien omistajien kanssa, sillä tatuoimalla tapahtuva tunnistusmerkintä ei useinkaan ole käyttökelpoinen vaihtoehto näissä koiraroduissa, hylättiin äänestyksen jälkeen.

Kennelliiton toimitusjohtajan mielestä tatuointi on varteenotettava vaihtoehto, mikäli ei halua maksaa mikrosirukorttimaksua (hän ei kuitenkaan selvittänyt, miten käyttökelpoinen tatutointi tunnistusmerkintänä on esim. luovutusikäisillä chihuahua- pennuilla), minkä lisäksi selkeitä vastauksia kysymyksiin mm. näyttelytulosten hyväksymisestä koirilla, joilla on mikrosiru, mutta joista ei ole maksettu 50 markan korttimaksua Kennelliittoon, ei saatu. Sen sijaan se tuli selväksi, että mikrosirukortit ovat merkittävä tapa kerätä rahaa Kennelliitolle, ja meitä uhkailtiin nuorisotoiminnan ja monen muun toiminnan  supistamisella, ellei tätä rahaa tule!


Toimintakertomus ja tilinpäätös olivat myös kevätkokouksen asialistalla. Omalta osaltani esitin, että SKL-FKK:n hallitus oli osoittanut piittaamattomuutta valtuuston päätöksille, sillä viime vuoden aikana ei saatu aikaan hyväksyttävää näyttelysääntöehdotusta, sisäistä ja ulkoista dopingia koskevat säännöt ovat alkutekijäissään, eikä vuoden aikana saatu luoduksi koirien polveutumisen DNA-sertifioinnin periaatteita, vaikka valtuusto oli niin edellyttänyt hyväksyessään yksimielisesti vuoden 2000 toimintasuunnitelman.

Toimintakertomuksessa käsiteltiin myös liiton tulevaa toimintaa ja esiteltiin suunnitelmia koirakeskuksen hankkimiseksi - mikä ainakin tämän valtuustoedustajan mielestä on pilvilinnojen rakentamista sen sijaan, että keskityttäisiin liiton olennaisiin tehtäviin ja byrokratian tehokkuuden lisäämiseen.

Samoin meille kerrottiin, että Koiramme-lehden toimitus on hajasijoitettu päätoimittajan kotikulmille Turenkiin, jonne toimistonhoitajaksi on palkattu päätoimittajan vaimo (lieneekö nepotismi edelleenkin Kennelliitossa käytössä oleva rekrytointimenetelmä). Perusteluna mainittiin mm. työmatkakustannuksissa tapahtuvat säästöt! Vastauksena kysymykseeni liiton toimiston muiden toimintojen hajasijoittamiseksi etätyönä vastattiin, ettei tällaisia suunnitelmia ollut lukuunottamatta Koira kuntalaisena-projektin projektipäällikköä, joka hoitaa tehtävää etätyönä. Se ei käynyt ilmi, kuka maksaa matkakustannukset työpaikalle Kennelliittoon silloin, kun projekti vaatii kokouksiin yms. osallistumista.

Tomintakertomuksesta kävi myös ilmi, että liiton toimiston väki oli lisääntynyt viime vuonna yhdellä kokopäivätoimisella työntekijällä, ja keskimääräinen henkilöstön määrä oli 45 (!)  Sen sijaan erilaisten projekti- yms. työntekijöiden määrästä ei esitetty selvitystä, eikä valtuustolle myöskään kerrottu, mitä toimintoja hoidetaan kenenkin alihankkijan toimesta.

Kennelliiton tulos vuonna 2000 oli lähes 1.4 miljoonaa markkaa.

Kirsti Lummelampi
SKKY:n valtuustoedustaja