Suomen Kääpiökoirat ry - Arkisto - Hallituksen päätöksiä - 2001

Hallituksen päätöksiä ja tiedotuksia 01/2001

Ulkomuototuomarikoulutus

Suomen Kennelliiton hallitus on hyväksynyt anomuksemme virallisen tuomarineuvottelun järjestämiseksi rotujärjestömme edustamille 9. ryhmän roduille 27.-28.10. 2001. Tämä viikonloppu on hyväksytty ns. vakiotuomarikoulutusviikonloppujen lisäksi sillä edellytyksellä, että tuomarineuvottelu käy samalla myös 9. ryhmässä tuomarioikeuksiaan laajentavien tuomareiden erikoiskoulutuksesta. Näin ollen 9. ryhmän roduissa ei järjestetä erikseen yksittäisten rotujen erikoiskoulutuksia ennen tuota lokakuun viikonloppua.

Tarkoituksena on, että koulutusviikonlopun tuomarineuvottelut järjestetään yhteistyössä meidän rotujamme lähellä olevien muiden 9. ryhmän rotujen omien rotujärjestöjen kanssa, sillä tehokkain tapa päivittää tietojaan eri roduista on verrata lähellä toisiaan olevia rotuja.

Olemme jo alustavasti sopineet, että mm. cavalierkingcharlesinspanielit ja kingcharlesinspanielit käsitellään rinnakkain. SKKY tulee ottamaan yhteyttä myös muutamiin muihin 9. ryhmän rotujärjestöihin yhteistyön merkeissä, sillä onhan luontevaa, että esim. bichon-rodut käsitellään yhtenä ryhmänä, samoin esim. lyhytkuonoiset rodut bostoninterrieristä ranskanbulldoggiin, mopsiin ja griffoneihin.

SKKY:n jäsenyhdistyksiin ja alajaostoihin otetaan tarkemmin yhteyttä kesän erikoisnäyttelyn jälkeen, jolloin sovitaan paikalle toimitettavasti materiaalista jne. Jo tässä vaiheessa yhdistysten ja jaostojen jalostustoimikuntien kannattaa aloittaa työ ns. puutelistan kokoamiseksi, eli kartoittaa, mihin asioihin rodun arvostelussa tulisi kiinnittää erityisesti huomiota, ja missä suhteessa on ollut puutteita. Samoin olisi hyvä koota tilastot muutaman viime vuoden ajalta tuomareista, heidän arvostelukerroistaan ja koiramääristään sekä palkintojen jakautumisesta laatupalkinnoista SA:an.

Ulkomuototuomareiden peruskurssi

Suomen Kennelliitto järjestää jälleen tänä vuonna ulkomuototuomareiden peruskurssin, koska ilmeisesti meillä ei ole tarpeeksi kotimaisia tuomareita.

¨Liitto on pyytänyt rotujärjestöltämme lausuntoa neljän tuomarikurssille pyrkivän hakijan toiminnasta rotujärjestössä ja sen rotujen hyväksi.

SKKY:n hallitus on päättänyt ilmoittaa SKL-FKK:lle, että kyseiset hakijat ovat rotujärjestön jäseniä. Lisäksi hallitus päätti huomauttaa Kennelliitolle, että nyt kun rotujärjestöillä ei ole enää mitään osaa ja arpaa hakijoiden ulkomuototuomarina toimimisen edellytysten ja koiratietouden arvioimisessa, edellytämme, että liitto järjestää riittävän kattavan ja asiantuntevan karsinnan ennen tuomarikurssille pyrkivien hyväksymistä.

Erikoisnäyttelyt

Helsingin kaupungin kiinteistölautakunta on jälleen hyväksynyt anomuksemme erikoisnäyttelyn pitämiseksi Helsingin Kaivopuistossa. Tämänvuotisen näyttelyn päivämäärä on 26.8.2001. Mukana ovat tällä kertaa kaikki 9. ryhmän rodut. Näyttelyn tiedot ja tuomariluettelo julkaistaan internet-sivuillamme heti, kun Kennelliitto on hyväksynyt tuomariluettelon. Näyttelytiedot lähetetään myös erikseen yhdistyksille ja jaostoille niiden omia julkaisuja varten, minkä lisäksi postitamme näyttelyn esitteen kaikille viime vuoden näytteilleasettajille.

Näyttelyssä julkaistaan tänäkin vuonna Kääpiökoirat-lehti, johon tarjoamme ilmoitustilaa rotujemme piirissä toimiville kasvattajille ja harrastajille.

Ne alajaostot ja jäsenyhdistykset, jotka pitävät SKKY:n näyttelyssä päänäyttelynsä, saavat näyttelyluetteloon ilmaisen 1/2 sivun ilmoituksen sekä luettelon näyttelyssä jaettavista kiertopalkinnoista.

Myös muiden rotujen edustajat ovat tervetulleita järjestämään oheistapahtumia piknikeistä alkaen Kaivopuiston nurmikolle. Puiston käyttöön liittyvien rajoitusten vuoksi näistä on kuitenkin hyvä ottaa etukäteen yhteyttä näyttelytoimikunnan sihteeriin Sirpa Ylätaloon.

Vuoden 2002 näytteypäiväksi on suunniteltu elo-syyskuun vaihdetta, eli syyskuun 1. päivää, jolloin vältymme päällekkäisyyksiltä kaikkien rotujen näyttelyiden kanssa.

Mikrosirualoite

Vuoden alusta voimaan tullut tunnistusmerkintäpakko näyttelyyn ja kokeisiin osallistuville koirille on aiheuttanut ikävän yllätyksen monille kääpiökoiran omistajille, jotka ovat laittaneet koiralleen mikrosirun, sillä eläinlääkärin tai tunnistusmerkitsijän palkkioiden ja mikrosirun hinnan lisäksi he ovat joutuneet maksamaan 50 markan mikrosirukorttimaksun, jonka eläinlääkärit ja tunnistusmerkitsijät tilittävät Suomen Kennelliitolle.

SKL:n selityksen mukaan kysymyksessä on maksu, joka peritään koiran merkitsemisestä liiton mikrosirurekisteriin. Vastaavaa maksua ei peritä tatuoiduista koirista. Kysymyksessä on myös maksu, jota esimerkiksi Kennelliiton valtuusto ei ole hyväksynyt, eikä siitä ollut mainintaa myöskään julkistetussa SKL:n hallituksen tunnistusmerkinnän pakollisuutta koskevassa päätöksessä. Maksu perustuu Kennelliiton, Suomen Eläinlääkäriliiton ja kahden mikrosirujen maahantuojan keskinäiseen ns. kolmikantasopimukseen, jota ei ole julkistettu. Tiedossa ei myöskään ole, mikä tilanne on, mikäli joku myy yritys alkaa tuoda maahan uutta vaadittavan ISO-standardin mukaista mikrosirua.

Liiton toimitusjohtajan mukaan mikrosiruja on jo asennettu yli 15.000 kpl, joten jokainen voi laskea, minkälaiset summat Kennelliitto on jo mikrosirukorteillaan tienannut. Todettakoon vielä, että Kennelliitossa ei ole ympäri vuorokauden auki olevaa mikrosirurekisteriä, eli jos koira katoaa perjantai-iltana, viranomaiset saavat tietoa Kennelliitosta tunnistusmerkinnästä vasta virka-aikana maanantaina.

Liiton toimitusjohtaja on ilmoittanut tieduteluumme, että Kennelliitto ei kirjaa sellaisten koirien tuloksia, joilla on jossain muualla asennettu mikrosiru, josta ei ole toimitettu mikrosirukorttia (ja maksettu 50 markan korttimaksua) Kennelliittoon. Käytännössä tämä voi tarkoittaa, että rotujärjestöiltä ja yhdistyksiltä voi jäädä saamatta useiden koirien näyttelytuloksia, mikäli kysymyksessä on tuontikoira tai koiralle on asennettu mikrosiru vaikkapa Suomenlahden eteläpuolella, jossa hintataso on huomattavasti halvempi kuin meillä. Ja koirahan on virallisesti tunnistusmerkitty, jos sillä on rekisterikirjassaan mikrosirutarra osoittamasa mikrosirutunnistusta, ja mikäli koiranomistajalla on oma lukulaite mukana, ellei mikrosiru ole jompi kumpi Kennelliiton sopimuksessa mainituista siruista.

SKKY:n hallituksessa on käsitellyt asiaa useaan otteeseen, sillä monet jäseniltämme tulleet yhteenotot osoittavat heidän kokevan maksun kohtuuttomaksi. Olemme mm. harkitsemassa aloitetta Maa- ja metsätalousministeriölle valtakunnallisen löytöeläinrekisterin luomiseksi tavoitteena saada aikaan kohtuuhintainen, ympäri vuorokauden saatavissa oleva löytöeläinrekisteri. (Saamiemme tietojen mukaan mm. rotukissayhdistys ei laskuta samanlaisia mikrosirukorttimaksuja kissanomistajilta.)

Alkajaisiksi SKKY:n hallitus on päättänyt tehdä Kennelliiton valtuustolle aloitteen mikrosirukorttimaksun poistamisesta, sillä nykyinen käytäntö asettaa kääpiökoirat eriarvoiseen asemaan suurempikokoisten koirarotujen kanssa, sillä useinkaan tatuointi ei ole varteenotettava vaihtoehto pienten koirien omistajille.

SKKY:n hallitus katsoo, että kysymyksessä on ylimääräinen rahastus, jota ei ole erikseen hyväksytty valtuustossa. Lisäksi olimme ehdottomasti sitä mieltä, että Kennelliitto on aatteellinen yhdistys, jonka tulee antaa jäseninään oleville koiranomistajille edes joitakin koiranpitoa edistäviä palveluja ilmaiseksi.

SKKY on puolestaan neuvotellut yhden mikrosirun maahantuojan kanssa voidakseen järjestää mikrosirujen asentamisen omakustannushintaan esim. Kaivopuiston näyttelyn yhteydessä. Palaamme asiaan.

Koirien vienti Ruotsiin

SKKY:lle on tullut tietoja kääpiökoiran kuljettamisesta Ruotsiin astutettavaksi ilman tarvittavaa tuontilupaa ja maahantuontiin tarvittavia rokotus- ja terveystodistuksia. Kysymyksessä on yksinkertaisesti koiran salakuljettaminen ja Ruotsin maahantulomääräysten rikkominen.

Muistutamme kaikkia Ruotsiin näyttelyihin tai koiraansa astuttamaan meneviä maahantulomääräyksien noudattamisen tärkeydestä. Mikäli koira on ollut Ruotsin näyttelyissä maahantuontimääräysten vastaisesti, Ruotsin kennelklubi poistaa koiran näyttelytulokset, minkä lisäksi asia käsitellään myös meidän Kennelliittomme hallituksessa.

Mikäli tietoon tulee koiran vieminen Ruotsiin laittomasti astutettavaksi, rikkomus voi tulla ilmi viimeistään kasvattajan rekisteröidessä pentujaan Kennelliitossa.

EJ-rekisteri

Suomen Kennelliitolla on nyt kokeellisena käytössään ns. Ei Jalostukseen-rekisteri, johon kasvattajat voivat rekisteröidä koiria, joita he eivät halua käytettävän jalostukseen ja joiden jälkeläisiä he eivät halua rekisteröitäviksi.

EJ-rekisteri ei kuitenkaan ole "vedenpitävä", sillä pennunostajalla on mahdollisuus anoa erikseen SKL-FKK:n hallitukselta lupaa koiran siirtämiseen normaalirekisteriin eli FIN-rekisteriin, jolloin koira on jalostuskelpoinen ja sen jälkeläiset voidaan rekisteröidä. Siirrossa ei EJ-rekisterisääntöjen mukaan tarvitse kuulla koiran kasvattajaa eli myyjää. Tästä syystä mm. SKKY:n hallitus vastusti EJ-rekisterin hyväksymistä siinä muodossa, missä se toteutettiin.

Alajaostojen ja jäsenyhdistystemme piirissä tehdyn sähköpostikyselyn perusteella näyttäisi siltä, että tämä on myös syy, miksi EJ-rekisteriä on käytetty viime vuoden aikana rotujemme piirissä hyvin vähän. Huolestuttavaa EJ-rekisterissä on myös se, että se saattaa edistää esim. kivesvikaisten koirien käyttöä jalostukseen.

Em. kyselyn perusteella kävi ilmi, että coton de tuleareissa oli vuoden 2000 aikana rekisteröity kahdelta eri kasvattajalta yksi pentue (2 narttupentua) ja yksi yksittäinen pentu. Edellisen kohdalla syynä oli, että pentueen isä oli kivesvikainen. Jälkimmäisen kohdalla taas kasvattaja oli ilmoittanut pennun väriksi kulta-valkoisen, jolloin väri oli rotumääritelmän vastainen, koska valkoinen väri ei ollut päävärinä.

Chihuahuoissa on vuoden 2000 aikana EJ-rekisteirin rekisteröity viisi pentua (4 pitkäkarvaista ja 1 lyhytkarvainen.) Neljässä tapauksessa syyksi on ilmoitettu häntämutka ja yhdessä voimakas yläpurenta sekä pennun erittäin pieni koko.

Muissa SKKY:n roduissa EJ-rekisteriin ei viime vuonna joko rekisteröity lainkaan pentuja tai yhdistys/jaosto ei ole vastannut kyselyyn.

"Ei rikosta"

Helsingin poliisilaitoksen Talous-ja omaisuusrikosyksikkö on suorittanut esitutkinnan Pertti Sukuvaaran tehtyä tutkintapyynnön koskien Suomen Kääpiökoirayhdistys r.y.:n vuoden 2000 vuosikokouksen pöytäkirjamerkintöjä tili-ja vastuuvapauden myöntämisen osalta ja toteaa 29.1.2001 annetussa esitutkinnan päätöksessä S/307779/00:

"Tapauspäätös: Ei rikosta.

Ilmoitustietojen ja muun hankitun selvityksen perusteella ei ole riittäviä perusteita epäillä kenenkään syyllistyneen tahalliseen rikokseen. Saattaa olla, että kokouksesta laadittu pöytäkirja ei täysin vastaa sen kulkua mutta siinäkin on kyseessä lähinnä mielipide-eroista."

Pertti Sukuvaara osallistui SKKY:n vuoden 2000 vuosikokoukseen Suomen Papillon- ja Phalèneyhdistyksen edustajana. Yhdistys on ilmoittanut Suomen Kennelliitolle jättämässään rotujärjestöanomuksessaan, että "moite Helsingin raastuvanoikeudelle on esitetty pöytäkirjan oikeellisuudesta". Vastauksena SKKY:n tiedusteluun yhdistys on ilmoittanut, ettei virallista päätöstä asiassa ole tehty.

Pertti Sukuvaara ei ole SKKY:n jäsen, joten hänellä ei ole moiteoikeutta yhdistyksen kokouksista.

Ei rotujärjestöoikeuksia

Suomen Kennelliitto on lähettänyt SKKY:lle tiedoksi toimitusjohtaja Marjukka Silolahden allekirjoittaman kirjeen Suomen Papillon- ja Phalèneyhdistykselle. Kirjeessä todetaan:

"Suomen Kennelliiton valtuusto 18.11.2001 (!): Järjestönne rotujärjestöanomuksesta päätettäessä tapahtui valitettava virhe. Pöytäkirjan mukaan kokous hyväksyi rotujärjestöoikeudet.

Suomen Kennelliiton sääntäjen 5§:n 2. momentissa määrätään, että rotujärjestön lausunnon ollessa kielteinen tarvitaan 3/4 äänten enemmistö, mitä ei kokouksessa kuitenkaan saavutettu (äänet puolesta 42, vastaan 39). Rotujärjestöoikeutenne eivät siis ole astuneet voimaan 1.1.2001."


Hallituksen päätöksiä 2/2001

Ulkomuototuomarikoulutus

SKKY järjesti toukokuussa yhteistyössä Suomen Keeshond r.y.:n ja Suomen Seurakoirayhdistyksen kanssa tuomareiden erikoiskoulutuksen saksalaisissa pystykorvaroduissa. Rotujärjestön puolesta kouluttajina toimivat Hans Lehtinen ja Kirsti Lummelampi. SKKY:n jäsenyhdistys, Pienpystykorvat r.y. järjesti koulutukseen paitsi kirjallista materiaalia myös koiria sekä kleinspitzeissä että pomeranianissa.

Koulutukseen oli kutsuttu 33 ulkomuototuomaria, joilla on laajennusoikeus näihin rotuihin, mutta osanottajia oli vain seitsemän, joista kuusi kleinspitzeissä ja pomeranianeissa.

Tarkotuksena on järjestää tarvittaessa yhteistyössä Suomen Keeshond r.y.:n kanssa tuomarikollegio syksyllä mikäli tuomarioikeuksiaan laajentavat tuomarikokelaat ovat ehtineet suorittaa tarvittavat harjoitusarvostelut.

Toukokuussa järjestettiin myös erikoiskoulutus ja kollegio yorkshirenterriereissä. Kouluttaja - ja kollegiotuomareina olivat Gitta Ringwall ja Kirsti Lummelampi. Kollegion perusteella SKL-FKK:lle esitettiin Tapio Rannan pätevöimistä rodun tuomariksi.

Erikoiskoulutukseen osallistui viisi tuomarioikeuksiaan laajentavaa tuomaria, joita nähtäneen kesän ja syksyn aikana kehissä suorittamassa harjoitusarvosteluja.

Yorkshirenterrieri r.y. huolehti koirien hankkimisesta kollegioon ja erikoiskoulutukseen ja toimitti tilaisuuteen kirjallista materiaalia.

Ulkomuototuomarin pätevöiminen

SKKY:n hallitus on päättänyt tiedustella SKL-FKK:n hallitukelta Antti Aarnion pätevöimisestä pomeranian-rodun tuomariksi "erityisistä syistä" sen jälkeen, kun hänet hylättiin useiden muiden tuomarikokelaiden ohella rotujärjestömme yhteistyössä SKL-FKK:n näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan kanssa joulukuussa 1999 järjestetyssä kollegiotilaisuudessa.

Rotujärjestömme hallitus totesi, ettei SKL-FKK:n hallituksella voi olla kompetenssia päättää yksitäisten tuomarikokelaiden pätevyydestä arvostella yksittäisiä rotuja varsinkin, kun tässä tapauksessa ei ollut kysymyksessä ns. all rounder-oikeuksien myöntäminen.

Rotujärjestön hallitus totesi lisäksi, että mikäli SKL-FKK:n hallitus on järjestänyt Aarniolle rotujärjestöä kuulematta erillisen pätevöimistilaisuuden, se on paitsi asettanut tuomarikokelaat eriarvoiseen asemaan myös ylittänyt valtuutensa rikkomalla SKL-FKK:n valtuuston hyväksymää rotujärjestön ohjesääntöä vastaan, sillä tämän ohjesäännön mukaan päävastuu tuomarikoulutuksesta on rotujärjestöllä.

Samoin päätettiin esittää rotujärjestön paheksunta siitä, ettei SKL-FKK:n hallitus katsonut aiheelliseksi informoida rotujärjestöä päätöksestään.

Saksalaispystykorvaneuvottelu

Suomen Kennelliitto järjesti maaliskuun puolivälissä neuvottelun ns. saksalaisten pystykorvarotujen rotujärjestösidonnaisuutta koskevan neuvottelun. SKL-FKK:n hallituksen jäsenen Marja Talvitien johdolla käytyyn neuvotteluun oli kutsuttu Suomen Keeshond r.y.:n, Suomen Seurakoirayhdistyksen, SKKY:n ja Pienpystykorvayhdistys r.y.:n edustajat, mutta ei Seurakoirayhdistyksen alaisen mittelspitz-rodun yhdistyksen edustajia.

Selkeää selitystä, miksi neuvottelu oli kutsuttu kiireellisesti koolle, ei saatu, joskin neuvottelun puheenjohtaja totesi tuomarikoulutuksen ja rotumääritelmäasioiden hoidon kannalta tarvittavan yhteistä rotujärjestöä.

SKKY.n edustajana ollut Kirsti Lummelampi totesi neuvottelussa, että rotumääritelmään on tuskin odotettavissa lähiaikoina muutoksia, koska rodun kotimaan rotujärjestön seuraava yleiskokous on vasta vuonna 2004. Tuomarikoulutuksen järjestämisessä taas ei ole ollut hankaluuksia, vaan koulutukset on voitu hoitaa yhteistyössä silloin, kun siihen on ollut tarvetta. SKKY:n osalta todettiin, että tuomareiden pätevöimisessä ovat voimassa samat kriteerit kuin muissakin rotujärjestön roduissa, eli kokelaalla tulee olla riittävä tieto rodusta, ennen kuin hänet voidaan hyväksyä kollegiossa, eikä näiden rotujen osalta voida löysentää pääsyvaatimuksia.

Samoin edustajamme totesi, että neuvottelun osanottajilla ei ollut valtuuksia tehdä päätöksiä, vaan rotujärjestöasiassa on kuultava ko. rotujen harrastajia asiallisessa järjestyksessä niin, että konkreettinen ehdotus mainitaan kokouskutsussa ja päätös tehdään rodun yhdistyksen yhdistyskokouksessa, eikä Kennelliiton tule "kävellä rodun harrastajien yli".

Neuvottelusta tehtiin muistio, mutta useista pyynnöistä huolimatta emme ole saaneet virallista kopioita muistiosta.

Siirrot rodusta toiseen

Kennelliitto on tarkentanut koirien siirtoa rodusta toiseen koskevia ohjeitaan niin, että mittaus tai mahdollinen koiran tarkastus rotusidonnaisuuden tarkastamiseksi on tehtävä näyttelyssä ennen rodun arvostelun alkua. Toisin sanoen esim. papillonin siirtäminen phalèneksi tai päin vastoin on tehtävä tuomarin ennen rodun arvostelua tekemän tarkastuksen perusteella.

Samoin klein- ja mittelspitzien mittaus on suoritettava ennen arvostelun alkua, mikäli omistaja epäilee, että koira kuuluukin toiseen rotuun. Ongelmatilanteita voi syntyä silloin, jos koiranomistaja on epätietoinen siitä, että hänen koiransa mahdollisesti kuuluisikin toiseen rotuun ja asia tulee esille vasta arvostelun kuluessa.

Mikäli koira siirretään rodusta toiseen, koiran toisessa rodussa saavuttamat palkinnot mitätöidään.

Klein- ja mittelspitz-siirrot

SKKY: n hallitus on esittänyt Kennelliitolleklein- ja mittelspitzien mittaustuloksen perusteella tapahtuvaa siirtoa todusta toiseen koskeviin määräyksiin seuraavia tarkennuksia:

1) Kun koira on saavuttanut muotovalion arvon yhdessä rodussa, sitä ei voida enää mittauksen perusteella siirtää toiseen rotuun.

- Perusteluna todettiin, että tiedossamme on ainakin yksi tapaus, jossa koira on saavuttanut muotovalion arvon kleinspitzinä, minkä jälkeen se on mitattu uudestaan ja siirretty mittelspitziksi ja palkittu nyt tässä rodussa sertifikaatilla, eli on hyvää vauhtia tulossa "kaksoisvalioksi"

2) Jos koiraa on käytetty jalostukseen yhdessä rodussa (joko kleinspitz tai mittelspitz), sitä ei voida siirtää mittauksen perusteella toiseen rotuun.

-Nykyisten näyttelyiden järjestämisohjeiden mukaan koiran aikaisemmat näyttelytulokset tulee mitätöidä, mikä tässä tapauksessa tarkoittanee myös uusien rekisteritodistusten toimittamista nartun jälkeläisten omistajille, koska emä ei olekaan enää FIN MVA, mikä puolestaan voi aiheuttaa juridisen ongelman, mikäli pennunostajat katsovat, että heitä on johdettu kasvattajan ja Suomen Kennelliiton toimesta harhaan.

3) Mittauksen perusteella tehtävä siirto rodusta toiseen on tehtävä ennen koiran jalostuskäyttöä eli astutusta

- Perustelu: Kun kleinspitzien ja mittelspitzien risteyttäminen keskenään on kielletty, on toki perusteltua, että vain samanrotuiset koirat astutetaan keskenään, eikä esim. mittelspitz- nartun astunutta kleinspitz-urosta siirretä mittelspitziksi tai päinvastoin astutuksen jo tapahduttua.

Kun päätöstä kleinien ja mitteleiden siirtämisestä rodusta toiseen perusteltiin rodun kotimaan rotujärjestön käytännöllä, SKKY:n hallitus päätti myös tiedustella seuraako SKL-FKK kleinspitzien rekisteröinnissä rodun kotimaan eli Saksan käytäntöä, jonka mukaan eri väreinä kilpailevia kleinspitz-rotuja ei saa risteyttää keskenään, eli mustat ja ruskeat kleinspitzit risteytetään vain keskenään, valkoiset keskenään ja muunväriset vain keskenään. Sama koskee mittelspitzejä, kun taas pomeranian-rodussa risteytys eri värien välillä sallitaan.

Kasvattajasitoumuksen allekirjoittaminen

Tietosuojavaltuutetun toimisto on todennut, että Kennelliiton valtuuston hyväksymäm kasvattajasitoumuksen lause, jossa sitoumuksen allekirjoittaja suostuu yhteystietojensa luovuttamiseen koiraharrastuksen yhteydessä on liian yleisluontoinen, minkä lisäksi tämäntapainen suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Kennelliitto on nyt ilmoittanut,että kasvattajat voivat viivata kasvattajasitoumukessa olevan virkkeen yli ja jättää sitoumuksessa olevan rasti ruutuun-kohdan täyttämättä. Uusi lomake on tulossa ilmeisesti sen jälkeen, kun asia on tuotu uudestaan esille SKL-FKK:n valtuustossa.

Venäläisten maltankoirien rekisteröinti

SKKY:n hallitus on päättänyt kääntyä Kennelliiton puoleen koskien Venäjältä tuotujen kahden maltankoiran hyväksymistä SKL-FKK:n erikoisrekisteriin siitä huolimatta, että koirat eivät ole voineet saada Venäjän kennelklubin vientisukutaulua, koska niillä ei ole sukutaulussa kolmea sukupolvea tunnettuja vanhempia.

Hallitus on todennut, että ER-rekisteri on ns. rotuunottorekisteri, jota tulisi käyttää kotimaisten, mm. lappalaisten koirarotujen rotuunottoon. Sen sijaan ER-rekisteri ei saa olla epämääräisten ulkomaisten koirien papereiden pesupaikka, sillä taustaltaan tuntemattoman koiramateriaalin hyväksymisellä Suomessa jalostukäytön piiriin voi olla katastrofaaliset seuraukset pienille, mutta meillä korkeatasoisille ja täällä jo pitkään harrastetuille roduille varsinkin, jos tällaista materiaalia maahantuovat ns. kasvattajat tuottavat pentuja harkitsemattomasti ja myyvät pentunsa huomattavasti jäsenkasvattajiamme halvemmalla.

Rotujärjestön hallitus katsoi, että maltankoirissa ei tarvita taustaltaan epämääräistä jalostusmateriaalia "geenipohjan" laajentamiseksi, sillä rotu on sen verran vakiintunut maailmanlaajuisesti, että korkeatasoistakin jalostusmateriaalia on tarvittaessa saatavana. Samoin rotujärjestön hallitus on ehdottomasti sitä mieltä, että puhdasrotuisten koirien jalostuksessa on nimenomaan kysymys jalostusvalinnoista, jotka pohjautuvat puhdasrotuieen, taustaltaan tunnettuun jalostusmateriaaliin.


Hallituksen päätöksiä 3/2001

Ulkomuototuomarikoulutus

SKKY järjesti syyskuussa englanninkääpiöterriereihin tuomarioikeuksiaan laajentavien tuomareiden erikoiskoulutuksen, jonka perusteella esitettiin seuraavien henkilöiden pätevöimistä rodun tuomareiksi (pienten vuosittaisten rekisteröintien perusteella englanninkääpiöterrieri kuuluu ns. tenttirotuihin, joissa ei järjestetä kollegiota):

Markku Kipinä
Veli-Pekka Kumpumäki
Maija Mäkinen
Tuire Okkola

Kouluttajatuomareina toimivat Hans lehtinen ja Kirsti Lummelampi.

Samoin syyskuussa järjestettiin yhteistyössä Chihuahua r.y.:n kanssa chihuahua-rotujen kollegio, jonka perustella esitettiin Annaliisa Heikkisen pätevöimistä rotujen tuomariksi.

Rotujärjestöä edustavina tuomareina kollegiossa olivat Hans Lehtinen ja Kirsti Lummelampi.

Lhasa apsot r.y.:n anomus rotunsa siirrosta SKKY:een

Suomen Tiibettiläiset r.y.:n jäsenyhdistyksenä oleva Lhasa Apsot r.y. on anonut yhdistyskokouksensa päätöksellä jo toistamiseen SKL-FKK:n hallitukselta rotunsa siirtämistä Suomen Kääpiökoirayhdistyksen alaisuuteen

Anomuksessaan yhdistys toteaa, että Suomen Tiibettiläiset r.y:n alaisuudesta on vuodesta 1996 ollut vain kaksi jäsenyhdistystä, rotua harrastava yhdistys Lhasa Apsot r.y. ja rotuyhdistys Suomen Tiibetinmastiffit r.y, joiden edustamaa kahta FCI:n ryhmiin 2 ja 9 kuuluvaa rotua yhdistää vain rotujen tiibettiläinen alkuperä. Yhdistys katsoo anomuksessaan, että Suomen Tiibettiläiset r.y. ei enää pysty antamaan Lhasa Apsot r.y.lle sitä tukea ja toimintarauhaa, mitä se saisi suuremmassa ja vakaammassa rotujärjestössä. Se toteaa myös, että se on jo vuosia tukeutunut SKKY:een järjestettäessä tuomareiden erikoiskoulutusta ja kollegioita.

SKKY:n hallitus on vastauksena SKL-FKK:n anomusta koskevaan lausuntopyyntöön päättänyt ilmoittaa, ettei se on valmis hyväksymään lhasa apsojen siirron rotujärjestön alaisuuteen..

Rotujärjestöneuvottelu SKL-FKK:n yleiskokouksesta ja syysvaltuustosta

SKKY:n hallitus on päättänyt kutsua koolle rotujärjestöjen valtuustoedustajien neuvottelun, jossa käsitellään SKL-FKK:n Jyväskylässä 17.11. pidettävään yleiskokoukseen ja valtuuston kokouksiin liittyviä kysymyksiä tarkoituksena lisätä rotujärjestöjen yhteistyötä valtuustossa.

SKKY on takavuosina ollut aktiivisesti mukana kutsumassa koolle ja järjestämässä rotujärjestöjen valtuustoedustajien neuvotteluja ennen valtuuston kokouksia. Nyt on todettu, että neuvottelujen järjestäminen on jälleen tullut erittäin ajankohtaiseksi monien rotujärjestöjen ja koko Kennelliiton jäsenten kannalta tärkeiden ja kauaskantoisten hankkeiden vuoksi.

SKKY:n hallitus päätti toimia aloitteentekijänä ja järjestää neuvottelu yhteistyössä joidenkin muiden rotujärjestöjen kanssa. Todettiin, että neuvottelusta ei synny rotujärjestölle varsinaisia kuluja, sillä tilaisuudelle on hankittu kaupallinen sponsori.

Kleinspitzien väriristeytykset ja siirrot rodusta toiseen

SKL-FKK:n hallitus on päättänyt hylätä SKKY:n anomuksen, jonka mukaan kleinspitzien siirrot mittelspitzeiksi ja päin vastoin koon perusteella on tehtävä ennen koiran jalostuskäyttöä.

Samoin SKL-FKK:n hallitus on päättänyt vastauksena rotujärjestön tiedusteluun ns. väriristeytyksistä kleinspitzien välillä, että pomeranian-rodulla väriristeytykset sallitaan ja kleinspitzeillä mustien ja ruskeiden koirien väliset väriristeytykset sallitaan. SKL-FKK:n hallitus toteaa myös, ettei rodun kotimaan käytäntö sido Suomea.

Kun oli ilmeistä, että SKL-FKK:n hallitus ei ymmärtänyt mistä väriristeytyksissä on kysymys, SKKY:n hallitus pyytää liiton hallitusta käsittelemään asian uudelleen. Rotujärjestö totesi, ettei se ole missään vaiheessa kyseenalaistanut väriristeytyksiä pomeranian-rodulla, eikä mustien ja ruskeiden kleinspitzien risteyttämistä keskenään, koska nämä värit kilpailevat rotumääritelmän mukaisesti omana variaationaan omasta CACIB:istaan. Sen sijaan rotujärjestö on esittänyt, ettei rodun kotimaan Saksan käytännön mukaisesti sallittaisi omista CACIB:eistaan kilpailevien eri variaatioiden välisiä risteytyksiä, eli:

a) mustia ja ruskeita kleinspitzejä saa risteyttää keskenään

b) valkoisia kleinspitzejä saa risteyttää keskenään ja

c) muunvärisiä kleinspitzejä saa risteyttää keskenään, mutta näiden kolmen rodun välisiä risteytyksiä ei sallita.

SKKY:n hallitus totesi, että nykyinen, näiden kolmen variaation väliset risteytykset salliva käytäntö on johtanut jalostuksellisiin ongelmiin värivirheellisten koirien lisääntyessä ja oikeiden värien kadotessa.


Hallituksen päätöksiä 4/2001

Koirien hinta-arviot

SKKY:n hallitus on esittänyt SKL-FKK:lle seuraavat sen edustamien rotujen koirien hinta-arviot, joita mm. vakuutusyhtiöt käyttävät perusteena maksaessaan korvauksia:

- pennun hinta: 675,00 - 1.000,00 EUR
- hintalisä, mikäli koira on palkittu näyttelyssä: 100,00 EUR
- FIN MVA-arvon saavuttanut koira: 1.700,00 EUR
- Kansainvälisen, Pohjoismaisen, Englannin tai USA:n muotovalion arvon saavuttanut koira: 3.300,00 EUR.

Yksittäisistä eri maiden valionarvoista tai Voittaja-titteleistä ei ole esitetty korotusta hinta-arvioon.

Koiranomistajien kannattaa ottaa huomioon, että mikäli kysymyksessä on jalostuksellisesti ja näyttely- ja muilta meriiteiltään erityisen arvokas koira, se kannattaa vakuuttaa oikeasta arvostaan.

Tuomarikoulutus

SKKY järjesti alajaostojensa ja jäsenyhdistystensä myötävaikutuksella lokakuussa kaksipäiväisen 9. ryhmän rotujen tuomarineuvottelun ja erikoiskoulutuksen. Neuvottelun puheenjohtajana toimi Hans Lehtinen.

Palaute neuvotteluun osallistuneilta tuomareilta oli myönteistä, joten SKKY:n hallitus haluaa kiittää erityisesti kaikkia koiran omistajia, jotka toivat koiriaan paikalle havaintomateriaaliksi.

Neuvottelun raportti julkaistaan SKKY-tiedotteen seuraavassa numerossa, ja se on tarkoitus myös julkaista rotujärjestön internet-sivuilla.

Alkuvuodesta 2002 on tulossa mm. valkoisten rotujen (bichon havanais, bolognese ja coton de tulear) kollegiot, minkä lisäksi vuoden lopussa päättynyt SKL-FKK:n tuomarikurssi aiheuttaa erikoiskoulutustarvetta.

Tapiola-yhteistyö

Kuten SKKY:n tiedotteessa 3/2001 kerrottiin, rotujärjestö on solminut Tapiola-yhtiöiden kanssa ns. seuran ja tilaisuuden vastuuvakuutuksen, joka kattaa kaikki rotujärjestön jäsenyhdistysten ja alajaostojen tilaisuudet.

Lisäksi SKKY:llä ja Tapiola-yhtiöillä on vuoteen 2003 ulottuva yhteistyösopimus, jonka puitteissa kaikki SKKY:n ja sen jäsenyhdistysten jäsenet saavat 10 prosentin alennuksen eläinvakuutuksistaan. Lisätietoja sopimuksesta ja Tapiolan eläinvakuutuksista on mm. SKKY:n kotisivuilla.

Kotisivut

SKKY:n www.toydogs.net kotisivut ovat olleet viime syksystä lähtien kaupallisella kotisivut.com'in palvelimella. SKKY:n jäsenyhdistyksillä ja alajaostoilla on mahdollisuus järjestää omat kotisivunsa saman www.toydogs.net -domain-nimen alle ja samalle palvelimelle.

SKKY:n hallitus on päättänyt, ettei domain-rekisteröinnistä tai palvelintilasta peritä maksua, vaan tämä tila tarjotaan jäsenyhdistysten ja alajaostojen käyttöön ilmaiseksi.

Käytännössä tämä tapahtuu niin, että SKKY hankkii kaikille halukkaille alihakemistot käyttäjätunnuksineen ja salasanoineen, jolloin kukin yhdistys/jaosto voi hoitaa omien sivujensa ylläpidon itse. Tätä mahdollisuutta käyttävät jo mm. chihuahuat, maltalaiset ja ranskanbulldogit, minkä lisäksi kingcharlesinspanieleille on jo varattu oma alihakemisto.

Myös ilmaisten toydogs.net-sähköpostiosoitteiden saaminen on mahdollista.

SKKY:n ja sen jäsenyhdistysten piirissä toimivien kasvattajien kannattaa muistaa myös internet-sivuilla kunkin rodun rotuesittelyn yhteydessä tarjoamamme ilmoitustila, sillä yhä useammat koiran hankintaa miettivät käyttävät internetiä. Teemme ilmoituksista myös englanninkielisen version ilman eri veloitusta.