Suomen Kääpiökoirat ry - Arkisto - Kennelliiton valtuusto - 1999

SKL-FKK:n valtuuston kevätkokous 1999

Suomen Kennelliiton jäsenmaksut kohoavat vuonna 2000. SKL-FKK:n valtuusto hyväksyi hallituksen esitykestä korotuksen kokouksessaan 13.5.1999 äänin 75-23.

Suomen Kääpiökoirayhdistyksen valtuustoedustaja Kirsti Lummelampi esitti päätökseen eriävän mielipiteensä todeten, ettei hän voinut hyväksyä korotuksia, koska niiden rinnalle ei ole esitetty vastaavasti SKL-FKK:n toiminnan tehostamistoimenpiteitä.

Valtuuston hyväksymät uudet jäsenmaksut ovat:

  • henkilöjäsen 143 mk
  • perheenjäsen 70 mk
  • nuorisojäsen (8-18 v.) 100 mk
  • jäsenyhdistys 143 mk.

SKL-FKK:n valtuustossa rotujärjestömme edustaja totesi, että kysymyksessä oli jälleen Kennelliiton rahastusautomaatti, eli vuorovuosin korotetaan jäsenmaksuja ja vuorovuosin rekisteröintimaksuja sen sijaan, että SKL-FKK:n menoihin kiinnitettäisiin huomiota - eli byrokratia jatkuu samassa laajuudessa, vaikka jäsenmäärät ovat olleet laskussa ja rekisteröinnit ovat laskeneet yli kolmanneksen vuodesta 1993.

Tälle vuodellehan valtuusto hyväksyi huomattavat rekisteröinti- ja dysplasialausuntojen korotukset, ja alimmassa maksuluokassa rekisteröintimaksua korotettiin jopa 25 prosentilla. Silloinkin edustajamme esitti eriävän mielipiteen päätökseen katsoen, että ennen maksujen korottamista tulee ensin huolehtia liiton toimisto-organisaation tehostamisesta.

Valtuustossa tuli esille mm. seuraavia asioita:

  • valtuutetuille ilmoitettiin, että SKL-FKK:n toimisto onkin jälleen "toimisto", ja palvelukeskus käsitteestä on luovuttu.
  • uusia näyttelysääntöjä muovannut työryhmä ei kokoontunut kertaakaan viime vuonna, mutta siitä huolimatta rotujärjestöille lähetettiin lausunnolle sääntöesitys, joka on sittemmin useimmissa kannanotoissa todettu keskeneräiseksi ja viimeistelemättömäksi. Näin ollen SKL-FKK:n hallitus ei esittänyt näyttelysääntöjä valtuuston hyväksyttäväksi.
  • kokouksessa aiheutti suurta sekaannusta ja keskustelua kahden erilaisen toimintakertomuksen esittäminen - eli valtuustolle esitettiin vuoden 1999 tilien yhteydessä tilintarkastajille esitetty toimintakertomus, jota ei oltu tarkoitettu valtuuston hyväksyttäväksi, sekä siitä poikkeava, yksityiskohtaisempi "vuosikatsaus", joka oli tarkoitus hyväksyä liiton sääntöjen vaatiman toimintakertomuksen sijasta. Ongelmasta selvittiin pitkällisten keskustelujen jälkeen niin, että "vuosikatsaus" nimettiin toimintakertomukseksi, minkä lisäksi tilien liitteenä olleeseen "toimintakertomukseen" luvattiin tehdä vaadittavat muutokset ja korjaukset. Todettakoon, että kokouspapereita oli valmistelemassa ja kokousta oli avustamassa kaksi Kennelliiton juristia!
  • Kennelliiton ylijäämä vuodelta 1998 oli lähes 1,5 miljoonaa, mistä kuitenkin yli 1,2 miljoonaa oli Maailmannäyttelyn voittoa. Syksyn 1998 Voittaja-näyttely sen sijaan tuotti tappiota. Kävi myös ilmi, että liiton hallitus on päättänyt lopettaa kevätnäyttelyiden järjestämisen, ja parhaillaan tutkitaan vaihtoehtoja muiksi tapahtumiksi.

Menopuolelta todettakoon, että SKL-FKK käytti yksinomaan matkoihin vuonna 1998 yli 440.000 mk! SKL-FKK:n toimiston palkat ylittivät budjetoidun lähes puolella miljoonalla markalla. Selitykseksi esitettiin, että lomapalkkavaraus oli jäänyt budjetoimatta.

Lisäksi hallitus oli päättänyt teettää ns. jäsentutkimuksen eli mielipidetiedustelun, jota ei oltu budjetoitu vuodelle 1998 ja jonka lasku oli lähes 100.000 mk. Mielipidetiedustelun tulosten perusteella vedettiin se johtopäätös, että "jäsenet olivat tyytyväisiä erityisesti Palvelukeskuksen henkilökunnalta saamaansa palveluun ja Koiramme-lehteen." 1003 jäsenen otoksen perusteella tehtiin myös johtopäätös, jonka mukaan 70 prosenttia jäsenistä (eikä mielipidetiedusteluun vastanneista) on naisia ja noin kaksi kolmasosaa kaikista jäsenistä on alle 35-vuotiaita. Lisäksi pääteltiin, että 54 prosenttia jäsenistä käy koiranäyttelyissä ja 18 prosenttia harrastaa metsästystä.