Suomen Kääpiökoirat ry - Arkisto - Kennelliiton valtuusto - 2009

Kennelliiton valtuuston kevätkokous 21.5. 2009

Kennelliiton valtuuston kevätkokouksessa 21.5.2009 liiton uusiksi kunniajäseniksi kutsuttiin englantilainen suomenpystykorvakasvattaja Angela Cavill ja SKKY:n edeltäjän, Suomen Seura- ja Kääpiökoirayhdistyksen monivuotinen hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja Reijo Hagström.

Kennelliiton valtuusto vahvisti viime syksynä kolmivuotiskaudeksi Kennelliiton hallitukseen valitun Kimmo Nokelaisen omasta pyynnöstään tapahtuneen eron hallituksen jäsenyydestä. Ennen eron vahvistamista valtuusto kuuli Nokelaisen selityksen eroonsa johtaneista matka- ja kokouspalkkiolaskutuksista, joista Kennelliiton hallitus oli tehnyt tutkintapyynnön.

Kennelliiton hallitukseen valittiin Nokelaisen tilalle tämän jäljellä olevaksi kaudeksi vuoden 2011 loppuun Suomen Snautseri- ja Pinserikeskusjärjestön puheenjohtaja Jarmo Palander. Äänestyksessä Palander voitti vastaehdokkaansa, ulkomuototuomari Harri Lehkosen äänin 55-51.

Valtuusto vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen, joka osoitti Suomen Kennelliitto ry:n osalta 82.861,12 euron ja Kennelliitto-konsernin osalta 160.490,64 euron ylijäämää. Vuoden 2010 jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan, eli vuosijäsenen jäsenmaksu on 30 euroa.

Valtuusto hyväksyi yleisen kokeisiin, kilpailuihin ja näyttelyihin, testeihin tai muihin vastaaviin Kennelliiton hyväksymiin tapahtumiin osallistumisoikeutta koskevan rajoituksen.
Sen mukaan osallistumisoikeutta ei ole koiralla, jonka omistajalla on Kennelliiton kurinpitolautakunnan lisäseuraamuksena määräämä kielto tai Kennelliiton hallituksen määräämä tilapäinen kielto osallistua kilpailijana, näytteilleasettajana, esittäjänä, osallistujana tai ohjaajana Kennelliiton hyväksymiin tapahtumiin.

Näyttelysääntöä muutettiin niin, että osallistumisoikeutta ei ole kasvattajaryhmällä, jonka kasvattajalla tai yhdelläkin kasvattajista on Kennelliiton kurinpitolautakunnan lisäseuraamuksena määräämä kielto tai Kennelliiton hallituksen määräämä tilapäinen kielto osallistua näyttelyihin näytteilleasettajana tai esittäjänä.

Valtuusto antoi myös Kennelliiton hallitukselle valtuudet neuvotella Kennelliiton ja Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan yhteisen rahaston perustamisesta kliinisen potilas- ja geenitutkimuksen edistämiseksi.

SKKY:n edustajana valtuustossa oli Kirsti Lummelampi. Kokoukseen osallistuivat myös SKKY:n varapuheenjohtaja Marja Törmä Suomen Samojedinkoirayhdistys ry:n edustajana ja SKKY:n hallituksen jäsen Leena Parvainen ns. vapailta listoilta valittuna valtuuston jäsenenä.


Kennelliiton valtuuston syyskokous 22.11.2009

Suomen Kennelliiton valtuuston syyskokouksessa marraskuussa pääpuheenaiheeksi nousi hallitusvalintojen lisäksi liiton omistamien yhtiöiden fuusion valmisteleminen, jonka valtuusto hylkäsi selväsanaisesti. Myös rekisteröintimaksut ja niihin ehdotetut maksuluokkamuutokset sekä hinnankorotukset puhuttivat valtuutettuja.

Esimakua sunnuntain äänestyksistä saatiin edellisenä päivänä pidetyssä valtuustoseminaarissa,jossa valtuuston jäsenet vaativat tiukkasanaisesti selvityksiä niin Kennelliiton perustoimintojen ulkoistamisesta kuin uuden toiminnanjohtajan valintamenettelystäkin.

Kennelliiton 10-jäseniseen hallitukseen oli ehdolla viisi ehdokasta, joista kolme, Jaakko Ilvonen, Hannele Pörsti ja allekirjoittanut olivat ehdolla toiselle kaudelle. Lisäksi ehdolla olivat keväällä matka- ja kokouspalkkiolaskutusepäselvyyksiensä vuoksi hallituksesta eronnut, noutajia harrastava Kimmo Nokelainen ja agility-harrastajana tunnetttu Risto Ojanperä, jonka perheessä on myös schipperkejä.

Nokelainen oli toimittanut ennen valtuuston kokousta valtuuston jäsenille Länsi-Uudenmaan syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän päätöksen, jossa tämä määräsi tapauksen esitutkinnan lopetettavaksi kustannusperusteella, koska esitutkinnan jatkamisesta aiheutuvat kustannukset olisivat epäsuhteessa asian laatuun nähden.

Myös eteläiset kennelpiirit olivat pitäneet ennen valtuuston kokousta omat neuvottelunsa, ja kiivasta vaalikampanjointia käytiin myös valtuustoviikonloppuna Hanasaaren käytävillä.
Vaalin tuloksena hallitukseen valittiin entisistä vain allekirjoittanut ja uusina Nokelainen ja Ojanperä. Hallituksen puheenjohtaja Helena Suni ei ollut tänä vuonna erovuorossa.

Rekisteröintimaksut

Kennelliiton hallitus oli esittänyt rekisteröintimaksuluokkiin lisättäväksi uutta luokkaa, jossa rekisteröintimaksu olisi 40 ollut euroa silloin, kun alimman maksuluokan edellytykset täyttävä pentuerekisteröinti hoidetaan paperilla eikä sähköisesti OmaKoira-palvelun kautta.

Kun oli ilmeistä, ettei valtuusto hyväksy esitystä, Kennelliiton hallitus teki uuden esityksen, jonka valtuustossa läsnäolleet 108 edustajaa hyväksyivät yksimielisesti.

Päätöksellä korotetaan halvinta rekisteröintimaksua 35 eurosta 38 euroon. Toiseen maksuluokkaan kuuluva rekisteröintimaksu säilyy ennallaan 68 eurossa. Halvempaan maksuluokkaan pääsevät kennelnimen omistavien, kasvattajasitoumuksen allekirjoittaneiden Kennelliiton ja rekisteröitävän rodun rotuyhdistyksen jäsenien, Kennelliiton hyväksymässä rekisterissä olevien koirien jälkeläiset. Molempien maksuluokkien maksut sisältävät tunnistusmerkintämaksun, mutta eivät enää toimitusmaksuja kuten postikuluja.

Toimintasuunnitelma

Kokouksen liepeillä paljon keskustelua aiheuttaneet suunnitelmat Kennelliiton kokonaan omistamien yhtiöiden, Kustannus Oy Koiramme ja Show Media Oy:n fuusion valmisteluista tyrmättiin valtuustossa, joten yhtiöt jatkavat kahtena erillisenä yhtiönä. Olin jo aiemmin esittänyt oman eriävän mielipiteeni hallituksen fuusiovalmistelua koskevaan päätökseen, koska mielestäni ei ollut järkevää sulauttaa yhtiöitä, kun toinen niistä, Koiramme-lehteä kustantava Kustannus Oy Koiramme oli perustettu vasta edellisenä syksynä ja hädin tuskin ehtinyt aloittaa toimintaansa.

Muilta osin valtuusto hyväksyi vuoden 2010 toimintasuunnitelman pääosin esitetyssä muodossa. Mm. vuonna 2014 vietettävää Kennelliiton 125-vuotisjuhlaa aletaan valmistella.
Valtuustolle esiteltiin myös Kennelliiton yhtiöiden tulo- ja menoarviot ensi vuodelle. Koiramme-lehti tulee maksamaan Kennelliitolle n. 1,1 miljoonaa euroa. Koirauutiset-lehden odotetaan olevan hienoisesti tappiollisen.

Show Median nopeasti kalvoilla esitetyn tulo- ja menoarvion mukaan yhtiön odotetaan tuottavan vuonna 2010 hieman yli 20 000 euron voiton lähes kahden miljoonan euron liikevaihdosta. Tuloista lähes 700 000 euroa tulee Kennelliitolle suoritettavista palveluista, minkä lisäksi se saa vuokratuloja Kennelliitolta sen vuokratessa yhtiöltä hallitilaa.

Edellispäivän valtuustoseminaarissa Show Median toimitusjohtaja kertoi yhtiön vuokraavan vuoden 2010 lopulla Lohjalta nykyisen hallin ja toimistotilojen lisäksi 2000 neliön hallin, johon mahtuu 15 näyttelykehää. Minkäänlaisia kustannuslaskelmia lisähallihankkeesta ei esitetty eikä kerrottu, millä tasolla Kennelliitossa periaatepäätös lisätilan hankkimisesta oli tehty, vaikka siitä oli jo uutisoitu paikallislehdessä.

Muut asiat

Valtuusto hyväksyi Suomen Kääpiösnautserikerhon uudeksi rotujärjestöksi.
Samoin hyväksyttiin hallituksen valtuustolle tiedoksi tuoma ilmoitus, jonka mukaan vuodesta 2010 lähtien Messukeskuksen näyttely käsittää kaksi yksipäiväistä kansainvälistä näyttelyä. Lauantaina pidetään Helsinki Winner -näyttely ja sunnuntaina Voittaja -näyttely.

Kirsti Lummelampi
SKKY:n valtuustoedustaja