Suomen Kääpiökoirat ry - Arkisto - Maailmalta - 1999

Maailmalta 1999

Uutisia USA:sta

* USA:n kingcharlesinspanieliklubin päänäyttely pidettiin tänä vuonna toukokuun lopussa Bloomingtonissa Illinoisin osavaltiossa. Tänä vuonna osanottajamäärä oli edellisvuosia pienempi, eli epävirallisiin sweepstakes-luokkiin osallistui 10 koiraa ja virallisiin luokkiin 50. Tuomarina virallisisssa luokissa oli aiemmin ammattihandlerinä toiminut Luc Boileau

Erikoisnäyttelyn voittaja oli black and tan englannintuonti Chacombe Fabian, jonka omistaa Vanessa Rydholm. VSP oli Tom O'Neilin omistama ruby, Dreamridge Forever Amber.

* USA:n bichon havanais-klubi puolestaan piti ensimmäisen virallisen erikoisnäyttelynsä niinikään toukokuussa. Mukana oli 15 koiraa epävirallisissa luokissa ja 46 virallisissa luokissa. Voittajaksi amerikkalaisen Marjorie Tuffin arvostellessa selviytyi koira nimeltä Ch. Los Perritos Fox of Camscott

Amerikkalaiset havannalaisharrastajat keräsivät erikoisnäyttelyn yhteydessä rahaa silmätutkimuksiin, sillä sikäläinen klubi on todennut perinnöllisen kaihin oleva yleisimmän havannalaisilla tavattavan sairauden.

Englantiin näyttelyihin

Englannin kennelklubi on julkistanut suunnitelmansa, joiden puitteissa Iso-Britannian ulkopuolelta EU-maista olevat ulkomaiset koirat voivat osallistua Iso-Britanniassa pidettäviin näyttelyihin sen jälkeen, kun karanteeni poistuu ensi vuoden alkupuolella.

Näyttelylupa: Englannin kennelklubi tulee vaatimaan kaikilta ulkomaisissa rekistereissä olevilta näyttelyihin, kokeisiin tai kilpailuihin osallistuvilta koirilta erillisen luvan eli ATC:n (Authority to Compete - Overseas Exhibitors). ATC on anottava Englannin kenneklubilta etukäteen joko internetin kautta tai kirjeitse. Se on koirakohtainen ja voimassa koiran eliniän. Luvan hinta on 10 puntaa eli noin 90 markkaa. Anomukseen on liitettävä kahden sukupolven sukutaulu. Mikäli koiranomistaja haluaa muuttaa luvan tietoja (esimerkiksi lisätäkseen uuden valionarvon), hän joutuu maksamaan luvan muuttamisesta samat 10 puntaa.

Ilmoitettaessa koiraa näyttelyihin tai kilpailuihin, ilmoittautumiskaavakkeessa on mainittava tämän luvan numero, jolloin erillistä sukutaulun ja rekisteritodistuksen kopiota ei tarvitse liittää ilmoittautumisen mukaan.

Lupia voi anoa Englannin kennelklubilta 1.1.2000 alkaen.

Astutukset: Mikäli englantilaiset kasvattajat haluavat käyttää nartulleen ulkomaista urosta, viimemainitulta vaaditaan samanlainen laajennettu sukutaulu kuin tällä hetkellä käytettäessä keinosiemennystä. Lisäksi astutukseen on anottava etukäteen lupa Englannin kennelklubilta.

Maatunnukset: Englannin kennelklubi on myös päättänyt, että kennelnimiä koskien sekaannusten välttämiseksi siltä varalta, että ulkomaisella koiralla on Englannissa käytössä oleva kennelnimi, kilpailuluvan numeroon liitetään koiran alkuperämaata koskeva merkintä, ja maatunnus lisätään myös englantilaisen koiran sukutaulussa olevan ulkomaisen koiran kohdalle.

Harvinaiset rodut: Englanti aikoo noudattaa jatkossakin voimassa olevia määräyksiään uusien rotujen tunnustamiseksi, ja sellaiset FCI:n tunnustamat rodut, joita Englannin kennelklubi ei ole tunnustanut, eivät voi kilpailla Iso-Britanniassa Villakoirien tapaisissa roduissa, joissa Englannin kokomääräykset poikkeavat Euroopassa käytössä olevista kokorajoista, noudatetaan Englannin käytäntöä.

Ulkomaisia koiria koskevat muutenkin Englannissa voimassa olevat määräykset, joten esimerkiksi typistettykorvaiset koirat eivät saa siellä kilpailla. Samalla tavalla ulkomaalaiset näytteilleasettajat joutuvat anomaan Englannin kennelklubilta luvan, ennen kuin he voivat esittää näyttelyssä koiran kirurgisten toimenpiteiden kuten esimerkiksi polvileikkauksen tai kohdunpoiston jälkeen.

Luokkajako: Englannissa käytössä olevat pääsyvaatimukset eri näyttelyluokkiin pätevät myös ulkomaalaisiin koiriin, ja nämä vaatimukset on täytettävä Englannin näyttelyissä, eikä ulkomaalaisia näyttelytuloksia otetaan huomioon. Ulkomaiset valiot joutuvat kuitenkin kilpailemaan avoimessa luokassa, ja ei-valioiden kohdalla näyttelyluokka määräytyy Englannissa voimassa olevia ikärajoituksia ja Englannissa saavutettuja näyttelytuloksia.

Crufts 2001: Cruftsin vuoden 2001 näyttelyyn aikovien ulkomaisten koirien on saavutettava Englannin sertifikaattinäyttelyissä osallistumiseen vaadittavat tulokset, vaikkakin Cruftsin näyttelytoimikunta harkitsee parhaillaan FCI:n kansainvälisten valioiden hyväksymistä Cruftsiin ilman muita Englannissa saavutettuja näyttelytuloksia.

Valionarvot: Englannin kennelklubi aikoo tunnustaa FCI:n kansainvälisen valion arvon, ja kansalliset valionarvot mainitaan näyttelyluetteloissa ainoastaan, jos ne on mainittu kilpailulupa-anomuksessa.

Englantiin on tuotu karanteenin kautta 8.000 koiraa ja kissaa vuodessa, mutta karanteenin poistumisen jälkeen maahantulevien koirien ja kissojen määrän odotetaan nousevan maatalousministeriön arvion mukaan jopa neljännesmiljoonaan vuodessa.

Maan maatalousministeriö arvioi, että koiranomistajien kustannukset lemmikkipassin hankkimisesta ovat noin 200 puntaa (noin 1900 markkaa), kun nykyinen kuuden kuukauden karanteeni maksaa 1.200-2000 puntaa eli noin 11.000-18.000 markkaa.

Englannin karanteenikenneleiden omistajat eivät luonnollisestikaan ole tyytyväisiä ministeriön ilmoitukseen. Sen sijaan Englannin eläinsuojeluyhdistys on uudistuksen kannalla ja toteaa, että tämän jälkeen tuhannet lemmikit eivät joudu kuudeksi kuukaudeksi eroon omistajistaan.

Labradorinnnoutajat kärjessä USA:ssa

Labradorinnoutajat johtivat Yhdysvaltain rekisteröintitilastoja vuonna 1998 jo kahdeksatta vuotta peräkkäin, eikä rodun valta-asemaa näytä uhkaavan mikään, sillä labradorinnoutajien rekisteröinnit (lähes 160.000 koiraa) olivat 60 prosenttia korkeammat kuin toisena olevan kultaisen noutajan.

Kääpiökoirista chihuahua-rekisteröinnit kasvoivat vuonna 1998 lähes 12 prosenttia, minkä seurauksena rodusta tuli suosituin kääpiökoirarotu. Kaikkien rotujen kymmenen kärjesssä -listalla chihuahuat olivat kahdeksantena yli 43.000 koiran rekisteröinneillään.

Yorkshirenterrierit kasvattivat rekisteröintilukujaan vuonna 1998 lähes neljällä prosentilla ja säilyttivät asemansa yhdeksänneksi suosituimpana rotuna. Viime vuonna yorkshirenterriereitä rekisteröitiin yli 42.000. Kymmenentenä listalla on pomeranian, jonka rekisteröinnit laskivat vuonna 1998 hieman yli kaksi prosenttia. Rodussa rekisteröitiin kuitenkin lähes 39.000 koiraa.

SKKY:n roduista listalla ovat seuraavina bostoninterrierit (yli 18.000 koiraa), maltankoirat (yli 18,000 koiraa) sekä papillonit (3.200 koiraa) ja schipperket (2.500 koiraa).

Kiinanharjakoiria rekisteröitiin hieman yli 1.600 kpl, japanese chinejä yli 1.300 koiraa ja ranskanbulldoggeja yli 1.200 koiraa.

Griffoneiden rekisteröinnit jäivät alle 800 koiran, ja kingcharlesinspanieleja rekisteröitiin vajaat 250 koiraa. USA:n kennelklubin hyväksymistä uusista roduista bichon havanaisia rekisteröitiin viime vuonna 537 koiraa ja löwcheneitä 69 koiraa. Näistähän havannalaiset kilpailevat USA:n kehissä kääpiökoiraryhmässä ja löwchenit seurakoiraryhmässä.

AKC rekisteröi vuonna 1998 yhteensä yli 1.220.000 koiraa.

Englannin rekisteröinnit

Labradorinnoutaja oli myös Englannin suosituin koirarotu viime vuonna. Rotua rekisteröitiin lähes 36.000. Yhteensä Englannin kennelklubi rekisteröi yli 258.000 koiraa, eli 3,6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 1997..

Suosituin kääpiökoirarotu Englannissa oli cavalierkingcharlesinspanieli, joita rekisteröitiin yli 12.000. Yorkshirenterrierit olivat kaikkien rotujen listalla kymmenentenä yli 8.800 koiran rekisteröinnillään, vaikkakin niiden rekisteröintimäärät olivat pudonneet yli yhdeksällä prosentilla.

Englannin kennelklubi antoi vuonna 1998 yli 3.500 koiralle vientisukutaulun. Eniten koiria vietiin USA:aan (723, joista 143 cavalierkingcharlesinspanielia). Seuraavina vientimaina olivat Espanja, Alankomaat,Ruotsi, Saksa ,Italia, Ranska, Japani, Belgia, Tanska, Sveitsi ja Australia.

Yorkshirenterrierejä vietiin Englannista ulkomaille 103 kpl vuonna 1998

Kirby BIS Westminsterissä

Helsingin Maailmannäyttelyn voitokkain koira, papillon-uros Ch. Loteki Supranatural Being eli "Kirby" voitti Best in Show'n tämänvuotisessa Westminsterin näyttelyssä New Yorkissa, jossa BIS-tuomarina oli kääpiökoiraspesialisti Edd E. Bivin.

"Kirby" on voittanut aikaisemmin tuon Yhdysvaltain arvostetuimman koiranäyttelyn kääpiökoiraryhmän vuonna 1996. Maailmannäyttelyvoittonsa jälkeen koira ehti voittaa myös viime syksynä Torontossa Kanadassa pidetyn Royal Invitational -tapahtuman.

"Kirbyn" kasvattaja on Lou Ann King ja sen nykyinen omistaja on John Oulton, joka esitti koiran niin Helsingissä kuin Westminsterissäkin. Omistussuhteista ja koiran hallussapidosta on ehditty käydä oikeuttakin, ja oikeuden päätöksellä koira on saanut jäädä Oultonille, joka asuu nykyisin Euroopassa.

Tämänvuotinen Westminsterin näyttely oli järjestyksessä 123, ja se järjestettiin perinteiseen tapaan New Yorkin Madison Square Gardenissa helmikuun toisena maanantaina ja tiistaina. Näyttelyyn voivat nykyisin ottaa osaa vain USA:n valiot, ja osanottajamäärä on rajoitettu 2.500 koiraan, mutta monimutkaisista säännöistä johtuen mukana oli 2.596 koiraa.

Monet rotujärjestöt järjestivät omat erikoisnäyttelynsä New Yorkissa Westminsteriä edeltävänä viikonloppuna.

AKC:n avointen ovien päivä

Yhdysvaltain kennelklubi AKC järjestää Westminsterin näyttelyn aikana avoimien ovien päivän. Tänä vuonna yli 1.600 koira-aktivistia eri puolilta maailmaa kävi tutustumassa AKC:n uuteen New Yorkin toimistoon, joka sijaitsee Madison Avenuella. Manhattanilla

New Yorkin pääkonttorissa on mm. AKC:n suuri kirjasto, kun taas jäsen- ja rekisteröintipalvelut on siirretty Pohjois-Karolinan osavaltiossa sijaitsevaan Raleighin toimistoon.

AKC:n New Yorkin uuden toimiston vetonauloja oli kuuluisan englantilaisen koiramaalarin Maud Earlen vuosisadan vaihteen kettuterriereitä esittävä maalaussarja, joista kaksi maalausta edesmennyt amerikkalainen silkkiterrieriharrastaja ja tuomari Richard E. Hammond lahjoitti AKC:lle ja kaksi oli lainassa Englannin kennelklubilta.

Crufts 1999

Irlanninsetteri Sh. Ch. Caspians Intrepid vei Best in Show-voiton tämänvuotisessa Cruft'sin näyttelyssä Englannissa, jossa yli 21.000 koiraa kilpaili paremmuudesta. BIS-tuomarina oli ruotsalaissyntyinen, usein meidänkin näyttelyissämme nähty Liz Cartledge.

Kääpiökoiraryhmän tuomarina oli Englannin kääpiökoirayhdistyksen sihteeri Dorothy Dearn, jonka valinta osui Marita Rodgersin esittämään bichon frise -urokseen nimeltä Ch. Roxara He Drives You Wild .

Kääpiökoiraryhmän kakkosena oli cavalierkingcharlesinspanieli Ch. Ricksbury Royal Legend, ja kolmantena oli meillä SKKY:n erikoisnäyttelyssä pari vuotta sitten arvostelleen Beverly Suttonin lyhytkarvainen chihuahua, Ch. Dachidas Dancing Master at Nikitos. Neljänneksi sijoittui papillon, Ch. Graycaz Othello.

Koirapuremia Tallinnassa

Suomenlahden eteläpuolella Virossa ja etenkin sen pääkaupungissa Tallinnassa on runsaasti kulkukoiria ja -kissoja, jotka ovat aiheuttaneet ongelmia niin paikallisille asukkaille kuin turisteillekin.

Viime vuonna Talinnassa terveysviranomaiset kirjasivat yli 1700 kissan- tai koiranpuremaa. Erityisen ärhäköitä koirat ja kissat olivat kesäaikaan, sillä viime kesäkuussa yli 200 ihmistä joutui hakeutumaan lääkärinhoitoon koiran- tai kissan puremien takia.

Lisäksi paikalliset rabies -valvontaviranomaiset ovat todenneet hamstereiden, rottien ja hiirien purreen ihmisiä.

Copyright©1996-2005 Suomen Kääpiökoirayhdistys-Finlands Dvärghundsförening r.y.