Suomen Kääpiökoirat ry - Arkisto - Hallituksen päätöksiä - 2012

Hallituksen päätöksiä ja tiedotuksia 1/2012

SKKY:n hallituksen järjestäytymiskokous

Suomen Kääpiökoirayhdistyksen vuoden 2012 hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Elizabeth Schaumanin. Rahastonhoitajana jatkaa Laura Ruotsalainen ja jäsensihteerinä Anna Ratia.

SKKY:n tiedotteen päätoimittajana ja internetsivujen vastaavana toimittajana jatkaa puheenjohtaja Kirsti Lummelampi. Päivi Rantanen toimii syyskokouksen valitsemana sihteerinä. Koirien vakuutusarvolausunnoista vastaa Marjo Heikka.

Rotujärjestön ulkomuototuomarikoulutustoimikuntaan valittiin Kari Järvinen, Kirsti Lummelampi ja Elizabeth Schauman. Ulkomuototuomareiden ns. näyttökokeiden vastaanottavina tuomareina ja kollegiotuomareina toimivat Kari Järvinen ja Kirsti Lummelampi, ellei rotujärjestö tapauskohtaisesti toisin päätä.

Jäsenille suunnatusta koulutustoiminnasta vastaa koulutustoimikunta, johon kuuluvat Ari Auvinen, Ulla-Riikka Kelokari ja Leena Parviainen. Toimikunnan tärkeimpiin tehtäviin vuonna 2012 kuuluu keväällä jäsenyhdistysten ja alajaostojen puheenjohtajille, sihteereille ja rahastonhoitajille järjestettävä yhdistystoiminnan seminaari.

Kokouksessa päätettiin hallituksen jäsenille, muille luottamushenkilöille ja koiriaan koulutustilaisuuksiin tuoville koiranomistajille matkakorvaukseksi 0,30 euroa kilometriltä maksimikilometrikorvauksen ollessa 400 kilometriltä. Yleisillä kulkuneuvoilla tehdyt matkat ja pysäköintimaksut korvataan täysimääräisinä kuitteja vastaan.

Koirien vakuutusarvot v. 2012

SKKY:n hallitus on vahvistanut seuraavat rotujensa vakuutusarvot, joita käytetään annettaessa hinta-arvioita vakuutusyhtiöille:

- pennun myyntihinta (=koiran perusarvo): 900 - 1500 euroa, joka määräytyy seuraavasti:
1. Kummallakaan vanhemmista ei näyttelytulosta eikä terveystarkastuksia: 900€
2. Toisella tai molemmilla vanhemmista näyttelytulos, kumpaakaan ei terveystarkastettu tai toinen tai molemmat vanhemmista terveystarkastettu, kummallakaan ei näyttelytulosta: 950€
3. Kummallakin vanhemmista näyttelytulos ja toinen terveystarkastettu: 1200 €
4. Molemmilla vanhemmat näyttelytulos ja terveystarkastettu: 1300€
6. Toinen vanhemmista FI MVA ja terveystarkastettu ja toisellakin näyttelytulos ja terveystarkastettu: 1300€
6. Molemmilla vanhemmat FI MVA ja terveystarkastettu: 1400€
7. Molemmilla vanhemmat FI, KANS, POHJ, GB tai US MVA ja terveystarkastettu ja toisella tai molemmilla vanhemmista näyttelyissä palkittuja jälkeläisiä: 1500€.

Jos koiralla on DNA-polveutumismääritys, lisätään hintaan 100€

- Jos koira on palkittu näyttelyssä virallisissa luokissa (eli yli 9 kk. vanha), arvoon lisätään EH 50€, ERI 100€, SA 150€.

- Jos koira on yksittäisen maan valio (lukuun ottamatta USA tai Iso-Britannia), arvo on 2000 euroa.

- Jos koira on kansainvälinen, Pohjoismaiden, Iso-Britannian tai USA:n valio, arvo on 3500 euroa.

Jalostuskoirien osalta vakuutusarvo voidaan määritellä tapauskohtaisesti.

Jalostusarvoa ei lasketa koiralle, jolla ei ole näyttelytulosta tai jolle ei ole tehty rotukohtaisia, voimassaolevia terveystarkastuksia.Jalostusarvoa ei lasketa urokselle joka on alle 15 kk ikäinen eikä nartulle, joka on yli 7-vuotias tai jolla on jo ollut kolme pentuetta.

SKKY käyttää hinta-arviotaulukkoa antaessaan hinta-arvioita vakuutusyhtiöille. Vakuutusarvolausunnoista veloitetaan 40 euroa.Koiran omistaja voi halutessaan vakuuttaa koiran korkeammastakin summasta.

Kennelliiton Omakoira-järjestelmään rotukohtaisia vakuutusarvoja ei ole voitu määritellä siitä syystä, että järjestelmä ei salli perushinnan porrastamista vanhempien näyttely- ja tutkimustulosten perusteella.

Hopeinen ansiomerkki Laura Ruotsalaiselle

Kennelliiton hallitus on myöntänyt SKKY:n anomuksesta liiton hopeisen ansiomerkin rahastonhoitaja Laura Ruotsalaiselle.

Hän on toiminut SKKY:n rahastonhoitajana vuodesta 2002 ja hallituksen jäsenenä vuodesta 2003. Kaivopuiston näyttelyn rahastonhoitajana hän on ollut vuodesta 2006.
Hän oli Pienpystykorvat ry:n hallituksen jäsen vv. 1997-2003 ja Mittelspitz ry:n sihteeri 2001-2003 ja hallituksen jäsen 2001-2004. Hän kasvattaa kleinspitzeja kennelnimellä Tempore, ja hän on saanut Vuolasvirtapalkinnon vuonna 2003.

Puolasta tuotuja yorkshirenterriereitä pois rekisteristä, jälkeläiset EJ-rekisteriin

Suomen Kennelliiton hallitus on poistanut rekisteristä viisi Puolasta tuotua yorkshirenterrieriä sekä siirtänyt näiden jälkeläiset (noin 80 koiraa) Ei Jalostukseen-rekisteriin, kunnes FCI on selvittänyt koirien sukutaulujen epäselvyydet.

Tuontikoirat ovat FIN31206/07 Polka Parade Yorex, FIN29999/07 Princess Chic Yorex, FIN37936/07 Princecharming Yorex, FIN10136/04 Bingo Bongo Yorex ja FIN39781/04 Kalinka Top Ten.

SKKY ja Yorkshirenterrieri ry tekivät Kennelliittoon selvityspyynnön sen jälkeen, kun kävi ilmi, että ko. koirien sukutaulussa esiintyi Tšekin rekisteriin merkitty silkkiterrieri, jonka nimenä oli De Majodian Aleke. Tšekin kennelliiton vastauksen mukaan ko. rekisterinumerolla rekisteröity koira oli silkkiterrieri, mutta eriniminen.

FCI:n sääntöjen mukaan vientisukutaulut on hyväksyttävä sellaisinaan, eikä niissä olevia tietoja saa muuttaa. Mikäli tiedoissa on epäselvyyttä, vientisukutauluja ei tule hyväksyä. Näin ollen Kennelliitton päätti tehdä asiassa selvityspyynnön FCI:lle.

Apinapinserit Kaivopuiston näyttelyyn

Kennelliiton hallitus on päättänyt, että apinapinsereiden vuoden 2012 päänäyttely on SKKY:n erikoisnäyttely. Samalla se päätti poiketa näyttelyn järjestämisohjeesta niin, että Suomen Affenspinserit ry rotuyhdistyksenä voi järjestää oman rotunsa erikoisnäyttelyn vuonna 2012 muiden snautseri- ja pinserirotujen erikoisnäyttelyiden yhteydessä, koska näyttelyiden järjestelyt oli tehty ja näyttely myönnetty ennen Snautseri- ja Pinserikeskusjärjestön rotujärjestöoikeuksien poistamista.

Vuonna 2013 apinapinserit ovat mukana SKKY:n erikoisnäyttelyssä.

Finnzymes-sopimus päättynyt

SKKY:n ja Finnzymesin välinen, DNA-tunniste- ja polveutumismäärityksiä koskenut sopimus on päättynyt vuoden vaihteessa, koska alennuksiin oikeuttava jäsenyyden tarkistaminen aiheutti ongelmia laskutuksessa.

Yksityinen kasvattaja voi edelleenkin liittyä Finnzymesin sopimusasiakkaaksi ja saada alennuksen, mikäli hän aikoo tilata vuoden aikana vähintään 10 koiran tunnisteet.

Toimihenkilömuutokset

Jäsenyhdistyksiä ja alajaostoja muistutetaan ilmoittamaan toimihenkilömuutoksensa SKKY:lle osoitteella info (at) toydogs.net, kopiot jasensihteeeri.skky (at) toydogs.net ja sihteeri.skky (at) toydogs.net.

Jäsenyhdistysten tulee muistaa tehdä PRH:n yhdistysrekisteriin muutosilmoitukset, mikäli yhdistyksen nimenkirjoittajat ovat vaihtuneet viime vuodesta. Ilmoituksen voi tehdä yhdistyksen puheenjohtaja sähköisesti osoitteessa www.prh.fi. Ilmoitukseen tarvitaan kaikkien nimenkirjoittajien SOTU:t, ja se voidaan maksaa verkkopankin kautta. Tällä hetkellä nimenkirjoittajamuutosten rekisteröiminen kestää reilut kaksi viikkoa.


Hallituksen päätöksiä ja tiedotuksia 2/2012

Ulkomuototuomarikoulutus

SKKY on järjestänyt maalis- ja huhtikuussa kuuden eri rodun koearvostelu- ja näyttötilaisuudet, jotka pidettiin Koirakoulu Kompassin tiloissa Helsingissä.

Japanese chineissä hyväksyttiin Jussi Liimatainen (koearvostelu) ja Tuire Okkola (näyttö) sekä hylättiin yksi koearvosteluun ja kaksi näyttöön osallistunutta kokelasta.

Löwcheneissä hyväksyttiin kaikki neljä kokelasta eli Jussi Liimatainen, Maija Mäkinen ja Eeva Rautala (koearvostelu) sekä Tuire Okkola (näyttö). Rotujärjestöä edustavina tuomareina olivat Kari Järvinen ja Tuula Plathan.

Huhtikuussa pidetyssä kingcharlesinpanieleiden koearvostelu- ja näyttötilaisuudessa hyväksyttiin Jussi Liimatainen ja Rune Fagerström (koearvostelu) sekä Tanya Ahlman-Stockmari ja Juha Putkonen (näyttö).

Griffoneissa hyväksyttiin Tanya Ahlman-Stockmari (näyttö) ja hylättiin yksi kokelas.
Bostoninterriereissä hylättiin molemmat näyttöön osallistuneet kokelaat.

Ranskanbulldogien koearvostelussa hyväksyttiin Jussi Liimatainen. Näyttöön osallistunut kokelas hylättiin.

Rotujärjestöä edustavina tuomareina olivat Kari Järvinen ja Kirsti Lummelampi.

Valitus tuomarikokelaan käytöksestä

SKKY:n hallitus on merkinnyt tiedoksi rotujärjestöä edustavina kollegiotuomareina toimineiden Kari Järvisen ja Kirsti Lummelammen Kennelliittoon tekemän valituksen tuomarikokelaan käyttäytymisestä 17.4. bostoninterriereiden näytön yhteydessä.

Järvinen ja Lummelampi totesivat kirjallisten arvostelulausuntojen ja suullisen kuulustelun perusteella, ettei kummallakaan näyttöön osallistuneella kokelaalla ollut niin riittävää tietoa rodusta, että heidän pätevöimistään rodun tuomareiksi olisi voinut esittää.

Palautteen antamisen yhteydessä toinen kokelaista menetti malttinsa ja alkoi huutaa kyseenalaistaen kollegiotuomareiden päätöksen sekä heidän arvionsa paikalla olleesta koiramateriaalista. Hän myös asetti heidän rehellisyytensä kyseenalaiseksi. Pitkään jatkunut huuto oli sen verran kovaäänistä, että paikalla olijoiden mukaan räyhääminen kuului suljetun oven takaa viereiseen huoneeseen, jossa joukko koiranomistajia koirineen odotti seuraavan koearvostelutilaisuuden alkamista.

Samalla kollegiotuomarit ilmoittivat, että kokemansa perusteella he eivät ole enää valmiita ottamaan vastaan ko. kokelaan koearvosteluja tai näyttöjä.

He esittivät Kennelliiton hallitukselle, että se kiinnittää kokelaan huomiota koulutus- ja koearvostelu- ja näyttötilaisuuksissa sopivaan käyttäytymiseen ja jäädyttää kokelaan laajennusoikeudet vuoden ajaksi.

Kleinspitzin ja pomeranian rekisteröinneissä käytettävät värit

SKKY:n hallitus on päättänyt päättänyt esittää Kennelliitolle Pienpystykorvat ry:n aloitteesta, että kleinspitz- ja pomeranian-rotuja rekisteröitäessä käytetään seuraavia värivaihtoehtoja:
valkoinen
musta
ruskea/suklaa
kerma
kermasoopeli
oranssi
oranssisoopeli
harmaa
soopeli
sininen
sinisoopeli
suklaasoopeli
black&tan
blue&tan
suklaa/ruskea-tan
brindle
kirjava
musta-valkoinen
ruskea-valkoinen
kerma-valkoinen
oranssi-valkoinen
harmaa-valkoinen
sini-valkoinen
tricolour/kolmivärinen
merle
Saksanpystykorvien väreistä hyväksytyistä ja virheellisistä väreistä löytyy lisätietoa ja kuvia SKKY:n internetsivuilta osoitteesta http://www.toydogs.net/rodut/kleinvarit.htm
Saksanpystykorvien rotumääritelmään on tulossa muutos, jolla esim. merle-väristä tulee hylkäävä virhe.

Kaivopuiston näyttely 26.8.

Kaivopuiston 26.8.2012 erikoisnäyttelyn näyttelytoimikunta odottaa SKKY:n jäsenyhdistysten ja alajaostojen ilmaisia puolen sivun mainoksia näyttelyluetteloon. Ne on toimitettava 15.7.mennessä osoitteeseen kaivopuisto (at) toydogs.net, mistä saa myös lisätietoja mainosten ulkoasusta.

Myös jäsenyhdistysten ja alajaostojen infoteltoille on tilaa Kaivarissa. Niiden paikat on kuitenkin varattava etukäteen em. osoitteella 15.7. mennessä. Telttoja ei saa pystyttää kehän viereen.

Infopiste ei oikeuta auton pysäköintiin puiston alueella. Kukin yhdistys/alajaosto on myös velvollinen huolehtimaan toimintansa aiheuttamien roskien kuljettamisesta pois alueelta.
Mikäli yhdistyksellä tai jaostolla on näyttelyssä jaossa kiertopalkintoja, tiedot niistä voidaan julkaista näyttelyluettelossa rodun kohdalla. Itse näyttelyssä kunkin yhdistyksen on huolehdittava itse kierto- ja erikoispalkintojensa jaosta.

Kaivopuistoon kaivataan myös vapaaehtoistyövoimaa vaikkapa muutaman tunnin ajaksi erilaisiin tehtäviin käännöspalvelusta ja ensiavusta palkintojen jakoon, luettelomyyntiin jne.
Ilmoittautumiset etukäteen osoitteella kaivopuisto (at)toydogs.net.

Vv. 2013 ja 2014 erikoisnäyttelyt

Vuoden 2013 erikoisnäyttely järjestetään Helsingissä elokuun viimeisenä sunnuntaina 25.8. 2013. Vuoden 2014 näyttelypäiväksi on anottu myös elokuun viimeistä sunnuntaita eli 31.8.2014.

SKKY:n jäsenyhdistykset ja alajaostot voivat esittää rodulleen tuomaritoivomuksia, jotka toivotaan toimitettavan ensi tilassa osoitteeseen kaivopuisto (at) toydogs.net.

Mikäli kysymyksessä on yhden rodun erikoistuomari, rodun koirien osanottajamäärän näyttelyssä tulisi olla vähintään 50, jotta kustannukset saadaan katettua. Tuomarivalintaa ns. pienissä roduissa helpottaa, jos tuomarilla on myös jonkin toisen rodun arvosteluoikeudet.

Huomautus liian tiheistä pennutuksista

Kennelliitton on huomauttanut yorkshirenterrieripentueesta, joka on syntynyt 5.3.2012.

Pentueen vanhemmat ovat:
-Isä: FI51475/11 Dolce Amore du Gue de L’Adour
-Emä: FIN13103107 Extravaganza

Huomautuksen mukaan emä on synnyttänyt toistamiseen pentueen peräkkäisistä juoksuista, eli pentueet ovat syntyneet 14.09.2009, 22.04.2010, 04.08.2011 ja 05.03.2012.
Koirarekisteriohjeen mukaan nartun toiselle liian tiheälle pennuttamiselle tulisi hakea poikkeuslupaa hyvissä ajoin ennen astutusta.

Kasvattajan rikkoessa sääntöä ensimmäisen kerran voidaan pentue kuitenkin rekisteröidä. Tällöin rekisteröintimaksu on oman maksuluokan perusmaksu kaksinkertaisena. Lisäksi narttu asetetaan kahdenkymmenenneljan (24) kuukauden jalostuskieltoon. Pentue rekisteröidään EJ-rekisteriin.

Kasvattajan rikkoessa sääntöä toistamiseen samalla tai eri nartulla, ei pentuetta rekisteröidä.

JTO:t Kennelliitossa

Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta on hylännyt löwcheneiden Jalostuksen Tavoiteohjelman todeten, ettei ohjelma ole JTO-mallirungon mukainen eikä sitä voida käsitellä sellaisenaan.

Toimikunta on sen sijaan hyväksynyt maltankoiran ja yorkshirenterrierin Jalostuksen Tavoiteohjelmat, mutta hyväksymisen edellytyksenä on sekä Jalostustieteellisen toimikunnan että Luonnetoimikunnan esittämä pitkä lista korjauksia, jotka toimikunnat edellyttävät tehtävän ennen ohjelmien lopullista hyväksymistä.

Korjatut ohjelmat tulevat rotuyhdistyksistä hyväksyttäviksi SKKY:n hallitukseen, joka päättää, mitä korjauksia hyväksytään.