Suomen Kääpiökoirat ry - Rodut - Vakuutusarvot

Vakuutusarvolaskelmat nyt Omakoira-palvelusta

Kaikkien SKKY:n alaisten rotujen perusarvot on tallennettu Kennelliiton Omakoira-järjestelmään. Koirien omistajat pystyvät itse tulostamaan vakuutusarvolaskelmat Omakoira-palvelustaan.

SKKY:n hallitus päätti vuonna 2013 luopua omien vakuutusarvolausuntojen antamisesta ja pyysi jäsenyhdistyksiä ja alajaostoja ilmoittamaan rotujensa keskimääräiset pennunhankintahinnat (=perusarvot).

Omakoiran vakuutusarvolaskelma muodostuu rotujärjestön ilmoittamasta rodun perusarvosta sekä koiran näyttelymenestyksestä, rodunomaisista koesuorituksista ja terveystutkimuksista. Rotukohtaiset perusarvot syötetään vuosittain Omakoiran vakuutusarvotaulukkoon.