Suomen Kääpiökoirat ry - Arkisto - Uutisia menneiltä vuosilta - 2008

Helena Suni Kennelliiton puheenjohtajaksi - muutoksia rekisteröintimaksuluokkiin

Helena Suni

Kennelliiton hallituksen nykyinen varapuheenjohtaja Helena Suni valittiin Kennelliiton uudeksi puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi sunnuntaina 30.11. Espoon Hanasaaressa pidetyssä liiton valtuuston kokouksessa. Hän voitti äänestyksessä vastoin aikaisempaa ilmoitustaan puheenjohtajaehdokkaaksi asettuneen toisen noutajakoiraharrastajan Kimmo Nokelaisen selvänumeroisesti äänin 79-36.

Kennelliiton hallitukseen oli tällä kertaa tungosta, sillä ehdokkaita oli seitsemän.  Kolmeksi vuodeksi hallitukseen valittiin Kimmo Nokelainen (68 ääntä) uudelleen ja uusina nyt hallitukseen palannut ulkomuototuomari Marja Talvitie (59 ääntä) ja Suomen Ajokoirajärjestön ehdokas Lauri Rostedt (58 ääntä). Helena Sunilta vapautuneelle paikalle kahdeksi vuodeksi valittiin hallitusjäseniä valittaessa äänestyksessä neljänneksi jäänyt ja 51 ääntä saanut Suomen Pystykorvajärjestön sihteeri ja Kainuun kennelpiirin puheenjohtaja Pertti Korhonen

Hallitusvaalissa ääniä saivat myös Harri Lehkonen 31, Tuire Okkola 20 ja Leni Finne 1.

Kennelliiton kurinpitolautakunnan puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Sinikka Mäkelä ja jäseniksi Olavi Elo, Hannes Heiskala, Mika Leppinen, Anneli Sarkkinen, Satu Tanner ja Lauri Tervonen.  Puheenjohtajasta äänestettiin kahdesti, kun taas lautakunnan jäsenet valittiin yksimielisesti ilman äänestystä.

Valtuusto hyväksyi myös ensi vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Tärkein koko jäsenkenttää koskeva päätös oli rekisteröintimaksuluokkien ja niitä koskevien vaatimusten uudistus ja rekisteröintimaksujen vahvistaminen. 

Entisten neljän maksuluokan sijasta vuoden alusta tulee käyttöön kaksi maksuluokkaa. Ensimmäiseen maksuluokkaan kuuluvat kasvattajasitoumuksen allekirjoittaneiden, Kennelliiton ja rekisteröitävän rodun rotuyhdistyksen jäsenten Kennelliiton hyväksymässä rekisterissä olevien koirien jälkeläiset.  Toiseen maksuluokkaan kuuluvat tuontikoirat sekä sellaisten kasvattajien tai omistajien koirat, jotka eivät täytä ensimmäisen maksuluokan vaatimuksia.

Ensimmäisen maksuluokan rekisteröintimaksuksi vahvistettiin 35 euroa/pentu ja toisen maksuluokan 68 euroa/koira.  Maksut sisältävät tunnistusmerkintämaksun (mikrosirukortin poistuessa käytöstä vuoden vaihteessa) ja toimitusmaksun.  Alimmassa maksuluokassa korotus on n. kolme euroa/pentu, sillä tähän saakka alimman maksuluokan mikrosirutetun, neljän pennun pentueeseen kuuluneen pennun kokonaisrekisteröintikustannus on ollut n. 32 euroa.

SKKY:n edustajana Kennelliiton valtuustossa oli Kirsti Lummelampi, joka jatkaa Kennelliiton hallituksen jäsenenä. Paikalla olivat myös SKKY:n hallitukseen kuuluvat valtuuston jäsenet Marja Kurittu ja Leena Parviainen (ns. vapaat listat) sekä Marja Törmä (Suomen Samojedinkoirayhdistys ry).


Yksimielinen syyskokous 27.11. - uusia jäseniä hallitukseen

SKKY:n  Helsingissä 27.11.2008 pidetty syyskokous sujui yksimielisesti, sillä valinnat tapahtuivat ilman äänestyksiä.

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Kirsti Lummelampi ja sihteerinä 27.11. alkaen Päivi Rantanen.  Hallitukseen valittiin kolmivuotiskaudeksi Elina Ervasti, Yrjötapio Kivisaari ja Marjo Suosalo.  Lisäksi hallitukseen valittiin eronneen sihteerin ja hallituksen jäsenen Tuulikki Helinin tilalle vuoden 2010 loppuun Ulla-Riikka Kelokari.

Hallitukseen uusina valituista jäsenistä Ervasti on löwchen-harrastaja ja Kelokari on Yorkshirenterrieri ry:n sihteeri.  Kivisaari on ranskanbulldoggiharrastaja ja toiminut aiemmin SKKY:n hallituksessa vuosina 1995-2001.

Yhdistyksen tilintarkastajina vuonna 2009 jatkavat Raija Aho ja Merete Lindgren. Varatilintarkastajiksi valittiin Marja Kurittu ja Susanne Moilanen.

Hallituksen esittämät seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio hyväksyttiin muutoksitta. Lisäksi hyväksyttiin seuraavien rotujen korjatut Jalostuksen tavoiteohjelmat: bostoninterrieri, coton de tuléar ja ranskanbulldoggi.

Syyskokous hyväksyi myös yksimielisesti coton de tuléarin PEVISA-ohjelman jatkamisen vv. 2009-2013 (hyväksytty vv. 2008-2012 vuoden 2007 vuosikokouksessa) seuraavin ehdoin:

Pentueen rekisteröimisen ehtona on pentueen vanhemmista ennen astutusta annettu
1) silmätarkastuslausunto, perinnöllistä harmaakaihia (HC) tai verkkokalvon etenevää surkastumaa (PRA) sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Silmätarkastuslausunto on voimassa 12 kk.
2) polvitarkastuslausunto, polvilausunnon tulos ei vaikuta rekisteröintiin. Virallinen polvitarkastus voidaan tehdä, kun koira on yli 12 kk. vanha.


Koulutuksessa englanninkääpiöterrierit ja kiinanharjakoirat

Englanninkääpiöterrierit

Englanninkääpiöterriereitä omistajineen.

SKKY järjesti 19.11. Helsingissä ulkomuototuomareiden erikoiskoulutuksen tuomarikokelaille, jotka pätevöidään erikoiskoulutuksen perusteella englanninkääpiöterrierituomareiksi, sillä ETT:llä ei ole erillistä koearvostelutilaisuutta rodun koirien pienen lukumäärän vuoksi. Kouluttajana oli Kirsti Lummelampi.

Uusia tuomareita ovat Karin Bergbom, Tapio Eerola, Juha Kares, Juha Palosaari, Irina Poletaeva, Juha Putkonen, Eeva Rautala ja Tiina Taulos.

Samana iltana järjestettiin kiinanharjakoirien koearvostelutilaisuus, jossa hyväksyttiin kahdesta kokelaasta Tapio Eerola.  Rotujärjestöä edustavina kollegiotuomareina olivat Marja Kurittu ja Kirsti Lummelampi.


Uusia lhasa apso-tuomareita

Lhasa apsot varikolla

Lhasa apsoja varikolla

Lhasa apsot saivat viisi uutta tuomaria, kun SKKY järjesti koearvostelu- ja näyttötilaisuuden 11.11. Helsingissä.  Myrskyisästä ja sateisesta säästä huolimatta paikalle oli saatu Lhasa Apsot ry:n avustuksella monipuolinen koiramateriaali.

Kuudesta kokelaasta hyväksyttiin seuraavat: Tanya Ahlman-Stockmari, Tapio Eerola, Annaliisa Heikkinen, Veli-Pekka Kumpumäki ja Kirsti Louhi.

Rotujärjestöä edustavina tuomareina olivat Hans Lehtinen ja Kirsti Lummelampi ja Kennelliiton edustajana Kari Järvinen.


Japanese chin-koulutus

Vilkasta keskustelua japanese chineistä

Erikoiskoulutukset: japanese chin ja kingcharlesinspanieli

SKKY järjesti erikoiskoulutuksen japanese chineissä ja kingcharlesinspanieleissa 22.10.2008 Helsingissä.  Mukana koulutuksessa oli sekä ns. täydennyskoulutettavia että tuomarioikeuksiaan normaalin harjoitusarvostelu- ja koearvostelumenettelyn kautta laajentavia tuomareita.  Kouluttajina toimivat Hans Lehtinen ja Kirsti Lummelampi.

Rotujen koearvostelutilaisuudet järjestetään vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla.

Koulutus järjestettiin yhteistyössä Suomen Pekingesikerhon kanssa.


SKKY:n sihteeri vaihtuu

SKKY:n hallitus on kokouksessaan 14.10.2008 vastaanottanut  Tuulikki Helinin ilmoituksen, jolla hän ilmoittaa eroavansa yhdistyksen sihteerin tehtävistä ja hallituksen jäsenyydestä.

Vt. sihteeriksi on nimitetty Päivi Rantanen siihen saakka, kunnes syyskokous marraskuussa vahvistaa Helinin eron ja valitsee hänen tilalleen uuden sihteerin ja uuden hallituksen jäsenen. Sihteerin sähköpostiosoite on edelleenkin sihteeri.skky (at) toydogs.net.  Päivi Rantasen yhteystiedot löytyvät etusivun yhteystiedot-linkistä.


Alennetut DNA-tunnistehinnat vuoden loppuun

Finnzymes Diagnostics pahoittelee, että heidän DNA-näytteenottajansa eivät sekaannuksen vuoksi ilmestyneet paikalle  SKKY:n erikoisnäyttelyyn Kaivopuistoon 31.8.2008 niin kuin oli sovittu.

 Korvaukseksi Finnzymes lupaa, että kaikki SKKY:n ja sen jäsenyhdistysten jäsenet sekä Kaivopuiston osanottajat saavat teetettyä koiriensa DNA-tunnisteet koko loppuvuoden alennettuun hintaan, eli perusmaksua ei peritä ja tunnistemäärityksen hinta on 35 euroa, mikä on viisi euroa halvempi kuin se olisi ollut Kaivarissa. Merkitkää tunnistelähetteen yläkulmaan "SKKY:n alennus: 35 euroa", jolloin heidän laskutuksensa ei peri täyttä hintaa.

DNA-näytteitähän voivat ottaa eläinlääkäreiden lisäksi mm. kennelneuvojat ja Kennelliiton erikseen hyväksymät laboratorioiden edustajat.  Lähetelomakkeita löytyy mm. Kennelliiton sivuilta osoitteesta www.kennelliitto.fi Lomakkeet ja säännöt -linkistä. Lisätietoja tunniste- ja polveutumismäärityksistä saa myös Finnzymes Diagnosticsin sivuilta osoitteesta http://diagnostics.finnzymes.fi.


Casanova uusi Kaivopuiston BIS-voittonsa

Lifelong Casanova

Best in Show Lifelong Casanova. Vas. BIS-tuomari Kari Järvinen, rotutuomari Henrik Hannelius, kasvattaja Marika Högström ja omistaja Mona Lydecken-Sallinen sekä SKKY:n puheenjohtaja Kirsti Lummelampi. Kuva: David Dalton

Keskikokoinen musta villakoira Lifelong Casanova uusi vuoden 2003 BIS-voittonsa Kaivopuistossa Suomen Kääpiökoirayhdistyksen yli 1300 koiran seura- ja kääpiökoirien erikoisnäyttelyssä.  Näyttelyn kauneimman koiran valitsi Kari Järvinen, joka oli viittä vuotta aikaisemmin palkinnut koiran rotunsa parhaana.

Casanova oli myös näyttelyn paras veteraani ranskalaisen Sylvie Dessernen arvostelemana.  Näyttelyn paras pentu oli Jouni Heikkilän omistama mopsi Justina. Parhaan pennun valitsi englantilainen Brenda Jones.

Ruotsalainen Carl Gunnar Stafberg valitsi näyttelyn parhaaksi kasvattajaryhmäksi Marika Fredriksonin Zorrazo -kiinanharjakoirat.

Näyttelyn vetonaulana oli Helsingin Pelastuslaitoksen eläinpelastusyksikkö, Pulu-1, joka esitteli toimintaansa ja jakoi "Huoneistossa kotieläimiä" -tarroja.

Englantilainen koiravalokuvaaja David Dalton kuvasi Kaivopuiston ryhmäkilpailuissa sijoittuneet ja rotunsa parhaat koirat.  Kuvia on paitsi näyttelysivuilla myös Daltonin omilla sivuilla osoitteessa www1.clikpic.com/daviddalton.


Vihtori Hakiainen 80 vuotta

Vihtori Hakiainen 80 v.

Kennelliiton onnittelut syntymäpäiväsankarille toivat hallituksen nimeämä edustaja Kirsti Lummelampi, hallituksen varapuheenjohtaja Helena Suni, hallituksen jäsen Säde Hohteri ja toimiston edustaja Markku Mähönen. Vikin vasemmalla puolella Kennelliiton eläkkeellä oleva pääsihteeri Anita Hellman ja oikealla eläkkeellä oleva talouspäällikkö Sixten Sundell.

Suomen Kennelliiton ja Suomen Kääpiökoirayhdistyksen kunniajäsen Vihtori Hakiainen täytti 80 vuotta 21.8.2008.  SKKY oli kokoonkutsujana järjestettäessä talkoilla Vikin syntymäpäiväjuhlat syntymäpäivän aattona Helsingin Vinttikoirakerhon myötävaikutuksella Helsingin Vinttikoirakeskuksessa, jonne oli kokoontunut suuri joukko kennelmaailman entisiä ja nykyisiä vaikuttajia onnittelemaan syntymäpäiväsankaria.

Kennelliiton nimeämänä edustajana Kirsti Lummelampi kertoi Vikin ansiokkaasta ja pitkästä päivätyöstä näyttelynjärjestäjänä niin ympäri Suomea pidetyissä koiranäyttelyissä, Kennelliiton Messukeskuksen näyttelyissä ja myös Ruotsin päänäyttelyssä Tukholmassa, jossa Viki oli useana vuonna näyttelykalustoineen ja miehineen pystyttämässä näyttelyä.

Vikin vanhojen ystävien ja yhteistyökumppaneiden lahjan luovuttivat Kirsti Bremer, Rainer Vuorinen ja Kirsti Lummelampi.  Illan aikana Suomen eturivin Venäjän asiantuntijoihin kuuluva Ilmari Susiluoto kertoi Vikin perheen historiasta Inkerinmaalta sodan jaloissa Suomeen.  Lisäksi vieraita viihdytti musiikkiesityksillään Helsingin Juhlaviikoille osallistunut pietarilainen taiteilija - onhan Vikin harrastama rotu venäjäntoy.


Yorkshire Terrier by David Dalton

David Dalton Kaivopuiston viralliseksi valokuvaajaksi

Maailmankuulu englantilainen koiravalokuvaaja David Dalton on nyt jo kolmatta kertaa SKKY:n virallisena valokuvaajana Kaivopuiston erikoisnäyttelyssä. Tänä vuonna näyttelyn esitteissä ja mainoksissa on hänen kuvaamansa yorkshirenterrieri.

Dalton kuvaa näyttelyssä kaikki ROP –koirat sekä ryhmäsijoittuneet koirat SKKY:n internetsivuja ja lehteä varten, minkä lisäksi koiranomistajilla on mahdollisuus ostaa kuvia omaan käyttöönsä.

Hän on myös valmis kuvaamaan yksityisten koiranomistajien koiria joko näyttelypaikalla tai muualla näyttelyviikonlopun aikana. Lähempiä tietoja ja kuvausvaraukset osoitteella: daltonfoto (at) gmail.com. Yksityiset kuvaustilaukset ovat tilaajan ja valokuvaajan välinen asia, josta näyttelytoimikunta ei vastaa.

David Daltonin kuvia voi ihailla osoitteessa www.daviddalton.org sekä SKKY:n näyttelysivuilta.


Kari Järvinen

Kari Järvinen Kaivopuiston BIS -tuomariksi

Kaivopuiston erikoisnäyttelyn Best in Show –tuomari Kari Järvinen on tuttu paitsi tuomariuransa myös lukuisten luottamustehtäviensä ansiosta. Hän on Suomen Kennelliiton valtuuston entinen puheenjohtaja ja nykyinen varapuheenjohtaja ja FCI:n hallituksen pitkäaikainen jäsen. Hän toimii myös Pohjoismaiden Kennelunionin PKU:n puheenjohtajana Suomen kolmivuotisen puheenjohtajuuskauden aikana.

Aiemmin Kari oli noin 15 vuotta SKL-FKK:n hallituksen jäsenenä, minkä lisäksi hän oli mm. SKL-FKK:n 100-vuotisjuhlanäyttelyn, vuoden 1991 Euroopan Voittaja- ja vuoden 1998 Maailmannäyttelyn puheenjohtaja. Hän on nykyisin myös Kennelliiton Voittaja -näyttelyn puheenjohtaja.

Kari aloitti koiraharrastuksensa beagleillä, joita hän tuotti mm. Englannista ja kasvatti pari pentuettakin. Sen jälkeen hänellä oli bokseriuroksia, joita hän toi USA:sta, Ruotsista ja Englannista. Näista kuuluisin lienee Ruotsin kultakoira vuodelta 1972, Ch. Wedge Hollows Sams Son, joka oli mm. BIS Messukeskuksessa vuosina 1971 ja 1972. Hän esitti myös menestyksellä Norjasta tuomaansa kiinanpalatsikoiraa.

Naimisissa ollessaan hän oli mukana vaimonsa Raijan Raijaj-kennelin sealyhaminterrieri-, skotlanninterrieri- ja valkoinen länsiylämaanterrierikasvatustyössä. Lisäksi hän toi pari spinonea Italiasta.

Kari aloitti tuomariuransa vuonna 1969 pätevöityen ensin terriereille ja sen jälkeen kääpiökoiraroduille. Hän on maailmalla hyvin paljon käytetty tuomari, ja hän on ollut BIS-tuomarina useissa arvostetuissa näyttelyissä, joista mainittakoon Melbourne Australiassa, LKA ja Windsor Britanniassa, Montgomery Countyn terrierinäyttely USA:ssa ja meidän oma Maailmannäyttelymme Helsingissä kesällä 1998.

Karilla on ollut vuosien varrella läheisessä yhteistyössä Suomen Kääpiökoirayhdistyksen kanssa. Hän oli mm. SKKY:n edeltäjän, Suomen Seura- ja Kääpiökoirayhdistyksen hallituksen jäsen. Nykyisin hän kuuluu rotujärjestön ulkomuototuomarikoulutustoimikuntaan ja on usein nähty kouluttaja- ja kollegiotuomari SKKY:n järjestämissä tuomarikoulutus- ja koearvostelutilaisuuksissa. Hän on myös Englannin kennelklubin jäsen.


SKKY:n vuosikokous 31.3.2008

Suomen Kääpiökoirayhdistyksen vuosikokous sujui yksimielisesti ilman äänestyksiä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat kuten vuoden 2007 toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Vuosikokous päätti vuoden 2009 jäsenmaksuista.  Jäsenyhdistysten jäsenmaksut säilyvät ennallaan, eli jäsenyhdistykset maksavat 2,30 euroa jäsentä kohti vuoden 2008 viimeisen päivän jäsenmäärän mukaan.  Vuosijäsenen jäsenmaksu on ensi vuonna 15 euroa, nuorisojäsenen 10 euroa ja perhejäsenen 7 euroa. Uusilta jäseniltä peritään viiden euron liittymismaksu.

Kokouksessa päätettiin myös esittää Kennelliiton hallitukselle bostoninterrierin Perinnöllisten sairauksien vastustamisohjelman jatkamista vuodella 1.1.2009-31.12.2009 väliseksi ajaksi entisin ehdoin, eli jalostukseen käytettäviltä koirilta vaaditaan silmä- ja polvitarkastus, mutta tutkimustulos ei vaikuta rekisteröintiin.  Silmätarkastuslausunto ei saa olla 12 kk. vanhempi.   


Suomen Löwchen ry jäsenyhdistykseksi

SKKY:n hallitus on kokouksessaan 19.2.2008 hyväksynyt Suomen Löwchen – Finlands Löwchen ry:n uudeksi jäsenyhdistyksekseen. Uusi jäsenyhdistys jatkaa SKKY:n löwchen -alajaoston toimintaa, ja alajaosto lakkautetaan.

SKKY:n henkilöjäseninä olevat löwchen -alajaoston jäsenet siirretään Suomen Löwchen ry:n jäseniksi.  Niitä jäseniä, jotka haluavat jatkaa myös SKKY:n henkilöjäseninä, pyydetään ilmoittamaan asiasta SKKY:n jäsensihteerille 31.3. mennessä osoitteella: jasensihteeri.skky (at) toydogs.net.

Hallitus päätti, ettei entisen alajaoston tarvitse tilittää vuoden 2008 henkilöjäsenmaksuja SKKY:lle. Suomen Löwchen ry:ltä peritään alajaoston 31.12.2007 jäsenmäärään perustuva yhdistysjäsenmaksu. Lisäksi päätettiin, että nyt lakkautetun SKKY:n löwchen-alajaoston varat siirretään Suomen Löwchen ry:lle.

Lisäksi päätettiin puoltaa Suomen Löwchen ry:n jäsenyyttä Helsingin Seudun Kennelpiirissä ja Suomen Kennelliitossa.


SKKY:n rotujen rekisteröintiosuudet vuonna 2007

SKKY edelleenkin suurin rotujärjestö v. 2007 rekisteröinneissä

Suomen Kääpiökoirayhdistys on edelleenkin suurin Kennelliiton jäsenjärjestönä oleva rotujärjestö viime vuoden rekisteröinneillä mitattuna.

Rotujärjestön rotuja rekisteröitiin vuonna 2007 3401 kappletta, mikä oli lähes seitsemän prosenttia Kennelliiton kaikista rekisteröinneistä. Toiseksi suurin rotujärjestö on Suomen Harmaahirvikoirajärjestö, jonka rotuja rekisteröitiin 2402 kappaletta, ja kolmantena Suomen Ajokoirajärjestö 2373 rekisteröinnillään.

SKKY:n rotujen rekisteröintien osuus kaikista rekisteröinneistä laski yhdellä prosenttiyksiköllä edellisvuodesta, sillä chihuahuat siirtyivät viime vuonna omaksi rotujärjestökseen. Siitä huolimatta SKKY:n kokonaisrekisteröinnit laskivat edellisvuodesta vain reilulla sadalla, eli muiden rotujen rekisteröintimäärät olivat paria poikkeusta lukuunottamatta voimakkaassa kasvussa.

Suurin rotu on kiinanharjakoira, joita rekisteröitiin viime vuonna 611 kappaletta. Seuraavina ovat coton de tuléar (555), bichon havanais (461) ja kleinspitzit (354). Vain kolmen rodun, bostoninterriereiden, lhasa apsojen ja löwcheneiden rekisteröinnit laskivat ja nekin kahdella viimemainitulla vain  muutamalla koiralla. Rotujärjestön lukumääräisesti pienimmät rodut olivat kingcharlesinspanieli (27) ja griffon belge (2o).


SKKY:n hallitus, toimihenkilöt ja toimikunnat v. 2008

Suomen Kääpiökoirayhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin tammikuun järjestäytymiskokouksessa valittiin Marja Törmä ja jäsensihteeriksi Päivi Rantanen. Laura Ruotsalainen jatkaa rahastonhoitajana. Syyskokouksen valitsemana puheenjohtajana toimii Kirsti Lummelampi ja sihteerinä Tuulikki Helin.

Ulkomuototuomarikoulutustoimikuntaan valittiin Kari Järvinen, Marja Kurittu, Hans Lehtinen ja Kirsti Lummelampi, joista viimemainittu vastaa myös rotumääritelmäasioista. Hän on myös Kaivopuiston erikoisnäyttelyn puheenjohtaja.

Jäsenistölle suunnattua koulutusta toteuttaa koulutustoimikunta, johon kuuluvat Marja Törmä, Päivi Rantanen ja Marjo Suosalo.

Hallitus vahvisti vuoden 2008 matkakulukorvaukseksi hallituksen jäsenille, muille luottamushenkilöille ja koiriaan koulutustilaisuuksiin tuoville koiranomistajille 0,25 € kilometriltä. Yleisten kulkuneuvojen käytöstä korvataan todellisten kulujen mukaan kuitteja vastaan.


DNA-poskisolunäyte

DNA -näytteenotto ja tietoisku 16.2. 2008 Helsingin Vinttikoirakeskuksessa

SKKY järjestää näytteidenoton polveutumis-määrityksiin tarvittavia DNA-tunnisteita varten lauantaina 16.2.2008 klo 12.00-14.30. 

Tapahtumapaikkana on koiranäyttelyistä tuttu Helsingin Vinttikoirakeskus, os. Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki.  Kartta ja ajo-ohjeet löytyvät osoitteesta www.vinttikoira.fi. Tilaisuuteen ovat tervetulleita muidenkin kuin SKKY:n rotujen koirat.

Näytteet otetaan joko poskisolu- tai karvatuppinäytteinä. Koiran on oltava tunnistusmerkitty. Mukaan myös koiran rekisterikirja ja mielellään esitäytetty DNA-lähetelomake, joita voi tulostaa Kennelliiton sivuilta osoitteesta www.kennelliitto.fi /Lomakkeet. Näytteidenoton aluksi klo 12.00 Finnzymesin edustaja kertoo DNA-tunnisteista yleensä ja DNA-polveutumismäärityksistä. 

DNA-tunnisteen hinta on 45 euroa, eikä yksittäisiltä koirilta peritä normaalia 30 euron perusmaksua. SKKY suosittelee DNA-tunnisteita kaikille jalostukseen käytettäville koirille.

Muistathan, että kaikki DNA-tunnistetut koirat sekä koirat, joiden rekisterinumerossa on DNA-polveutumisvarmistusta osoittava P-kirjain, saavat viiden euron alennuksen Kaivopuiston erikoisnäyttelyn ilmoittautumismaksusta.

DNA-polveutumismäärityksistä on saatavana lisätietoja mm. näiltä sivuilta osoitteessa SKKY-Tiedote-linkistä löytyvästä artikkelista sekä Koiramme-lehden joulukuun numerossa julkaistusta Kennelliiton Jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtajan, dosentti Kirsi Sainion artikkelista.

Lisätietoja myös Finnzymes'istä, jonka sivuilla voit tutustua julkiseen DNA-tietokantaan.

SKKY:n jäsenyhdistys, Suomen Bostonit, järjestää virallisen silmä- ja polvitarkastuksen samassa paikassa klo 12.30-17.00. Etusija bostoninterrieriellä, muidenkin rotujen koirat ovat tervetulleita. Ennakkoilmoittaumistiedot silmä- ja polvitarkatukseen löytyvät Bostoneiden internesivuilta osoitteesta www.toydogs.net/bostons Tapahtumia-linkistä.


Kirsti Lummelampi ja Rainer Vuorinen

Kirsti Lummelampi ja Rainer Vuorinen. Kuva: Johan Juslin

Rainer Vuorisen syntymäpäivä

SKKY:n kunniajäsen, kansainvälisesti tunnetuimpiin ulkomuototuomareihimme kuuluva Rainer Vuorinen juhli 70-vuotispäiväänsä torstaina 10.1.2008 Vantaalla.

Kirsti Lummel

ampi luovutti syntymäpäiväsankarille Kennelliiton hallituksen myöntämän karhukoirapatsaan Kennelliiton puolesta ja valkoisista ruusuja ja sinisiä iiriksiä sisältävän kukkakimpun SKKY:n puolesta.

Paikalla juhlavastaanotolla oli Rainerin tuomarikollegoita ja useiden rotujärjestöjen edustajia. Kaukaisin vieras oli juhliin vartavasten saapunut englantilainen suomenpystykorvakasvattaja Angela Cavill.