Suomen Kääpiökoirat ry - Arkisto - Hallituksen päätöksiä - 2006

Hallituksen päätöksiä ja tiedotuksia 01/2006

Ulkomuototuomarikoulutus

SKKY järjesti 10.1. 2006 koearvostelutilaisuuden uusien tuomareiden pätevöimiseksi bostoninterriereissä ja ranskanbulldogeissa.

Bostoninterriereissä hyväksyttiin neljästä kokelaasta Juha Putkonen, Markku Kipinä ja Annukka Paloheimo. Ranskanbulldogeissa hyväksyttiin kaikki kokelaat eli Pirjo Aaltonen, Markku Kipinä, Juha Putkonen ja Juha Kares.

Suomen Ranskanbulldogit ry järjesti paikalle koiramateriaalin, kun taas bostoninterriereissä koirat koottiin rotujärjestön toimesta Suomen Bostonit ry:n puheenjohtajan ilmoitettua yhdistyksensä hallituksen päättäneen, ettei se hanki koiria SKKY:n koulutustilaisuuksiin, mikäli Hans Lehtinen toimii kouluttajana tai kollegiotuomarina.

18.1. pidettäväksi suunniteltu maltankoirakollegio siirrettiin myöhempään ajankohtaan, kun kävi ilmeiseksi, ettei riittävästi näyttelykunnossa olevia koiria ollut saatavana tuona ajankohtana työ- yms. esteiden takia.

Samana iltana pidettiin kuitenkin lhasa apsojen koearvostelutilaisuus. Aiemmin ilmoittautuneista kokelaista paikalla oli kaksi, joista hyväksyttiin Markku Kipinä.

24.1. järjestettiin erikoiskoulutus schipperkeissä tuomarioikeuksiaan laajentaville tuomareille. Koulutukseen osallistuivat Tapio Eerola, Pirjo Aaltonen ja Annukka Paloheimo. Samana iltana järjestettiin vielä erikoiskoulutus ja harjoitusarvostelutilaisuus viimeisimmältä tuomarikurssilta valmistuneelle kokelaalle Marja Kososelle.

Rotujärjestöä edustavina kollegio- ja kouluttajatuomareina kaikissa tilaisuuksissa olivat Hans Lehtinen ja Kirsti Lummelampi.

Matkakulukorvaukset

SKKY:n hallitus päätti korottaa hallituksen jäsenille ja koulutustilaisuuksiin koiriaan tuoville koiranomistajille maksettavaa kilometrikorvausta 25 centtiin kilometriltä helmikuun alusta lähtien. Aikaisempi kilometrikorvaus oli 0,20 euroa kilometriltä.

Matkakorvausta suoritetaan yleensä joko kilometrikorvauksena oman auton käytöstä tai todellisten kulujen mukaan kuitteja vastaan julkisia kulkuneuvoja käytettäessä.

Koulutustilaisuuksiin tulevat koirat pyritään järjestämään taloudellisesti mahdollisimman edullisesti, mieluiten pääkaupunkiseudulta tai sen ympäristöstä, elleivät erityiset syyt vaadi koirien tuomista kauempaa.

Hinta-arviot vakuutusyhtiöille

SKKY antaa edelleenkin vakuutusyhtiöille koirien hinta-arvioita. Rotujärjestön hallitus vahvisti tammikuun kokouksessaan seuraavat ohjearviot vuodelle 2006:

* pennun myyntihinta (=koiran perusarvo): 650 - 1200 euroa kalleimman hinnan ollessa pennusta, jolla ei ole virhettä, joka estää sen palkitsemisen näyttelyssä ja jonka vanhemmille on tehty rotukohtaiset terveystarkastukset

* Jos koira on palkittu näyttelyssä virallisissa luokissa (eli yli 9 kk.vanha), arvoon lisätään 100 euroa.

* Jos koira on yksittäisen maan valio (lukuunottamatta USA tai Iso-Britannia), arvo on 1800 euroa.

* Jos koira on kansainvälinen, Pohjoismaiden, Iso-Britannian tai USA:n valio, arvo on 3300 euroa.

* Jalostuskoirien osalta vakuutusarvo voidaan määritellä tapauskohtaisesti.

(Huom. POHJ MVA tarkoittaa kolmen eri Pohjoismaan muotovaliota. Pohjoismaisen muotovalion arvon on Pohjoismaisen Kennelunionin eli PKU:n arvo, jonka Suomen Kennelliitto on yksipuolisesti jättänyt pois käytöstä. Muissa Pohjoismaissa ko. arvo anotaan kyseisen maan kennelklubilta koiran saavutettua kolmen Pohjoismaan valionarvon.)

Kurinpitolautakunta vapautti salakuljettajat

Suomen Kennelliiton kurinpitolautakunta on päättänyt, ettei se voi määrätä kahdelle Tampereen käräjäoikeudessa syyskuussa 2004 ehdonalaiset vankeustuomiot saaneelle kasvattajalle kurinpidollisia rangaistuksia, koska lautakunnan mielestä heidän toimintansa on todettu ammattimaiseksi myynniksi ja elinkeinotoiminnaksi eikä kysymys ole harrastustoiminnasta Kennelliiton sääntöjen 9§:n tarkoittamalla tavalla.

Päätöksessään kurinpitolautakunta toteaa Tampereen käräjäoikeuden ja Turun hovioikeuden tuomioiden perusteella asianomaisten "tuoneen Venäjältä ja Virosta suuren määrän koiria vuosina 1998-2001. Tuomioiden mukaan kysymys on ollut koirien kaupallisesta tuonnista, jolloin tuonti olisi edellyttänyt ennakkoilmoitusta eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen toimittamista varten, tullausta, jossa on oltava koiran rekisterikirja, rokotustodistukset, heisimatotodistus ja eläinlääkärin tarkastus. Tämän lisäksi tullissa olisi tullut tilittää kauppalaskun mukainen arvonlisävero valtiolle. "

Lisäksi todetaan, että ko. henkilöt "ovat harhaanjohtavasti erehdyttäneet tulliviranomaisia ja näin menetellen tulliviranomaisia ja näin menetellen välttyneet eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta ja maksuista. Edelleen kumpikin heistä on tuomion mukaan laiminlyönyt eläinsuojelulain 24§:ssä säädetyksen ilmoituksen tekemisen lääninhallitukselle laajassa mitassa harjoitetusta koirien myynnistä."

Tampereen käräjäoikeus tuomitsi toisen kasvattajan 6 kuukauden 15 päivän ja toisen 4 kuukauden 15 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen sekä molemmat liiketoimintakieltoon 31.8. 2004-31.8.2007 väliseksi ajaksi. Asianomaiset valittivat päätöksestä Turun hovioikeuteen, joka kumosi liiketoimintakiellot. Muilta osin käräjäoikeuden päätökset jäivät voimaan.

Molemmilla kasvattajilla on kennelnimi ja he ovat allekirjoittaneet SKL-FKK:n kasvattajasitoumuksen, jonka toisen kohdan mukaan allekirjoittaja on tietoinen mm. Suomen lakien määräyksistä. Toinen henkilö ei ollut enää asiaa käsiteltäessä Kennelliiton jäsen. Molemmat kasvattajat ovat nauttineet Kennelliiton jäsenen eduista sekä osallistuneet harrastustoimintaan mm. näyttelyissä sinä aikana, jota Tampereen käräjäoikeuden tuomio koskee.

Anomus kennelnimen poistosta

SKKY:n hallitus on esittänyt Suomen Kennelliiton hallitukselle, että se poistaa käytöstä em. käräjäoikeudessa tuomion saaneen kasvattajan kennelnimen, koska kurinpitolautakunnan päätöksen mukaan ko. henkilön jäsenyys SKL-FKK:ssa on lakannut 31.12.2004 eikä henkilö täytä kennelnimen edellytyksiä.

Rekisteröintisotkuja

SKKY:n hallitus on jälleen todennut virheellisyyksiä SKL-FKK:n koirajalostusjärjestelmässä ja päättänyt pyytää ryhtymään toimenpiteisiin virheiden korjaamiseksi mahdollisimman pian:

1) Samannimiset koirat. SKL-FKK:n hallituksen päätöksen mukaan kasvattaja ei voi rekisteröidä samannimisiä koiria, ellei niiden syntymäaikojen välillä ole vähintään 10 vuotta. SKL-FKK:n rekisterissä on kolme eri Minniganin Nelli-nimistä coton de tuléar-narttua (rekisterinumerot 34839/00, 13925/01 ja 16063/03.)

2) Kennelnimeä muistuttavan etuliitteen käyttö. Coton de tuléar-rodussa on rekisteröity 15.4.2005 syntynyt pentue (Borntobe Best 30965/05, Borntobe Cool 30964/05, Borntobe Wild 30963/05, Borntobe Beauty 30961/05, Borntobe Lovely 30962/05 ja Borntobe Nice 30960/05). Myönnettyjen kennelnimien luettelosta Borntobe-kennelnimeä ei löydy. Totesimme, että mikäli ko. kasvattajalle ei ole myönnetty kennelnimeä, kysymyksessä on kennelnimimääräysten kiertäminen antamalla pentueen kaikille pennuille kennelnimeä muistuttava etuliite, mikä on SKL-FKK:n koirarekisteriohjeen mukaan kiellettyä (eli pentueen pennuille ei saa antaa eikä niille saa hyväksyä kennelnimeä muistuttavaa yhteistä etu- tai takaliitettä. Lisäksi ilman kennelnimeä rekisteröitäville koirille voidaan antaa vain yksisanainen nimi.)

SKKY:n hallitus päätti myös pyytää SKL-FKK:n toimistoa noudattamaan neuvonnassaan SKL-FKK:n koirarekisteriohjetta. Ohjeen mukaan ilman kennelnimeä rekisteröitäville koirille voidaan antaa vain yksisanainen nimi. Käytännössä tämä on usein johtanut siihen, että kasvattajat pentueilmoituksessaan kirjoittavat monisanaiset, etenkin vieraskieliset nimet yhteen. Hallituksemme jäsenen kertoman mukaan SKL-FKK:n toimistosta on kuitenkin neuvottu, että näissä tapauksissa koiranomistaja voi kirjoittaa tämän keinotekoisesti muodostetun yhdyssanan erikseen esimerkiksi koiraa näyttelyyn ilmoittaessaan, jos se on kieliopillisesti oikein.

Totesimme, että yksisanainen nimi on tallennettava SKL-FKK:n koirarekisteriin yksisanaisena, ja näyttelyyn tai kokeeseen koiraa ilmoitettaessa koiran nimen on oltava siinä muodossa, missä se on rekisterikirjaan merkitty.

Vastauksessaan SKL-FKK:n jalostusosaston päällikkö toteaa, että nykyinen rekisteröintiohjelma ei reagoi samannimisiin koiriin, mistä syystä niitä saatetaan hyväksyä. Uudessa rekisteröintiohjelmassa virheet eivät ole mahdollisia. Uuden järjestelmän käyttöönottoaikaa ei ole tiedossa.

Samoin hän totesi, että jatkossa kennelnimen anoja ei voi käyttää sellaisia nimiä, jotka ovat sallittuja kennelnimen kanssa, vaan ainoastaan yksisanaisia nimiä ilman etu- ja takaliitteitä. Hänen mukaansa osastolla on ollut tiedossa, että omistajat ilmoittavat koiria näyttelyihin väärin kirjoitetuilla nimillä, mutta rekisteröintiosaston virkailijat eivät ole neuvoneet tekemään niin.

Japanilaisten rotujen erikoisnäyttely EV-näyttelyn yhteydessä

SKL-FKK:n hallitus on päättänyt, että Japanin kennelklubi voi järjestää japanilaisten rotujen erikoisnäyttelyn Messukeskuksessa EV-2006-näyttelyn ensimmäisenä päivänä. Päätöksen mukaan tämä näyttely ei vaikuta japanilaisten rotujen asemaan rotujärjestön päänäyttelyssä.

Päätös tarkoittaa, että SKKY:n edustama japanilainen rotu, japanese chin, voi kilpailla sertifikaatista sekä tuossa EV-näyttelyn yhteydessä JKC:n järjestämässä näyttelyssä että rotujärjestön päänäyttelyssä Kaivopuistossa 27.8.2006.

EV-näyttelyn näyttelytoimikunnan puheenjohtajan Kari Järvisen mukaan JKC huolehtii kaikista näyttelyn kustannuksista kustantaen roduille (japanese chin, shiba inu, akita ja japaninpystykorva) japanilaiset tuomarit, palkinnot ja muut näyttelyjärjestelyt, minkä lisäksi koirat pääsevät näyttelyyn ilmaiseksi.

SKKY:n hallitus on päättänyt, ettei sillä ole mitään näyttelyn järjestämistä vastaan, mikäli siitä ei koidu rotujärjestölle kustannuksia eikä näyttelyn järjestelyihin tarvita rotujärjestöstä henkilöresursseja.

Sen sijaan rotujärjestön hallitus päätti, ettei se voi osallistua esitetyn, myöhemmin näyttelypäivänä pidettävän japanilaisten rotujen konferenssin tai JKC:n tuomareiden ja muun henkilökunnan illallisten järjestelykustannuksiin varsinkaan, kun minkäänlaista kustannusarviota tai arviota ruokittavasta henkilömäärästä ei SKL-FKK:n taholta esitetty.

Hallituksessa todettiin, että aiemmin Japanin kennelklubi on huolehtinut erilaisten arvonäyttelyiden yhteydessä järjestettyjen japanilaisten rotujen näyttelyiden ksikista kustannuksista, joten nytkin on oletettavaa, että se korvaa SKL-FKK:lle kulut täysimääräisinä. Näin ei ole perusteltua, että vähävaraiset rotujärjestöt joutuisivat tämän PR-tapahtuman maksumiehiksi.

Lisäksi todettiin, että japanese chin on vain yksi rotu, eikä sitä voida asettaa etulyöntiasemaan rotujärjestön edustamien muiden rotujen kanssa.

Schipperken epilepsiatutkimus

SKKY:n hallitus on päättänyt antaa Suomen Schipperkekerholle symbolisen 500 euron avustuksen rodun piirissä toteutettavaa epilepsiatutkimusta varten rotuyhdistyksen todettua terveyskyselynsä perusteella epilepsian olevan ongelma noin 25% rodun koirista. Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös Alankomaista.

Tarkoituksena on toteuttaa epilepsiatutkimukseen valituilla 15 schipperkellä ns. ykkösvaiheen tutkimus, minkä jälkeen Suomi voi osallistua USA:ssa Missourissa käynnissä olevaan schipperkejen epilepsiatutkimukseen.

Alkuvaiheessa tutkimukseen valituille koirille tehdään kliininen ja neurologinen tutkimus ja kaikilta koirilta otetaan aivosähkökäyrät.

Koko tutkimuksen arvioidaan maksavan 8000-10000 euroa. Rotujärjestön hallitus esitti lisäksi toivomuksen, että tutkimukseen saataisiin avustusta myös SKL-FKK:n tutkimusrahastosta.

Jalostukseen käytettävien koirien ikärajat

SKKY:n hallitus esitti viime vuonna SKL-FKK:n hallitukselle koirarekisteriohjeeseen lisäystä, jonka mukaan:

*- jalostukseen käytettävän nartun tulee olla täyttänyt 15 kk ennen ensimmäistä astutusta ja

* yli 8-vuotiaan nartun penikoittaminen on sallittu vain SKL-FKK:n myöntämällä poikkeusluvalla, ja hyväksymisen edellytyksenä on rotujärjestön puoltava lausunto sekä eläinlääkärintodistus, jonka mukaan penikoittamiselle ei ole terveydellisiä esteitä.

Syynä esitykseen oli havainto, jonka mukaan suuren kysynnän rodussa narttuja on astutettu jopa alle vuoden ikäisinä.

Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan marraskuun lopulla ja päättänyt merkitä SKKY:n esityksen tiedoksi ja otettavaksi huomioon sen jälkeen, kun muut kannanotot ja tilastotieto on saatu. Toimikunta totesi, että tilastotietoja koirien penikoittamisiästä on saatavana jalostustietokannasta.

Pöytäkirjaotteen mukaan Kennelliiton hallitus on antanut 16.6.2005 jalostustieteelliselle toimikunnalle tehtäväksi selvittää rotujärjestöjen kantaa narttujen astutuksen ala- ja yläikärajoista.
Syyskuun puolessa välissä toimikunta on päättänyt, että sen puheenjohtaja laatii asiaa koskevan tiedustelun rotujärjestöille.

Helmikuun loppuun mennessä asiaa koskevaa kirjettä ei oltu lähetetty muille rotujärjestöille, joten SKKY:n esitys on toistaiseksi pysähtynyt toimikuntaan.

Venäjäntoyterrieri 9. ryhmään

FCI:n hallitus on hyväksynyt helmikuun kokouksessaan lyhyt- ja pitkäkarvaisen venäjäntoyterrierin viralliseksi FCI:n tunnustamaksi roduksi. Rotu ei kuitenkaan voi kilpailla CACIB:eista. Kokouksessa mukana ollut FCI:n hallituksen jäsen Kari Järvinen kertoo, että rodun nimeksi on päätetty "Russian Toy Dog" ja se on määrätty 9. ryhmään.

Rodun suomenkielisestä nimestä ei ole vielä tietoa eikä myöskään rodun mahdollisesta siirrosta sen nykyisestä rotujärjestöstä eli Suomen Terrierijärjestöstä jonkin toisen rotujärjestön alaisuuteen.


Hallituksen päätöksiä ja tiedotuksia 02/2006


Kennelnimen suojaaminen

SKKY:n hallitus on esittänyt Suomen Kennelliiton hallitukselle edesmenneen Saimi Kärkkäisen (1.12.1914 – 4.2.2002) omistaman kennelnimen Suojan suojaamista ns. historiallisena kennelnimenä, jolloin se ei vapaudu muiden kasvattajien käyttöön.

Suojan-kennelnimi myönnettiin Kärkkäiselle alun perin saksanpaimenkoirien kasvattamiseen. Se lähetettiin FCI:n hyväksyttäväksi 19.2.1949, mistä lähtien kennelnimelle rekisteröitiin koiria vuoteen 2001 saakka.

SKL-FKK:n jalostustietojärjestelmän mukaan kennelnimelle on rekisteröity pentueita seuraavasti:
- Bokseri 1 pentue, 1 pentu
- Bullmastiffi 22 pentuetta, 80 pentua
- Japaninpystykorva 80 pentuetta, 254 pentua
- Lhasa apso 1 pentue, 1 pentu
- Rottweiler 6 pentuetta, 13 pentua
- Saksanpaimenkoira 50 pentuetta, 152 pentua
- Schipperke 142 pentuetta, 344 pentua

Schipperke-rodun harrastajien piirissä Saimi Kärkkäinen tunnettiin rodun grand old ladynä, sillä hän toi rodun Suomeen ja aloitti sen kasvatus- ja jalostustoiminnan. Hänen ensimmäinen tuontinsa, vuonna 1965 Suomeen tuotu, ruotsalaisen Inga Johanssonin kasvattama narttu Sussi (synt. 13.6.1964) on kaikkien suomalaisten schipperkejen kantanarttu.

Myöhempinä vuosina Kärkkäinen toi rotuun uutta jalostusmateriaalia mm. Ranskasta.  Hänelle myönnettiin Vuolasvirta-palkinto n:o 125 schipperke-kasvatuksesta vuonna 1984. Hän oli myös SKKY:n kunniajäsen.Saksanpaimenkoiraliitto on yhtynyt anomukseen.

Mikäli SKKY:n edustamien muiden rotujen piirissä on historiallisesti arvokkaita kennelnimiä, niiden suojaamisesta voidaan tehdä esitys SKL-FKK:n hallitukselle. Aloitteen on tultava perusteltuna esityksenä rodun jäsenyhdistykseltä tai alajaostolta SKKY:n hallitukselle. Kysymykseen tulevat rodun historiaan Suomessa merkittävästi vaikuttaneet kennelnimet, jotka eivät ole enää käytössä eikä niille rekisteröidä koiria.

Jalostuksen tavoiteohjelmat

SKL-FKK:n Jalostustieteellinen toimikunta ei ole hyväksynyt Chihuahua ry:n ja SKKY:n esittämää Jalostuksen tavoiteohjelmaa lyhytkarvaiselle ja pitkäkarvaiselle chihuahualle.

Toimikunta haluaa ohjelmaan lisättäväksi sairauksia, joita rodun rotua harrastavan yhdistyksen ja rotujärjestön piirissä ei ole katsottu aiheelliseksi korostaa, koska niitä on esiintynyt hyvin vähän rekisteröinteihin verrattuna. Lisäksi toimikunta edellyttää ohjelmaan mainintaa liian suurista aukileista (fontanelleista), vaikka rodun piirissä kokemus on osoittanut aukileiden esiintymisen vähentyneen viime vuosina.

Toimikunta ei ollut myöskään samaa mieltä rotua harrastavan yhdistyksen ja rotujärjestön kanssa rodun terveydentilasta, jonka viimemainitut katsoivat yleisesti ottaen hyväksi varsinkin, kun rodun koirat saattavat elää 15-vuotiaiksi.

Chihuahua ry:n jalostustoimikunta muokkaa parhaillaan ohjelmaa, jotta se vastaisi SKL-FKK:n jalostusasiantuntijoiden käsitystä rodun tilasta.

SKKY:n hallitus on puolestaan päättänyt pyytää SKL-FKK:n hallitukselta vapautusta jalostuksen tavoiteohjelmien laatimisvelvoitteesta bologneseille, englanninkääpiöterriereille ja kingcharlesinspanieleille.

Ensinmainitun kohdalla kysymyksessä on Suomessa melko uusi  ja maailmassakin harvinainen rotu, josta on vähän tieteellistä tietoa saatavana. Lisäksi rotujärjestöllä on ollut jo vuosikausia suositus rodun jalostukseen käytettävien koirien polvi- ja silmätarkastuksista, joita useimmat kasvattajat ovat noudattaneet.

Englanninkääpiöterrierin ja kingcharlesinpanielin kohdalla päätettiin viitata molempien rotujen pieneen kantaan ja pieniin vuosittaisiin rekisteröinteihin, kun roduissa saatetaan teettää vain 2-3 pentuetta vuodessa. Näin ollen laajan, paljon työtä vaativan Jalostuksen tavoiteohjelman laatiminen ei ole perusteltua.

SKKY:n hallitus päätti myös kiinnittää SKL-FKK:n hallituksen huomiota vaatimuksiin, joita liiton Jalostustieteellinen toimikunta on tavoiteohjelmille asettanut sekä tapaan, jolla toimikunta näitä ohjelmaluonnoksia käsittelee.

Totesimme, että nykyiset JTO-vaatimukset edellyttävät varsinkin pienissä roduissa ylivoimaista työpanosta, joka voitaisiin käyttää hyödyllisemminkin.  Kun lisäksi ohjelmien edellytetään olevan lähes tieteellisen tutkimuksen vaatimukset täyttäviä asiakirjoja, yhdistyksissä ei ole näiden laatimiseen vaadittavaa tietotaitoa, eikä niillä myöskään ole taloudellisia resursseja ulkopuolisten asiantuntijoiden palkkaamiseen.

Halusimmme myös kyseenalaistettavan toimikunnan vaatimat, kaikille koiranomistajille suunnatut terveyskyselyt, joiden tuloksilla ei välttämättä ole tieteellistä pätevyyttä. Sen sijaan haluaisimme toimikunnan ja Suomen Kennelliiton suuntaavan enemmän resursseja rotukohtaisiin tieteellisiin tutkimuksiin (vrt. schipperken epilepsiatutkimus tai bostoninterrierin perinnöllisen nuoruusiän kaihin kartoittamiseen tarkoitetut DNA-tutkimukset.)

Muutoksia bichon havanais-rotumääritelmään

FCI on hyväksynyt 10.4.2006 uuden bichon havanais-rotumääritelmän, jossa on muutamia muutoksia entiseen rotumääritelmään verrattuna.

Kirsun väriä on muutettu niin, että kirsu voi olla nyt joko musta tai ruskea.

Bichon havanais'en väri kuvataan nyt näin: "Harvoin täysin puhtaan valkoi nen, eri sävyinen vehnänvärinen (kevyt musta sävytys hyväksytään), musta, havannanruskea, tupakanväri, punaruskea. Edelläolevien väriset laikut hyväksytään.)

Schipperken rotumääritelmä

Schipperken rotumääritelmäsuomennos on valmistunut ja hyväksytty SKL-FKK:ssa huhtikuussa.

Rotumääritelmän hyväksymisvaiheessa pohjoismaiset schipperkejä edustavat rotujärjestöt protestoivat voimakkaasti rodun kotimaan Belgian laatimaa hännän kuvausta, jonka mukaan "Levossa häntä on mieluiten riippuva ja kärjestään hieman kaartunut ulottuen kintereiden tasolle. Koiran liikkuessa häntä voi nousta selkälinjan jatkeeksi, mutta ei mielellään ylemmäksi. Hännän kiinnityskohdan ei tule koskaan rikkoa lantion linjaa, jonka tulee sulavasti pyöristyen liittyä reisiin antaen vaikutelman marsun takaosasta."

Myös SKKY oli yhteydessä FCI:n rotumääritelmätoimikuntaan huomauttaen, ettei kuvatunlainen häntä ole mahdollinen, vaan typistämättömät hännät eri maista (Englanti, Australia, Etelä-Afrikka, Ranska) tuotujen koirien jälkeläisillä ovat poikkeuksetta selälle kiertyneitä pystykorvamaisia häntiä. Ainoa myönnytys, jonka belgialaiset rotumääritelmän laatijat tekivät, on maininta, että "kiertynyt häntä on sallittu, mutta ei toivottu."

Rotujärjestö toivoo tuomareiden tulkitsevan rotumääritelmää tässä suhteessa meillä vallitsevan tilanteen mukaan, eikä belgianpaimenkoiramaisia matalalla kannettuja, riippuvia häntiä tule vaatia. Jos koiralla on rotumääritelmän etusijalle asettama hännänkiinnitys ja -asento, tuomarien tulee varmistua, ettei kysymyksessä ole itse asiassa arkaluonteinen koira.

Internet-uutisia

SKKY on ottanut kokeellisesti käyttöön Googlen mainokset joillakin internetsivuillaan lisätäkseen internetsivujensa mainostuloja.

Mainostuloja kertyy sivuilla kävijöiden klikatessa mainoksia. Lisäksi joillakin sivuilla on ladattava Mozilla Firefox-selausohjelma.

Mainoksiin liittyy sisältöä säätelevä suodatin, jolla estetään ns. kilpailevien tai haitallisten mainosten (kuten kaupallisten kenneleiden tai koiranpentujen välittäjien) esiintyminen yhdistyksen sivuilla.Ensimmäisten kolmen kuukauden kokemukset mainoksista ovat olleet myönteisiä.

SKKY:n tai sen jäsenyhdistysten jäsenten mainokset ovat tervetulleita sivuille.

SKKY:n jäsenyhdistyksistä Chihuahua ry on siirtynyt omaan internetosoitteeseensa. Yhdistyksen uusi osoite on www.chihuahua.fi. Siirtymäkauden aikana vanhasta www.toydogs.net/chihuahua-osoitteesta on linkki uusille sivuille.

SKKY:n Löwchen-alajaosto on puolestaan järjestänyt omat internetsivunsa rotujärjestön palvelimelle osoitteeseen www.toydogs.net/lowchen.

Rotujärjestö tarjoaa jäsenyhdistyksilleen ja jaostoilleen ilmaista palvelintilaa sekä ilmaisia sähköpostiosoitteita silloin, kun sivut ovat www.toydogs.net-domainnimen alla.

Vuoden voitokkaimmat internetsivuille

SKKY julkaisee internetsivuillaan kunkin rodun kohdalla vuoden voitokkaimman uroksen ja nartun kuvan.

Kuvat pyydetään toimittamaan yhdistyksen/jaoston kautta osoitteella info (at) toydogs.net. Kuviin liitetään seuraavat tiedot: koiran tittelit, nimi, vanhempien nimet ja tittelit, kasvattajan nimi ja omistajan nimi.

Huom. Kuvan julkaisemiseen internetissä on oltava valokuvaajan suostumus.
Esittelemme myös etusivullamme eri rotuja ns. kuukauden rotuna. Jos Sinulla on rodustasi hyvä pääkuva, voit tarjota sitä julkaistavaksi kuukauden rodun kuvituksena. Kuvan koiran on oltava erinomainen rotunsa edustaja, eikä kuva saa esittää tällä hetkellä kehissä kilpailevaa koiraa. Julkaisulupa valokuvaajalta vaaditaan. Kuvia voi tarjota  osoitteella info (at) toydogs.net.


Hallituksen päätöksiä 3/2006


Ulkomuototuomarikoulutus 

Chihuahua-rodut saivat torstaina 27.7. uuden erikoistuomarin, kun Kokkokallion kennelnimellä rotua kasvattanut Marja Kosonen  hyväksyttiin uusien tuomareiden pätevöimiseksi järjestetyssä koearvostelussa. Kosonen on uusi ulkomuototuomari.

Neljästä kokelaasta hyväksyttiin kolme, eli Kosonen, Pirjo Aaltonen ja Annukka Paloheimo. Chihuahua ry oli toimittanut paikalle koiramateriaalin.

Elokuun 1. päivänä olivat vuorossa koearvostelut löwcheneissä ja maltankoirissa. Löwcheneissä hyväksyttiin Pirjo Aaltonen ja Kristiina Ahlberg ja maltankoirissa Pirjo Aaltonen, Juha Putkonen ja Marjatta Pylvänäinen-Suorsa. SKKY:n löwchen-alajaosto ja Maltalaiset ry olivat järjestäneet paikalle koiramateriaalin, ja maltankoirissa pitkämatkalaisimmat tulivat Pohjanmaalta saakka. Rotujärjestöä edustavina kollegiotuomareina olivat Kari Järvinen ja Kirsti Lummelampi.

Lisäykset SKL-FKK:n jalostustietojärjestelmään

Rotujärjestön hallitus on kokouksessaan 27.9.2006 päättänyt esittää seuraavia lisäyksiä jalostustietojärjestelmässä esitettäviin tietoihin:

1)  Kaikkien rotujen osalta koiran perustietoihin lisätään DNA-tunnistusnumero sekä numeron antaneen yrityksen/laboratorion kirjainlyhenne (esim. F = Finnzymes).

Totesimme SKL-FKK:lle, että rotujärjestömme on toiminut aktiivisesti DNA:n avulla tapahtuvien koirien polveutumismääritysten puolesta siitä lähtien, kun liiton valtuusto hyväksyi yksimielisesti polveutumismääritysten käyttöönoton syksyn 1999 kokouksessaan.

Olemme pyrkineet edistämään paitsi pentueiden polveutumismääritysten tekoa myös alostukseen käytettävien koirien DNA-tunnistusta. DNA-tunnistusnumeron merkitseminen koiran perustietoihin on tärkeää myös koiran jalostuskäyttöä suunnittelevien kasvattajien kannalta. Mielestämme tunnistusnumeron lisääminen voidaan hoitaa käytännössä niin, että koiranomistajat lähettävät kopion tunnistustodistuksesta SKL-FKK:lle, kunnes määrityksen tekijöiden ja SKL-FKK:n välille saadaan sopimus automaattisesta tietojen siirrosta.

2) Bostoninterrierin osalta koiran perustietoihin lisätään perinnöllisen nuoruusiän harmaakaihi-  (juvenile hereditary ataract) statuksen toteamiseksi tehdyn DNA-testin tulos (terve - clear, kantaja – carrier, sairas – affected).

Huomautimme, että nyt kun kasvattajat ovat jo alkaneet teettää DNA-testejä Englannissa Animal Health Trust’issa, on perusteltua, että nämä jalostuksen kannalta ensiarvoisen tärkeät tiedot näkyvät myös jalostustietojärjestelmässä. Käytännössä tämä voidaan toteuttaa niin, että koiranomistajat toimittavat Englannista saamansa testituloksen SKL-FKK:lle kirjattavaksi.

DNA-näytteiden ottoa Messukeskuksessa?

SKKY:n hallitus on esittänyt SKL-FKK:n Voittaja-näyttelyn näyttelytoimikunnalle, että se omalta osaltaan edistäisi DNA-polveutumismääritysten lisääntymistä tarjoamalla näytteidenottomahdollisuuden Messukeskuksen Voittaja-näyttelyn yhteydessä.

Esitimme, että SKL-FKK tarjoaa DNA-polveutumismäärityksiä tekevälle yritykselle/yrityksille ilmaisen näytteidenottopaikan Messukeskuksessa ja neuvottelee samalla ko. yrityksen kanssa alennetun hinnan, jonka koiranomistajat joutuvat maksamaan DNA-tunnistuksesta, ja Voittaja-näyttely informoi näytteilleasettajia mahdollisuudesta aikataulukirjeen yhteydessä sekä internetsivuillaan.

SKKY:n omissa Kaivopuiston näyttelyissä on jo useana vuonna tarjottu  ilmoittautumismaksualennuksia kaikista koirista, jolla on joko DNA-tunnistusnumero tai polveutumisen varmistamista osoittava P-tunnus rekisterinumerossaan. Lisäksi olemme järjestäneet näyttelyn yhteydessä DNA-näytteiden ottoa.

“Venäjänkääpiökoiran” siirto SKKY:een

SKL-FKK on tiedustellut, onko rotujärjestöllä mitään sitä vastaan, että FCI:n viime keväänä hyväksymä ja 9.ryhmään määrätty “venäjänkääpiökoira” (entinen venäjäntoyterrieri) siirretään Suomen Terrierijärjestöstä SKKY:n alaisuuteen.

SKKY:n hallitus päätti kokouksessaan 27.9.2006 ilmoittaa SKL-FKK:lle, ettei sillä ole mitään siirtoa vastaan edellyttäen, että rodun harrastajat ja heidän yhdistyksensä Suomen Venäjäntoyt ry eivät vastusta siirtoa.

Hallitus totesi, että rodun englanninkielisen nimen (“Russian Toy”) suomentaminen venäjänkääpiökoiraksi on epäonnistunut, sillä siinä viitataan yleisnimityksenä käytettyyn kääpiökoiraan. Kun monilla muillakin roduilla käytetään vieraskielisiä nimiä, samaa käytäntöä voisi soveltaa myös tähän rotuun, ja rodun suomenkielinen nimi voisi olla nyt jo käyttöön vakiintunut “venäjäntoy”. Tältä osin päätettiin kuulla ensin rodun harrastajien omaa yhdistystä.

Poikkeuslupa-anomus coton de tuléar-pentueen rekisteröimiseksi

SKKY:n  hallitus on päättänyt olla puoltamatta poikkeuslupa-anomusta coton de tuléar-pentueen rekisteröimiseksi tapauksessa, jossa pentueen emä ei täyttänyt PEVISA-määräyksiä, koska sillä ei ollut astutushetkellä voimassa olevaa silmätarkastuslausuntoa.

Hallitus toisti periaatteellisen kannanottonsa, jonka mukaan se ei puolla jälkikäteen poikkeuslupia. PEVISA-rotujen osalta se edellyttää, että vaaditut terveystarkastukset on tehty ennen astutusta. Totesimme, ettei rotujärjestön hallitus ole aikaisemmin puoltanut poikkeuslupaa vastaavassa tapauksessa toisen coton de tuléar-pentueen kohdalla.

Lisäksi todettiin, ettei erityisen painavia syitä periaatteellisesta kannasta poikkeamiseen ollut, koska ko. nartun polvitarkastuslausunnon tulos on 1 / 2 eikä nartulla ole jalostuskäytön edellyttämää näyttelytulosta. SKL-FKK:n jalostustietojärjestelmän mukaan myöskään sen edellisen pentueen pennuilla ei ole näyttelytuloksia tai terveystutkimustuloksia.

Samalla päätettiin kiinnittää  SKKY:n Coton de tuléar-alajaoston huomiota cotonharrastajien informoimiseen, eli  että PEVISA:n edellyttämät terveystutkimukset tulee olla voimassa koiria astutettaessa, sillä SKKY ei puolla poikkeuslupa-anomuksia. Samoin todettiin, että myös uroksen omistajan velvollisuutena on tarkastaa ennen astutusta, että nartulle on tehty PEVISA:n edellyttämät terveystutkimukset ja silmätarkastuslausunnot ovat voimassa.

Kennelneuvojat

SKKY:n hallitus on päättänyt kiinnittää SKL-FKK:n hallituksen huomiota kokemiinsa kennelneuvojien ohjeistusta, toimintaa ja toiminnan seurantaa koskeviin puutteellisuuksiin, kuten:

1) Kennelneuvojaohje. Ohjeen mukaan kennelneuvontakäynnit tehdään SKL-FKK:n kennelneuvonnasta vastaavien, kennelpiirien tai kasvattajan pyynnöstä tai oma-aloitteisesti. Tämän mukaan kennelneuvontakäyntejä ei tehtäisi lainkaan rotujärjestön tai rotuyhdistyksen pyynnöstä, vaikka usein rodun omalla yhdistyksellä on parempi tuntuma rotunsa kasvattajien piirissä ilmeneviin ongelmiin. 

2) Kennelneuvontakäynneistä raportoiminen.  Rotujärjestö on tehnyt säännöllisin väliajoin pyyntöjä kennelneuvontakäynneistä. Tiedustellessamme, onko pyytämämme käynnit tehty, vastauksena on ollut, että tiedot ovat luottamuksellisia. Ymmärrämme toki, että yksityisiä kasvattajia koskevien raporttien sisältö voi olla luottamuksellista, mutta sen tosiseikan toteamisen, onko käynti tehty vai ei, ei pitäisi olla salassa pidettävää tietoa.

3) Kennelneuvontaraporttien seuranta ja niiden aiheuttamat toimenpiteet.  Kennelneuvojat toimittavat kopion raportistaan SKL-FKK:lle, mutta toimitetaanko raportit ongelmatapauksista SKL-FKK:n hallitukselle viipymättä niin, että ongelmiin voidaan puuttua kennelorganisaation sisällä ennen kuin eläinsuojelu- tai muut viranomaiset ovat puuttuneet tapauksiin?

4) Toistuvasti kennelneuvojan käynnistä kieltäytymisen seuraukset.  Äskettäisistä kurinpitolautakunnan päätöksistä käy ilmi, että kennelneuvoja ei ole voinut tarkastaa kenneleiden koiranpitoa kokonaan tai osittain.  Ihmettelemme, että kieltäytymistä ei ole käsitelty raskauttavampana tekijänä päätöksiä tehtäessä. (Vertailun vuoksi todettakoon, että jonkin toisen kennelliiton sääntöjen mukaan tarkastuskäynnistä kieltäytymisestä seuraa sama rangaistus kuin jos kennelissä olisi löytynyt muita rangaistukseen johtavia syitä kuten sekarotuisia pentuja, pentueita, joiden sukutaulut eivät pidä paikkaansa jne.)

Esitimmekin, että SKL-FKK:n hallitus yhteistyössä kurinpitolautakunnan kanssa määrittelisi sanktiot, jotka seuraavat toistuvasta kennelneuvojan käynnistä kieltäytymisestä, jotta järjestelmän uskottavuus säilyisi.

Sääntömuutosesitys

SKKY:n hallitus on päättänyt esittää seuraavalle vuosikokoukselleen seuraavaa lisäystä yhdistyksen sääntöjen 15§:een:

“Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, tulevat sen jäljelle jääneet varat viimeisen yhdistyskokouksen tekemän päätöksen mukaisesti jollekin kääpiökoira-asiaa ajavalle yleishyödylliselle rekisteröidylle yhdistykselle, muulle yleishyödylliselle oikeuskelpoiselle yhteisölle tai yleishyödylliselle säätiölle.”

Sääntölisäystä tarvitaan, sillä verottaja edellyttää nykyisin hyvin täsmällistä sanamuotoa yhdistyksen sääntöihin, jotta yhdistys voi säilyttää yleishyödyllisen yhdistyksen aseman. (SKKY on tehnyt mm. tänä vuonna veroilmoituksen viime vuoden tuloistaan. Uudenmaan veroviraston päätöksen mukaan yhdistykseltä ei peritä veroja viime vuodelta.)

SKKY:n sääntöjen mukaan sääntömuutokset voidaan tehdä vain vuosikokouksessa.

Erikoisnäyttely 2007

Ensi vuoden erikoisnäyttely järjestetään perinteiseen tapaan elokuun viimeisenä sunnuntaina eli 26.8.2007 Helsingin Kaivopuistossa.

Näyttelyyn on tulossa ensi vuonnakin useille roduille kasvattajatuomarit, minkä lisäksi tuomareiksi on kutsuttu kansainvälisesti arvostettuja yleistuomareita Euroopan lisäksi mm. USA:sta.  Alustavien tietojen mukaan BIS-tuomarina on USA:n eturivin tuomareihin kuuluva Frank Sabella.

Ilmoittautumismaksut tullaan pitämään ensi vuonnakin kohtuullisina, minkä lisäksi DNA-tunnistetuille koirille annetaan alennukset ilmoittautumismaksuista.

Näyttelytoimikunta on myös päättänyt jatkaa ensi vuonna palkintokokeilua, jolloin näytteilleasettajat voivat valita pokaalin sijasta 10 euron arvoisen, SKKY:n internetsivuilla vuoden pituiseen mainokseen oikeuttavan lahjakortin.

Samoin näyttelyyn pyritään saamaan viralliseksi valokuvaajaksi maailmankuulu englantilainen koiravalokuvaaja David Dalton, jonka valokuvat saivat hyvän vastaanoton tämänvuotisessa näyttelyssä.

Näyttelytoimikunta on sopinut myös samana viikonloppuna pidettävän Tervakosken kansainvälisen näyttelyn kanssa, että SKKY:n edustamat rodut kilpailevat Tervakoskella lauantaina, jolloin pitkämatkalaisilla on mahdollisuus osallistua kahteen näyttelyyn samana viikonloppuna.

Lisäksi on sovittu Suomen Terrierijärjestön kanssa, että englanninkääpiöterrierit ja yorkshirenterrierit  arvostellaan samana sunnuntaina pidettävässä STJ:n erikoisnäyttelyssä ensimmäisinä aamulla ja Kaivopuistossa vasta iltapäivällä, jolloin näiden rotujen harrastajat ehtivät halutessaan kahteen näyttelyyn samana päivänä.

Jalostuksen tavoiteohjelmat

SKKY.n hallitus on hyväksynyt syyskokoukselle esitettäväksi griffonien Jalostuksen tavoiteohjelman, jonka Suomen Griffonyhdistyksen jäsenistö oli aikaisemmin hyväksynyt. Ohjelma käsittää griffon belge-, griffon bruxellois- ja petit brabancon-rodut.

Suomen Ranskanbulldogit ry:n JOT-ohjelmaesitystä sen sijaan ei katsottu voitavan esittää syyskokoukselle, koska sen hyväksymismahdollisuudet SKL-FKK:ssa todettiin erittäin epävarmoiksi.  Pääasiallisena syynä oli, ettei ohjelmaesitys ollut rakenteeltaan tai sisällöltään SKL-FKK:n ohjeiden mukainen. Yhdistystä pyydettiinkin tiivistämään ohjelman tekstiä ja sisällyttämään ohjelmaan faktatietoa.

Tutkimusapuraha-anomus

SKKY.n hallitus on hylännyt Katri Rantasen ja Sigitas Cizinauskas'in apuraha-anomuksen tutkimukselleen, jonka aiheeksi ilmoitettiin   “Sivuaivokammioiden koon korrelaatio morfologisiin pään mittoihin ja esiintyminen neurologisissa häiriötiloissa chihuahua-roduilla.”

Perusteluna todettiin, ettei  rotujärjestöllä ei ole tällä hetkellä tieteelliseen tutkimukseen budjetoituja varoja. Katsoimme, ettei erityissyitä tutkimusapurahan osoittamiseen budjetin ulkopuolelta ollut, sillä maassamme on muita tahoja, joilla on yksityistä rotujärjestöä paremmat resurssit tieteellisen tutkimuksen rahoittamiseen ja edistämiseen.

Pidimme myös apuraha-anomusta hatarasti perusteltuna, koska siinä ei oltu selvästi ja realistisesti dokumentoitu sen enempää tutkimussuunnitelmaa tai tutkimuksen tarvetta kuin tutkimuksen rahoitustakaan. Totesimme  anojien esittämän tutkimusmateriaalin laajuuden (20 koiraa) olevan sen verran suppean, ettei tulosten perusteella voida tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä näinkin suuren populaation omaavassa rodussa.

Olimme myös sitä mieltä, että tämäntapaiset tutkimukset tulisi tehdä kansainvälisessä yhteistyössä.


Hallituksen päätöksiä 4/2006


SKL-FKK:n näyttelysääntöesitys

Suomen Kääpiökoirayhdistyksen  hallitus käsitteli Suomen Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan esityksiä uusiksi näyttelysäännöiksi ja näyttelysääntöjä täydentäviksi ohjeiksi kokouksessaan 12.12.2006 ja totesi, että Suomessa käytössä olevat näyttelysäännöt on laadittava kansallisista lähtökohdista suomalaisen koiranjalostuksen ja –harrastuksen edistämiseksi.

Rotujärjestön hallitus päätti esittää, että esityksen sisältämää suurta remonttia nykyisiin koiranäyttelysääntöihin ei tehdä tässä vaiheessa, vaan liiton hallitus käynnistää välittömästi valmistelut siirtymiseksi yhteispohjoismaisiin koiranäyttelysääntöihin (vrt. Ruotsin ja Norjan säännöt.)

Ilmoitimme hyväksyvämme näyttelysääntöön ainoastaan seuraavat muutokset:

3.Ilmoittautuminen: …Ilmoittautuminen on mahdollista myös internetin kautta, mikäli näyttelynjärjestäjällä on siihen valmius.

9. Arvosteluperusteet:  Eriomaisen määritelmästä “sertifikaatin arvoinen”-maininnan poistaminen.

Kohdasta 2 (Osallistumisoikeus) todettiin, ettei SKL-FKK:n syysvaltuusto hyväksynyt jääviyssääntöä esitetyssä muodossa, ja tekstin on oltava yhtäpitävä tämän säännön kanssa. Halusimme huomauttaa, että FCI:n tuomariohjesäännössä oleva ns. kuuden kuukauden raja koskee koiraa, jonka tuomari tai hänen perheenjäsenensä  on omistanut, osaomistanut, kunnostanut tai harjoittanut, pitänyt hallussaan tai myynyt 6 kk aikana ennen näyttelyä.

Näyttelysääntöjä täydentäviin ohjeisiin hyväksyimme kohdan A.2.7. Raportoiminen koiran aggressiivisesta käyttäytymisestä.

Liite 3 Siirto rodusta toiseen.  Esitimme selvennystä kohtaan Ryhmä 5 Saksalaiset pystykorvat, koko ja väri: (ei pomeranian, grosspitz eikä keeshond): Muutos voidaan tehdä liitteen alussa mainitun periaatteen mukaan, eli värimuutokset voidaan tehdä koiran täytettyä 9 kk ja kokomuutokset 15 kk ikäisenä kuitenkin niin, että jos koira on rekisteröity pienempään kokomuunnokseen, mutta  sen todetaan vähintään 9 kk iässä kuuluvan suurempaan kokomuunnokseen, siirto voidaan tehdä alle 15 kk. iässä.

Lisäksi päätettiin esittää vakavasti harkittavaksi kansainvälisten ja kaikkien rotujen näyttelyiden anomisaikaa aikaistettavaksi vuodella, sillä Suomen näyttelyt hyväksytään moniin muihin maihin verrattuna myöhään, mikä vaikeuttaa kohtuuttomasti laadukkaiden tuomareiden saamista etenkin, kun kaikilla näyttelyillä ei ole vakionäyttelypäivää.

Samoin esitimme, että koko roturyhmän käsittävät rotujärjestöjen erikoisnäyttelyt anotaan ja hyväksytään samanaikaisesti kansainvälisten ja kaikkien rotujen näyttelyiden kanssa, sillä nykyinen, pahimmassa tapauksessa vajaan vuoden aika ei ole riittävä tuomareiden kutsumiseen.

***

SKL-FKK:n näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta esitti mm., että ilmoittautumismaksuja ei enää palautettaisi tuomarimuutoksen vuoksi, ja sama tuomari voisi arvostella rodun yhtä useammassa kansainvälisessä näyttelyssä kalenterivuoden aikana.

Pentuluokkien alaikärajaksi ehdotettiin neljää kuukautta, minkä lisäksi ehdotus sisälsi uusia kilpailuja kuten parikilpailu ja jälkeläisluokat. Kasvattajaryhmien vaatimuksia esitettiin myös muutettavaksi niin, että kasvattajaryhmään kuuluisi vähintään kolme koiraa nykyisten neljän sijasta, eikä kasvattien enää pitäisi olla kahdesta eri yhdistelmästä.

Esityksessä ehdotettiin myös valioluokkaan pääsyvaatimuksien muutosta niin, että FIN MVA-arvon pitäisi olla vahvistettu jo ennen ilmoittautumisajan päättymistä, kun nykyisin koira voidaan siirtää valioluokkaan myös ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mikäli se on saavuttanut valionarvoon oikeuttavat tulokset.

SKL-FKK:n näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta käsittelee rotujärjestöjen ja kennelpiirien lausunnot, minkä jälkeen se tekee esityksen säännöistä Kennelliiton hallitukselle. Lopullisesti näyttelysäännöt hyväksyy Kennelliiton valtuusto, missä ne tullevat käsittelyyn valtuuston kevätkokouksessa toukokuussa.

Näyttelysääntöjä täydentävät ohjeet ovat Kennelliiton hallituksen hyväksymiä ohjeita, joten ne eivät tule valtuuston käsittelyyn. (Kennelliiton ehdotukset voit lukea ) tästä.

Coton de tuléarin jalostuksen tavoiteohjelma ja PEVISA

SKKY:n hallitus hyväksyi joulukuun kokouksessaan coton de tuléar-alajaoston esityksen rodun Jalostuksen tavoiteohjelmaksi sekä PEVISA-ohjelman jatkamiseksi. Molemmat vaativat SKKY:n vuosikokouksen hyväksymisen ennen kuin ne voidaan esittää Kennelliiton hyväksyttäviksi. Coton de tuléar-alajaosto esittää nykyisen PEVISA-ohjelman jatkamista ajalla 1.1.2008-31.12.2012.

Voimassa olevan ohjelman mukaan pentujen rekisteröimisen ehtona on pentueen vanhemmista ennen astutusta  silmätarkastuslausunto, eikä perinnöllistä harmaakaihia (HC) tai verkkokalvon etenevää surkastumaa (PRA) sairastavan koiran jälkeläisiä rekisteröidä. Silmätarkastuslausunto on voimassa 12 kk. Lisäksi pentueen vanhemmilta edellytetään polvitarkastuslausunto, mutta sen tulos ei vaikuta rekisteröintiin.

Venäjäntoy SKKY:n alaisuuteen

SKL-FKK:n hallitus on määrännyt FCI:n Russian Toy-nimellä hyväksymän ja meillä paremmin venäjäntoyna tunnetun rodun SKKY:n alaisuuteen.

SKKY:n hallitus oli aiemmin ilmoittanut, ettei sillä ole mitään siirtoa vastaan edellyttäen, että rodun harrastajat hyväksyvät siirron.

SKL-FKK:n on aiemmin rodun määrännyt rodun suomenkieliseksi nimeksi venäjänkääpiökoiran ilman, että asiasta olisi neuvoteltu rodun harrastajien tai rotujärjestön kanssa. SKKY on aiemmin ilmoittanut SKL-FKK:lle pitävänsä nimeä epäonnistuneena, koska rodun nimeksi on jo vakiintunut venäjäntoy ja kääpiökoira on yleisnimitys pienille koirille.

Naapurimaassamme Ruotsissa rodusta käytetään sen venäjänkielistä nimeä russkiy toy.

Toy manchesterinterrierien rekisteröiminen englanninkääpiöterriereinä

SKKY:n hallitus on päättänyt esittää Suomen Kennelliitolle, että SKL-FKK ei rekisteröi USA:sta ja Kanadasta tuotuja, AKC:n ja CKC:n rekisteriin merkittyjä manchesterinterriereitä tai ns. toy manchesterinterriereitä kasvattajan tai maahantuojan ilmoituksen perusteella englanninkääpiöterriereinä.

Esitimme, että USA:ssa ja Kanadassa rekisteröidyt manchesterinterrierit rekisteröitäisiin Suomessa englanninkääpiöterriereinä vain rotujärjestön puoltamalla poikkeusluvalla. Lisäksi esitimme, että SKL-FKK vie asian Pohjoismaisen Kennelunionin käsittelyyn yhteispohjoismaisen käytännön luomiseksi.

Perusteluna esitykselle totesimme:

1) USA:ssa ja Kanadassa manchesterinterrierit ja entiset kääpiökokoiset black and tan terrierit on rekisteröity vuodesta 1959 lähtien yhtenä rotuna manchesterinterriereiksi, ja koirat esitetään näyttelyssä koon perusteella joko terrieriryhmässä kilpailevina manchesterinterriereinä tai kääpiökoiraryhmässä kilpailevina toy manchesterinterriereinä.

2) Manchesterinterrierillä ja toy manchesterinterrierillä on USA:ssa ja Kanadassa sama rotumääritelmä, joka sallii normaalikokoiselle manchesterinterrierille joko pystyt, riippuvat tai typistetyt korvat, kun taas toy-koolla on oltava pystyt korvat.

3) USA:n ja Kanadan manchesterinterrierin rotumääritelmä poikkeaa huomattavasti englanninkääpiöterrierin kotimaan rotumääritelmästä.  Mm. kokoero on huomattava: kun englantilainen rotumääritelmä määrittelee ihannekooksi 2,7-3,6 kg, USA:n ja Kanadan rotumääritelmässä toy manchesterinterrierin koko on 3,1-5,4 kg.

4) Kun USA:n ja Kanadan rotumääritelmä toteaa toy-variaation olevan pienoiskoossa oleva manchesterinterrieri, Englannin englanninkääpiöterrierin rotumääritelmä edellyttää huomattavasti sirompaa ja sirompipäistä koiraa, joka poikkeaa manchesterinterrieristä niin ylälinjansa, rungon muotonsa kuin luustonsakin puolesta. Lisäksi Englanti edellyttää kynttilänliekin mallisia, pystyjä korvia, kun taas USA:ssa ja Kanadassa toy-variaation kohdalla mainitaan vain pystyt, typistämättömät korvat.

5) Vaikka Englannin kennelklubi on hyväksynyt vuosien kuluessa joidenkin Pohjois-Amerikassa kasvatettujen toy manchesterinterrieriereiden rekisteröimisen englanninkääpiöterriereinä, on huomattava, että kysymyksessä on ollut rodun kotimaan päätös uuden veren saamiseksi kannaltaan pieneen rotuun. Lisäksi koirat ovat olleet aikuisia, toy manchesterinterriereinä näyttelyissä palkittuja koiria, eikä pentuja, joiden lopullista kokoa ei voida ennustaa.

6) Mikäli pohjoisamerikkalaiset manchesterinterrierit hyväksytään rutiininomaisesti rekisteröitäviksi Suomessa englanninkääpiöterriereinä,  näiden koirien liiallinen käyttö jalostuksessa vaarantaa englanninkääpiöterrierin rotutyypin Suomessa.

Totesimme rotujärjestön olevan tietoinen englanninkääpiöterrierin maailmanlaajuisesti pienestä kannasta, mistä syystä halusimme varata mahdollisuuden toy manchesterinterriereiden hyväksymiseen Suomen rekisteriin englanninkääpiöterriereinä rotujärjestön puoltamalla poikkeusluvalla silloin, kun tarvetta uuden jalostusmateriaalin tuomiseen on.

Olimme sitä mieltä, että tällaista tarvetta ei juuri nyt ole, sillä tänne on tuotu säännöllisin väliajoin jalostuskoiria. Kun rodun rekisteröinnit ovat alle 20 koiraa vuodessa, nyt viime aikoina nähty pohjoisamerikkalaisten tuontikoirien lisäys on huolestuttavaa, onhan vuonna 2006 Suomeen jo rekisteröity 3 uutta tuontikoiraa, joista 2 USA.sta, minkä lisäksi tiettävästi kanadalaisia manchesterinterriereitä odottaa rekisteröintiään englanninkääpiöterriereinä.  Lisäksi huolenaiheenamme ovat uudet terveysongelmat, sillä sekä USA:ssa että Kanadassa manchesterinterrierien normaali- ja toy-koossa on tavattu sydämen sivuääniä (kardiomyopatia).

Englanninkääpiöterriereiden terveyssuositukset

SKKY:n hallitus on päättänyt suositella englanninkääpiöterrierikasvattajille, että jalostukseen käytettäville koirille tehdään silmä- ja polvitarkastusten lisäksi sydämen kuuntelututkimus, ja mikäli löydöksessä on todettu sivuääniä, koiraa ei tule käyttää jalostukseen.

ETT-alajaoston perustaminen

SKKY järjesti Voittaja 2006-näyttelyn yhteydessä joulukuussa neuvottelun jäseninään oleville englanninkääpiöterrieriharrastajille.

Neuvottelussa kartoitettiin mahdollisuuksia oman alajaoston perustamiseksi ja päätettiin perustaa työryhmä valmistelemaan asiaa. Oman yhdistyksen perustamista ei katsottu tässä vaiheessa aiheelliseksi harrastajakunnan vähyyden vuoksi.

JOT-aikataulut

Useilta SKKY:n alaisilta roduilta puuttuu vielä Jalostuksen tavoiteohjelma, jollainen piti olla valmiina ja SKL-FKK:ssa hyväksyttynä vuoden loppuun mennessä.

Jalostuksen tavoiteohjelmat on hyväksyttävä ensin kunkin rodun oman yhdistyksen tai jaoston yhdistyskokouksessa, ja asiasta on mainittava kokouskutsussa. Ohjelmaesitys on myös oltava jäsenten saatavana hyvissä ajoin ennen kokousta sekä internetissä että tarvittaessa paperikopiona, koska kaikilla jäsenillä ei ole internetyhteyttä.

Ehtiäkseen SKKY:n hallituksen käsittelyyn ja sen jälkeen SKKY:n maaliskuussa pidettävän vuosikokouksen kokouskutsuun, JOT-luonnoksen on oltava SKKY:llä viimeistään 15.2. mennessä.

Ilmoitusyhteistyö

SKKY on sopinut NestléPurinan kanssa ilmoitusyhteistyön jatkamisesta vuonna 2007. Yhteistyö käsittää www. toydogs.net-internetsivut, rotujärjestön lehden ja Kaivopuiston näyttelyn.

Yhteistyön puitteissa kaikki SKKY:n jäsenyhdistykset ja alajaostot saavat vuoden aikana kaksi koko sivun ilmoitusta lehtiinsä, jotka julkaistaan 2. ja 4. numeroissa. SKKY hoitaa mainosmateriaalin jakelun sekä laskutuksen tilittäen jäsenyhdistyksille ja alajaostoille niiden maksuosuudet kaksi kertaa vuodessa.

Kennelliiton Koira-Expo

SKKY:n hallitus nimesi hallituksen jäsenet Laura Ruotsalaisen ja Marjo Suosalon edustajikseen Suomen Kennelliiton helmikuun alussa järjestämään, Koira-Expo-nimellä kulkevaan kaksipäiväiseen koulutustilaisuuteen.

Rotujärjestö anoi ja sai koulutukseen neljä lisäpaikkaa, joita tarjottiin rotujärjestön alaisille jäsenyhdistyksille ja alajaostoille, joille Kennelliitto ei ollut lähettänyt erillistä kutsua.

SKKY:n hallitus päätti, että rotujärjestö maksaa osanottajien osanottomaksun, mutta majoitus ja matkakulut jäävät joko yhdistyksen tai jaoston tai osanottajan itsensä maksettavaksi.
Koulutukseen nimettiin Elina Ervasti (löwchenalajaosto), Susanna Strellman (Suomen Ranskanbulldogit ry), Alma Jylhä (Suomen Bostonit ry) ja Minna Hansen (coton de tuléar-alajaosto.)

Kennelliiton päätöksiä

Suomen Kennelliiton hallitus on hylännyt SKKY:n anomuksen poikkeusmenettelystä kingcharlesinspanielille, bologneselle ja englanninkääpiöterrierille vaadittavien jalostuksen tavoiteohjelmien osalta.

SKKY oli pyytänyt, ettei kyseisille roduille vaadittaisi jalostuksen tavoiteohjelmia, koska kysymyksessä ovat lukumääräisesti pienet rodut, joissa kasvatetaan vain muutama pentue vuodessa ja rodun piirissä toimii hyvin vähän kasvattajia.

SKL-FKK:n hallitus on myös päättänyt, ettei SKKY:n kirjelmä chihuahua-narttujen astuttamisesta ja penikoittamisesta jo alle vuoden ikäisenä vastoin rodun oman rotua harrastavan yhdistyksen jalostusohjesääntöä anna aihetta toimenpiteisiin.

SKL-FKK perusteli päätöstään sillä, ettei liiton säännöissä tai koirarekisteriohjeessa ole alaikärajoja narttujen jalostuskäytölle, vaikkakin kasvattajan sitoumuksessa ja koiranomistajan perusohjeessa Kennelliiton jäsenet sitoutuvat ottamaan huomioon koiran iän ja terveyden käyttäessään koiriaan jalostukseen.

SKKY teki vuosi sitten myös aloitteen jalostukseen käytettävien koirien ala- ja ylärajojen lisäämisestä koirarekisteriohjeeseen, mutta aloite ei ole edennyt SKL-FKK:n päätöksenteko-organisaatiossa.