Suomen Kääpiökoirat ry - Arkisto - Uutisia menneiltä vuosilta - 2009

Kari Järvisen 60-vuotisjuhlavastaanotto

Kari Jarvinen
Kari Jarvisen ruusuke

SKKY:n Kaivarin toimikuntaa onnittelemassa vas. Hans Heikkilä, Heidi Streng, Elizabeth Schauman ja Kirsti Lummelampi. 
Kuvat: Studio Petteri Kitti Oy

SKKY:n Kaivopuiston erikoisnäyttelyn näyttelytoimikunta kävi onnittelemassa Kennelliiton valtuuston varapuheenjohtajaa ja FCI:n hallituksen jäsentä Kari Järvistä hänen 60-vuotispäivävastaanotollaan, joka pidettiin Helsingissä Messukeskuksen Voittaja-näyttelyiden aattoiltana.

"Kaivarin" näyttelytoimikunta ojensi syntymäpäiväsankarille Englannista erikseen tilatun kulta-purppuraruusukkeen, jonka teksteissä luki "SKKY Kaivari * Kari 60 v * Best Judge in Show".

Rotujärjestö osallistui lisäksi lahjoituksella Kennelliitossa avatulle lahjatilille, jonka tuotto käytetään Järvisen toivomuksesta nuorisotoiminnan hyväksi.


SKKY:n syyskokous 25.11.2009

Syyskokouksen puheenjohtaja

Syyskokouksen yksimielisesti valitut kokousvirkailijat sihteeri Päivi Rantanen
ja kokouksen puheenjohtaja, Kääpiökoirayhdistyksen uusi jäsen Marja Talvitie

Kirsti Lummelampi valittiin Suomen Kääpiökoirayhdistyksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2010 Ostrobotnialla Helsingissä pidetyssä syyskokouksessa.  Hän päihitti haastajansa Juha Kareksen äänin 78-54. Päivi Rantanen valittiin yksimielisesti jatkamaan yhdistyksen sihteerinä.

Rotujärjestön hallitukseen valittiin Marja Törmä ja Laura Ruotsalainen uudelleen sekä uutena Anna Ratia, joka on vastaperustetun bolognese-alajaoston puheenjohtaja. Varsinaisina tilintarkastajina jatkavat Raija Aho ja Merete Lindgren. Varatilintarkastajiksi valittiin Tuija Koskisto ja Tarja Voutilainen.

Syyskokous hyväksyi vuoden 2010 toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion. Lisäksi hyväksyttiin korjattu griffon -rotujen Jalostuksen taivoiteohjelma.

Syyskokouksen osanottajia

Kirsti Lummelampi uudelleen Kennelliiton hallitukseen

SKKY:n puheenjohtaja Kirsti Lummelampi valittiin uudeksi kolmivuotiskaudeksi Suomen Kennelliiton hallitukseen, kun liiton valtuusto kokoontui sunnuntaina 22.11.2009 Espoon Hanasaaressa.

Uusina hallitukseen valittiin keväällä hallituksesta eronnut noutajia harrastava Kimmo Nokelainen sekä Risto Ojanperä, joka on tullut tunnetuksi agility-harrastajana. Hänen perheessään on myös schipperkejä.  Valitsematta jäivät erovuorossa olleet hallituksen jäsenet Jaakko Ilvonen ja Hannele Pörsti. Hallituksen puheenjohtaja Helena Suni ei ollut tänä vuonna erovuorossa.

Valtuusto päätti läsnäolleiden 108 edustajan voimin yksimielisesti korottaa halvinta rekisteröintimaksua 35 eurosta 38 euroon. Ns. toiseen maksuluokkaan kuuluva rekisteröintimaksu säilyy ennallaan 68 eurossa.  Halvempaan maksuluokkaan pääsevät kennelnimen omistavien, kasvattajasitoumuksen allekirjoittaneiden Kennelliiton ja rekisteröitävän rodun rotuyhdistyksen jäsenien, Kennelliiton hyväksymässä rekisterissä olevien koirien jälkeläiset. Molempien maksuluokkien maksut sisältävät tunnistusmerkintämaksun, mutta eivät enää toimitusmaksuja kuten postikuluja.

Kokouksen liepeillä paljon keskustelua aiheuttaneet suunnitelmat Kennelliiton kokonaan omistamien yhtiöiden, Kustannus Oy Koiramme ja Show Media Oy:n fuusion valmisteluista tyrmättiin valtuustossa, joten yhtiöt jatkavat kahtena erillisenä yhtiönä.  Muilta osin valtuusto hyväksyi vuoden 2010 toimintasuunnitelman pääosin esitetyssä muodossa.  Mm. vuonna 2014 vietettävää Kennelliiton 125-vuotisjuhlaa aletaan valmistella, ja suunnitteilla on englanninkielinen teos, jossa esitellään Kennelliiton historiaa ja kotimaisia rotuja.

Valtuusto hyväksyi Suomen Kääpiösnautserikerhon uudeksi rotujärjestöksi. Samoin hyväksyttiin hallituksen valtuustolle tiedoksi tuoma ilmoitus, jonka mukaan vuodesta 2010 lähtien Messukeskuksen näyttely käsittää kaksi yksipäiväistä kansainvälistä näyttelyä. Lauantaina pidetään Helsinki Winner -näyttely ja sunnuntaina Voittaja -näyttely.

Valtuuston kokousta edelsi lauantaina pidetty valtuustoseminaari, jossa Kennelliiton hallitus joutui vastaamaan mm. palvelujen ulkoistamista koskeviin kysymyksiin.  Seminaariosanottajille esiteltiin myös pääkohdat yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa neuvotelluista yhteispohjoismaisista näyttelysäännöistä, joiden teksti tulee valtuuston hyväksyttäväksi keväällä 2010.  Mikäli valtuusto hyväksyy säännöt, ne tulevat voimaan 1.1.2011.  Yhteispohjoismaisia näyttelysääntöjä koskevan alustuksen oheismateriaalin näet tästä.


Uusia löwchen-tuomareita

SKKY järjesti uusien löwchen-tuomareiden pätevöimiseksi koearvostelu- ja näyttötilaisuuden 3.11.2009 Helsingissä.

Koearvostelussa hyväksyttiin molemmat kokelaat, Markku Kipinä ja Kirsti Louhi. Allrounder-tuomareiden täydennyskoulutukseen kuuluvassa näyttötilaisuudessa hyväksyttiin kolmesta kokelaasta Harri Lehkonen.  Rotujärjestöä edustavina tuomareina olivat Kari Järvinen ja Kirsti Lummelampi.

Ennen koearvostelua järjestettiin erikoiskoulutus lhasa apsoissa. Koulutukseen osallistui viisi tuomarioikeuksiaan laajentavaa tuomaria.


Kari Järvinen 60 vuotta

Suomen Kennelliiton valtuuston varapuheenjohtaja Kari Järvinen täyttää 60 vuotta 10.12.2009. Monien Kennelliiton luottamustehtävien lisäksi hän on myös kansainvälisen koiranjalostusliiton eli FCI:n hallituksen pitkäaikainen jäsen. SKKY:ssä hän on toiminut usean vuoden ajan tuomarikoulutustehtävissä.

Järvinen järjestää syntymäpäivävastaanoton tämän vuoden Voittaja- ja Pohjoismaiden Voittaja-näyttelyiden aattona perjantaina 11.12. klo 16.00-19.00. Vastaanotto pidetään Messukeskuksen yhteydessä olevassa Holiday Inn-hotellissa.

Kukkien sijasta muistamiset pyydetään osoittamaan Kennelliiton nuorisotoimintaan. Tätä varten on avattu oma tili Nordeassa. Tili on Nordea 174530-98287. Maksun saajaksi merkitään Kennelliitto - Kari Järvinen 60 v.


Tuomarikoulutuksia lokakuussa

Veli-Pekka Kumpumäki

SKKY on järjestänyt lokakuussa useiden rotujen koearvostelu- ja näyttötilaisuuksia.

20.10. hyväksyttiin bostoninterriereissä Veli-Pekka Kumpumäki (kuvassa vasemmalla) ja Tapio Eerola. Ranskanbulldoggien näyttökokeeseen osallistui vain Eerola, joka hyväksyttiin.

13.10. pidetyssä japanese chinien koearvostelu- ja näyttötilaisuudessa ei hyväksytty kumpaakaan kokelasta.

27.10. järjestettiin koearvostelu- ja näyttötilaisuudet kiinanharjakoirissa ja kingcharlesinspanieleissa.  Kiinanharjakoirissa hyväksyttiin neljästä kokelaasta Markku Kipinä ja Veli-Pekka Kumpumäki (koearvostelu) ja Marja Talvitie (näyttö).  Kingcharlesinspanieleissa koearvostelun suorittivat hyväksyttävästi Marja Kosonen ja Irina Poletaeva.  Näyttöön osallistunutta kokelasta ei sen sijaan hyväksytty.

Kaikki tilaisuudet pidettiin Helsingissä SKKY:n jäsenyhdistysten ja alajaostojen avustuksella.


Yhdistystoiminnan seminaari 3.10.2009

Riitta Lae
Säde Hohteri

Seminaarin luennoitsijoita: Vasemmalla Patentti- ja Rekisterihallituksen apulaisjohtaja Riitta Lae, oikealla Säde Hohteri.

SKKY järjesti jäsenyhdistystensä ja alajaostojensa luottamushenkilöille yhdistystoiminnan seminaariin, jossa käsiteltiin kennelorganisaatiota, yhdistysten toimintaa ja velvoitteita yhdistyslain perusteella, yhdistysten hallitusten ja niiden jäsenten vastuuta ja velvollisuuksia sekä yhdistysten varainhoitoa ja kirjanpitoa.

Seminaari pidettiin Ostrobotnialla Helsingissä ja siihen osallistui n. 30 jäsenyhdistysten ja alajaostojen edustajaa.  Luennoitsijoina olivat Patentti- ja Rekisterihallituksen apulaisjohtaja Riitta Lae ja useissa koirayhdistyksissä ja tapahtumissa rahastonhoitajana pitkän työrupeaman tehnyt Säde Hohteri.  Lisäksi SKKY:n puheenjohtaja Kirsti Lummelampi käsitteli sekä Kennelliiton että SKKY:n organisaatiota.  Päivä päätettiin keskustelulla ajankohtaisista yhdistysasioista.

Seminaarin osanottajia

Seminaarin osanottajia


Bolognese-alajaosto perustettu

Bolognese-harrastajat kokoontuivat SKKY:n kutsusta 20.9.2009 Helsingin Vinttikoirakeskuksessa ja päättivät perustaa oman alajaoston. Nyt kaikilla SKKY:n edustamilla roduilla on joko oma jäsenyhdistys tai alajaosto.

Kokouksessa hyväksyttiin jaoston säännöt ja valittiin väliaikainen hallitus, joka toimii seuraavaan vuosikokoukseen saakka valmistellen alajaoston toimintaa. Puheenjohtajaksi valittiin Anna Ratia ja sihteeriksi Anne Häkkinen.  Varapuheenjohtaja on Marjut Koppanen, kun taas Hellevi Fellman hoitaa rahastonhoitajan, pentuneuvojan ja jäsensihteerin tehtäviä. Lisäksi hallitukseen valittiin Kaarina Siivonen.

Jaostolle perustetaan omat internetsivut osoitteeseen www.toydogs.net/bolognese/.  Puheenjohtajan e-mail- osoite on puheenjohtaja.bolognese (at) toydogs.net, jäsensihteerin jasensihteeri.bolognese (at) toydogs.net ja pentuneuvojan pentuneuvoja.bolognese (at) toydogs.net.

Kaikkien alajaoston jäsenten tulee olla myös SKKY:n henkilöjäseniä.


Tiibetinspanieli BIS Hesperian puistossa

BIS tiibetinspanieli

Vasemmalta näyttelytoimikunnan puheenjohtaja Kirsti Lummelampi,
BIS-tuomari Liz Cartledge, BIS-koiran kasvattaja ja toinen omistaja Tiina Hirvonen
ja näyttelytoimikunnan jäsenet Elizabeth Schauman ja Heidi Streng.

Tiibetinspanieli FI MVA & EE JMVA JMV-08 Misschiefin Anshu Anbu oli Best in Show SKKY:n vuoden 2009 erikoisnäyttelyssä Hesperian puistossa Helsingin keskustassa. Koiran omistavat Tiina Hirvonen ja Lahja Tattari. BIS-tuomari oli ruotsalaissyntyinen Liz Cartledge Iso-Britanniasta.

Paras veteraani oli näyttelyn kauneimman koiran isä, FIN MVA Shibazhan Thymus, jonka omistavat Anne Johansson & Maija Salminen. Valinnan suoritti englantilainen Terry Nethercott. Italialaisen Giuseppe Alessandran valinta näyttelyn parhaaksi kasvattajaksi osui Marika Fredrikson-Sinkovicin kasvattamiin Zorrazo-kiinanharjakoiriin.  Paras pentu oli Arja Ahosen omistama bostoninterrieri Nevicata's Dolly Parton. Valinnan suoritti ruotsalainen Kenneth Edh.

Hesperin puistoon osallistui lähes 1300 kääpiökoiraa, ja se oli jälleen suurin pohjoismaissa järjestettävä kääpiökoiratapahtuma. Näyttely oli tänä vuonna "evakossa" vakituiselta tapahtumapaikaltaan Helsingin Kaivopuistosta, jonka kunnostustöiden vuoksi sitä ei tänä vuonna vuokrata ulkopuolisille tapahtumanjärjestäjille.

Ensi vuonna Suomen Kääpiökoirayhdistyksen erikoisnäyttely palaa jälleen "kotiin" Kaivariin.  Näyttelypäivä on 29.8.2010.


Lähes 1300 koiraa erikoisnäyttelyssä

SKKY:n Hesperian puistossa Helsingissä sunnuntaina 30.8.2009 järjestettävään erikoisnäyttelyyn on ilmoitettu lähes 1300 koiraa. Näyttely on suurin Pohjoismaissa järjestettävä kääpiökoiratapahtuma.

Suurin rotu ovat chihuahuat, joita on ilmoitettu 103.  Seuraavina ovat ranskanbulldogit (91) ja cavalierkingcharlesinspanielit (81).  Näyttelyssä on mm. 75 havannankoiraa, 49 coton de tuléaria, 49 schipperkeä ja 41 pomeraniania.  Ns. harvinaisissa roduissa on myös suuria osanottajamääriä. Esimerkiksi kingcharlesinspanieleita on ilmoitettu 26 ja englanninkääpiöterriereitä 15.

Näyttelyn virallisena valokuvaajana on Ranskassa asuva, maailmankuulu englantilainen koiravalokuvaaja David Dalton, joka kuvaa kaikki ROP- ja ryhmäsijoittuneet koirat. Hän on käytettävissä myös yksityisten koirien kuvauksiin (tilaukset tästä osoitteesta).  Myös Ruotsin kennelklubin lehti Hundsport on paikalla.

SKKY järjestää näyttelyn yhteydessä koirien DNA-tunniste- ja polveutumismäärityksiin vaadittavien DNA-näytteiden oton yhteistyössä Finnzymes Diagnostics'in kanssa.  DNA-tunnisteille on neuvoteltu alennettu hinta.


Hotellialennukset Hesperian puiston näyttelyssä 30.8.2009

SKKY on neuvotellut alennetut erikoishinnat kolmeen Restel-ketjun hotelliin Hesperian erikoisnäyttelyn viikonlopuksi. Hotellit ovat virallisena näyttelyhotellina Hesperian puistoa vastapäätä oleva Crowne Plaza, Holiday Inn Helsinki City Center puiston eteläpuolella Elielinaukiolla ja Cumulus Olympia.  Huoneen hinnat sisältävät buffetaamiaisen, asiakassaunan sekä nettiyhteyden sekä lisäksi Crowne Plazassa kuntosalin sekä uima-altaan käytön.

Puhelimitse tehtävissä varauksissa on mainittava alennuskoodina "toydogs". Varauksen voi tehdä myös allaolevasta linkistä:

Hotellivaraus kannattaa tehdä hyvissä ajoin, sillä Helsingissä on tuona viikonloppuna käynnissä Helsingin juhlaviikot ja naisten jalkapallon EM-kisat.


Bolognese-kollegio ja näyttö 9.6.2009

Bolognese-rodulle hyväksyttiin kolme uutta ulkomuototuomaria SKKY:n Helsingissä järjestämässä koearvostelu- ja näyttötilaisuudessa.  Koearvostelun suorittivat hyväksytysti Markku Kipinä ja Irina Poletaeva, ja allrounder-tuomareille tarkoitetussa kirjallisessa näytössä hyväksyttiin Marja Talvitie.  Rotujärjestöä edustavina tuomareina olivat Hans Lehtinen ja Kirsti Lummelampi. Paikalla oli seitsemän eri-ikäistä bolognesea.


Yhteispohjoismaiset näyttelysäännöt

Suomen Kennelliitto on lähettänyt kennelpiireille, rotujärjestöille ja rotua harrastaville yhdistyksille lausuntopyynnön yhteispohjoismaisia näyttelysääntöjen pääkohtia koskevista esityksistä.  Mikäli sääntöesitys hyväksytään, uudet näyttelysäännöt tulevat voimaan vuoden 2011 alusta.

Suurimpana muutoksena Suomen nykyisiin näyttelysääntöihin on laatuarvostelupalkintojen määritysten muutos niin, että nykyinen erinomainen vastaa entistä ensimmäistä palkintoa ja erittäin hyvä vastaa vanhaa toista palkintoa. Lisäksi kilpailuluokissa tuomari voi palkita valionarvoiset koirat sertifikaatin arvoisella (SA), joka on edellytyksenä pääsylle paras uros- ja paras narttu - luokkiin.

Yhteispohjoismaisen näyttelysääntöesityksen pääkohdat löytyvät tästä linkistä.  SKKY:n jäsenyhdistyksiä ja jäseniä pyydetään esittämään omat kommenttinsa esityksiin sähköpostitse osoitteeseen info (at) toydogs.net 15.7.2009 mennessä.


Havannankoirakollegio ja -näyttö 26.5.2009

SKKY järjesti kollegio- ja näyttötilaisuuden havannankoirissa (entinen bichon havanais) 26.5. Helsingissä.  Kahdesta koearvosteluun osallistuneesta kokelaasta hyväksyttiin Markku Kipinä, ja kahdesta näyttötilaisuuteen osallistuneesta allrounder-koulutuksessa olevasta tuomarista Marja Talvitie.

Rotujärjestön edustajina olivat Hans Lehtinen ja Kirsti Lummelampi.  Havannalaiset ry oli toimittanut paikalle koiramateriaalin.


Kennelliiton valtuuston kevätkokous

Kennelliiton valtuuston kevätkokouksessa 21.5.2009 liiton uusiksi kunniajäseniksi kutsuttiin englantilainen suomenpystykorvakasvattaja Angela Cavill ja SKKY:n edeltäjän, Suomen Seura- ja Kääpiökoirayhdistyksen monivuotinen hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja Reijo Hagström.

Kennelliiton valtuusto vahvisti viime syksynä kolmivuotiskaudeksi Kennelliiton hallitukseen valitun Kimmo Nokelaisen omasta pyynnöstään tapahtuneen eron hallituksen jäsenyydestä.  Ennen eron vahvistamista valtuusto kuuli Nokelaisen selityksen eroonsa johtaneista matka- ja kokouspalkkiolaskutuksista, joista Kennelliiton hallitus oli tehnyt tutkintapyynnön.

Kennelliiton hallitukseen valittiin Nokelaisen tilalle tämän jäljellä olevaksi kaudeksi  vuoden 2011 loppuun Suomen Snautseri- ja Pinserikeskusjärjestön puheenjohtaja Jarmo Palander. Palander voitti äänin 55-51 vastaehdokkaansa, ulkomuototuomari Harri Lehkosen.

Valtuusto vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen, joka osoitti Suomen Kennelliitto ry:n osalta 82.861,12 euron ja Kennelliitto-konsernin osalta 160.490,64 euron ylijäämää.  Vuoden 2010 jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan, eli vuosijäsenen jäsenmaksu on 30 euroa.

Valtuusto hyväksyi yleisen kokeisiin, kilpailuihin ja näyttelyihin, testeihin tai muihin vastaaviin Kennelliiton hyväksymiin tapahtumiin osallistumisoikeutta koskevan rajoituksen. Sen mukaan osallistumisoikeutta ei ole koiralla, jonka omistajalla on Kennelliiton kurinpitolautakunnan lisäseuraamuksena määräämä kielto tai Kennelliiton hallituksen määräämä tilapäinen kielto osallistua kilpailijana, näytteilleasettajana, esittäjänä, osallistujana tai ohjaajana.

Näyttelysääntöä muutettiin niin, että osallistumisoikeutta ei ole kasvattajaryhmällä, jonka kasvattajalla tai yhdelläkin kasvattajista on Kennelliiton kurinpitolautakunnan lisäseuraamuksena määräämä kielto tai Kennelliiton hallituksen määräämä tilapäinen kielto osallistua näyttelyihin näytteilleasettajana tai esittäjänä.

Valtuusto antoi myös Kennelliiton hallitukselle valtuudet neuvotella Kennelliiton ja Helsingin yliopioston eläintieteellisen tiedekunnan yhteisen rahaston perustamisesta kliinisen potilas- ja geenitutkimuksen edistämiseksi.


DNA-tunnistenäytteidenotto 27.6.2009 Vinttikoirakeskuksessa

SKKY järjestää yhteystyössä Finnzymes Diagnosticsin kanssa DNA-tunniste- ja polveutumismäärityksiin tarvittavien näytteiden oton 27.6. 2009 klo 12.00-15.00 Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskuksessa (os. Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki).

SKKY on neuvotellut DNA-tunnisteille alennetun hinnan eli 40 euroa (normaalihinta 82 euroa). Hinta peritään postiennakolla lähetettävän tunnistetodistuksen yhteydessä. Näytteenä käytetään joko limakalvo- tai karvatuppinäytteitä. Koiran on oltava tunnistusmerkitty ennen näytteen ottoa. Koiran rekisteritodistus ja esitetäytetty DNA-tunnistelomake on otettava mukaan. Lomakkeita löytyy mm. Kennelliiton internetsivuilta www.kennelliitto.fi>Lomakkeet ja säännöt> Jalostus ja kasvatus. Näytteenottoon voivat osallistua kaikenrotuiset koirat.

SKKY suosittelee DNA-tunnisteiden teettämistä kaikista jalostukseen käytettävistä koirista. Se tarjoaa myös erikoisnäyttelyssään Hesperian puistossa 30.8.2009 viiden euron alennuksen koiran ilmoittautumismaksusta, mikäli sillä on DNA-polveutumisvarmistusta osoittava P-tunnus rekisterinumerossaan tai ennen ilmoittautumisajan päättymistä saatu DNA-tunniste.


Coton de tuléar-koearvostelu ja näyttö 14.5.2009

SKKY järjesti 14.5.2009 koearvostelu- ja näyttötilaisuuden coton de tuléareissa.  Kolmen koearvosteluun osallistuneen tuomarikokelaan suoritusta ei hyväksytty.  Rotujärjestöä edustavina kollegiotuomareina olivat Soile Bister ja Kirsti Lummelampi.

Koearvostelun jälkeen järjestetyssä kirjallisessa näytössä hyväksyttiin Harto Stockmari ja Marja Talvitie.


Uusia ulkomuototuomareita

Yorkshirenterrierin arvostelu

Juha Kares arvostelemassa yorkshirenterriereitä. Kuva: Markku Kelokari

SKKY on järjestänyt huhtikuun lopussa ja toukokuun alussa koearvostelu- ja näyttötilaisuudet uusien tuomareiden pätevöimiseksi yorkshirenterriereissä ja maltankoirissa.

28.4. pidetyssä yorkshirenterriereiden tilaisuudessa koearvostelun suorittu hyväksytysti Juha Kares ja näyttötilaisuudessa hyväksyttiin Tanya Ahlman-Stockmari, Tapio Eerola, Tuire Okkola, Irina Poletaeva, Eeva Rautala ja Harto Stockmari .

Maltankoirien koearvostelun suorittivat 5.5. hyväksytysti Markku Kipinä, Veli-Pekka Kumpumäki ja Irina Poletaeva.  Näyttötilaisuudessa hyväksyttiin Tapio Eerola, Annaliisa Heikkinen, Harto Stockmari ja Marja Talvitie.

Rotujärjestöä edustavina tuomareina olivat Hans Lehtinen ja Kirsti Lummelampi. Sekä Yorkshirenterrieri ry että Maltalaiset ry olivat toimittaneet koiramateriaalin tilaisuuksiin.


Elizabeth Schaumanille Kennelliiton hopeinen ansiomerkki

Elizabeth Schauman, Helena Suni, Kirsti Lummelampi ja Riitta Vilkman

Vasemmalta: Elizabeth Schauman, Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Helena Suni,
SKKY:n puheenjohtaja Kirsti Lummelampi ja Chihuahua ry:n puheenjohtaja Riitta Vilkaman.
Kuva: Elina Ervasti

Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Helena Suni ojensi SKKY:n pitkäaikaiselle entiselle hallituksen jäsenelle ja varapuheenjohtajalle Elizabeth Schaumanille Kennelliiton hallituksen myöntämän hopeisen ansiomerkin 31.3.2009 perinteisellä Ostrobotnialla pidetyssä rotujärjestön vuosikokouksessa Helsingissä. Ansiomerkin olivat anoneet SKKY ja sen entinen jäsenyhdistys, nykyinen rotujärjestö Chihuahua ry.

Yksimielisesti sujuneessa vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset vuosikokousasiat kuten toimintakertomuksen hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille.  Kokous päätti myös ensi vuoden jäsenmaksuista, jotka päätettiin pitää hallituksen esityksestä ennallaan.

Lisäksi hyväksyttiin havannankoiran (entinen bichon havanais), kingcharlesinspanielin ja maltankoiran Jalostuksen tavoiteohjelmat sekä päätettiin Havannalaiset ry:n esityksestä havannankoiran liittämisestä Perinnöllisten sairausten vastustamisohjelmaan eli PEVISA:an vuoden 2010 alusta.  Lisätietoja kokousselostuksesta.Erikoisnäyttely evakossa Kaivopuistosta

Hesperian puisto

©Suomen Ilmakuva Oy Lähde: Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto

Suomen Kääpiökoirayhdistyksen perinteinen elokuun erikoisnäyttely on tänä vuonna evakossa Kaivopuistosta siellä tehtävän peruskorjauksen vuoksi. Helsingin kaupunki uusii puiston vanhaa puustoa ja kunnostaa Ison Puistotien ympäristöä, mistä syystä puistoa ei vuokrata tänä kesänä ulkoilmatilaisuuksiin.

Kaivopuiston sijasta näyttelypaikkana on Helsingin kauneimpiin puistoihin kuuluva, keskustassa Töölönlahden ja Mannerheimintien välissä oleva Hesperian puisto, jonka maamerkkejä ovat pohjoisessa Kansallisooppera ja etelässä Finlandia-talo.  Hesperianpuiston sijainnin löydät tästä linkistä.

"Olemme hyvin iloisia, että Helsingin kaupunki on jälleen osoittanut myötämielisyytensä koiraharrastajia kohtaan tarjoamalla meille Kaivopuiston tilalle hienon näyttely-ympäristön.  Kaivopuisto on ainutlaatuinen, mutta uskomme Hesperian puiston antavan niin kotimaisille kuin ulkomaisille näyttelyvieraillekin edustavan kuvan pääkaupungistamme", näyttelytoimikunnan puheenjohtaja Kirsti Lummelampi toteaa.

Hesperian puisto on liikenneyhteyksiltään erinomaisessa paikassa pääkadun Mannerheimintien varrella.  Sinne on kävelymatka sekä linja- että rautatieasemalta, ja useat raitiovaunut ja bussit pysähtyvät puiston kohdalla.   Pysäköintitilaa löytyy pohjoisesta Olympiastadionin eteläpuolelta sekä rautatieaseman pysäköintialueelta.  Näyttelyhotellina on Crowne Plaza puistoa vastapäätä, ja näyttelytoimikunta neuvottelee erikoishinnan myös koirien kanssa tuleville näyttelyvieraille.

Erikoisnäyttelyssä ovat mukana kaikki 9. ryhmän rodut sekä SKKY:n rodut muista roturyhmistä.  Best in Show - tuomarina on Liz Cartledge Iso-Britanniasta.  Parhaan pennun valitsee Renée Sporre-Willes Ruotsista, parhaan kasvattajaryhmän Giuseppe Alessandra Italiasta ja parhaan veteraanin Terry Nethercott niin ikään Iso-Britanniasta.

SKKY:n erikoisnäyttely pidetään sunnuntaina 30.8.2009. Samana viikonloppuna on Tervakosken kansainvälinen näyttely, jossa ryhmät 1, 5 ja 9 arvostellaan lauantaina.  Englanninkääpiöterriereillä ja yorkshirenterriereillä on mahdollisuus kilpailla sunnuntaina kahdessa näyttelyssä, aamupäivällä Tervakoskella ja iltapäivällä erikoisnäyttelyssä.DNA-tunnistenäytteiden otto 7.3.2009 Helsingissä

SKKY järjestää DNA-tunnisteita ja polveutumismäärityksiä varten tarvittavien DNA-näytteiden oton lauantaina 7.3.2009 klo 14.00-18.00 Vinttikoirakeskuksessa, os. Tuomarinkyläntie 1, Helsinki.  Näytteenotto on tarkoitettu kaikenrotuisille koirille.

Näytteet otetaan joko karvatuppi- tai limakalvonäytteinä. Näytteen ottoon osallistuvan koiran on oltava tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla (tatuointi tai mikrosiru). Ota mukaan myös koiran rekisteritodistus sekä esitäytetty DNA-tunnistelähetelomake, jonka voi tulostaa Kennelliiton internetsivuilta osoitteesta www.kennelliitto.fi > Lomakkeet ja säännöt>Jalostus ja kasvatus.

SKKY on neuvotellut Finnzymes Diagnostics'in kanssa tunnistemäärityksille alennetun hinnan, eli yhden koiran tunniste maksaa 40 euroa, mihin lisätään neljän euron postiennakkomaksu (normaalihinta yksittäiseltä koiralta 82 euroa). Lausunnot lähetetään postiennakolla.

SKKY suosittelee DNA-tunnisteen teettämistä kaikista jalostukseen käytettävistä koirista. Lisäksi rotujärjestö antaa viiden euron alennuksen DNA-tunnistetun koiran tämän vuoden erikoisnäyttelyn ilmoittautumismaksusta.

Lisäksi Suomen Bostonit ry järjestää samassa paikassa klo 13.00-18.00 silmä- ja polvitarkastuksen, johon on etusija bostoninterriereiden jälkeen muilla kääpiökoirilla sikäli kuin tarkastusaikoja riittää.  Ennakkoilmoittautumiset ja lisätietoja yhdistyksen kotisivuilta www.toydogs.net/bostons


Koearvostelussa kingcharlesinspanieli

Kuvassa Markku Kipinä tutkimassa
nuorta kingcharlesinspanielia.

Kiinanharjakoirien erikoiskoulutus ja kincharlesinspanielien koearvostelu

SKKY:n erikoiskoulutukset tuomarioikeuksiaan laajentaville tuomareille jatkuivat Helsingissä 3.2. 2009 , jolloin vuorossa olivat kiinanharjakoirat. Koulutukseen osallistui kahdeksan kokelasta.

Koulutuksen jälkeen järjestettiin kingcharlesinspanielien koearvostelu- ja näyttötilaisuus, jossa hyväksyttiin Pirjo Aaltonen, Tapio Eerola ja Markku Kipinä.

Rotujärjestöä edustavina tuomareina olivat Hans Lehtinen ja Kirsti Lummelampi. Suomen Kiinanharjakoirat ry ja Kingcharlesinspanieli ry toimittivat koulutuksiin koiramateriaalin. 


Uusia griffon-rotujen tuomareita

SKKY järjesti koearvostelu- ja näyttötilaisuuden uusien tuomareiden pätevöimiseksi griffon-roduissa (griffon belge, griffon bruxellois ja petit brabancon).  Tilaisuus pidettiin 27.1.2009 Helsingissä. SKKY:n jäsenyhdistys Suomen Griffonyhdistys oli järjestänyt tilaisuuteen arvosteltavat koirat.

Koearvostelussa hyväksyttiin rotujen uusiksi tuomareiksi Markku Kipinä ja Veli-Pekka Kumpumäki. Lisäksi Tapio Eerola suorittu hyväksytysti ns. näytön näissä roduissa.

Rotujärjestöä edustavina tuomareina olivat Hans Lehtinen ja Kirsti Lummelampi.


SKKY:n rotujen rekisteröinnit voimakkaassa kasvussa v. 2008

SKKY:n rotujen rekisteröintiosuudet

Suomen Kääpiökoirayhdistyksen edustamien rotujen rekisteröinnit nousivat viime vuonna yli 12 prosenttia samaan aikaan, kun SKKY vahvisti edelleen asemaansa rekisteröintien perusteella Suomen suurimpana rotujärjestönä. Toiseksi suurimman rotujärjestön, Suomen Harmaahirvikoirajärjestön rekisteröinnit jäivät yli 1400 koiraa SKKY:n rotujen rekisteröinneistä.

SKKY:n rotujen rekisteröinnit (3825 koiraa) olivat noin 7,2 prosenttia Kennelliiton vuoden 2008 kokonaisrekisteröinneistä. Kennelliiton rotukirjoihin merkittiin viime vuonna niukasti yli 53000 koiraa.

SKKY:n roduista coton de tuléar säilytti asemansa suurimpana rotuna 602 koiran rekisteröinnillään. Toisena oli bichon havanais (537 koiraa). Seuraavina rekisteröintitilastoissa ovat kiinanharjakoirat (464), joiden rekisteröinnit laskivat edellisvuodesta lähes neljänneksellä., ja kleinspitzit (438).  Suurin rekisteröintikasvu kirjattiin kuitenkin ranskanbulldogeissa, joiden rekisteröinnit nousivat edellisvuodesta lähes 65 prosentilla.

Rotujärjestön roduista olivat edelleenkin pienimpiä englanninkääpiöterrierit (38), griffon belget (38)  ja kingcharlesinspanielit (30).

Rekisteröintitrendit


SKKY:n hallituksen järjestäytymiskokous

Suomen Kääpiökoirayhdistyksen vuoden 2009 hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Marja Törmän. Rahastonhoitajaksi valittiin Laura Ruotsalainen ja jäsensihteeriksi Päivi Rantanen.

SKKY:n tiedotteen päätoimittajana ja internetsivujen vastaavana toimittajana jatkaa puheenjohtaja Kirsti Lummelampi. Päivi Rantanen toimii syyskokouksen valitsemana sihteerinä. Koirien vakuutusarvolausunnoista vastaa Marjo Heikka.

Rotujärjestön ulkomuototuomarikoulutustoimikuntaan valittiin Kirsti Lummelampi, Hans Lehtinen, Kari Järvinen ja Marja Törmä . Jäsenille suunnatusta koulutustoiminnasta vastaa koulutustoimikunta, johon kuuluvat Elina Ervasti, Yrjötapio Kivisaari, Päivi Rantanen ja Marjo Suosalo. Toimikunta vastaa mm. vuoden 2009 alkupuolella jäsenyhdistysten ja alajaostojen puheenjohtajille, sihteereille ja rahastonhoitajille järjestettävästä yhdistystoiminnan seminaarissa.

Kokouksessa päätettiin hallituksen jäsenille, muille luottamushenkilöille ja koiriaan koulutustilaisuuksiin tuoville koiranomistajille matkakorvaukseksi 0,25 euroa kilometriltä.

Vuosikokous pidetään 31.3.2009.