Rotumääritelmä

Kingcharlesinspanieli muistuttaa yleisempää cavalier kingcharlesinspanielia, joka onkin jalostuksen tuloksena kehitetty omaksi rodukseen kingcharlesinspanielista viime vuosisadan alkupuolella. Kingcharlesinspanielin alkuperäisenä kotimaana pidetään Kiinaa tai Japania, mistä rodun ensimmäiset edustajat kulkeutuivat Englantiin 1500-luvulla. Nykyisen nimensä rotu sai Englannin kuninkaiden Kaarle I:n ja Kaarle II:n aikana, jolloin rotu sai vankan jalansijan Englannin hovissa. Nykyisen ulko-näkönsä rotu sai 1800-luvulla tehtyjen risteytysten myötä.

Kingcharlesinspanieli on rakenteeltaan vankka ja linjakas. Sen turkki vaatii päivittäistä harjausta. Karvapeite on suora ja silkkimäinen. Värit ovat black & tan (musta mahonginpunaisin merkein), kolmivärinen eli tricolour, blenheim (helmenvalkoinen tasaisaisin kastanjanpunaisin merkein) sekä yksivärinen kastanjanpunainen eli ruby. Säkäkorkeutta ei ole mainittu rotumääritelmässä, mutta pianon tulisi olla 3,7-6,3 kiloa.

Ensimmäiset kingcharlesinspanielit tulivat Suomeen jo vuosisatamme alkupuolella. Sittemmin kanta hävisi, ja rodun edustajia saapui maahamme uudelleen vasta 1960-luvulla. Kingcharlesinspanieli on edelleenkin varsin harvinainen. Vuosittain on rekisteröity parikymmentä yksilöä.

Rodun harrastajilla on oma yhdistyksensä – Kingcharlesinspanieli ry, joka perustettiin vuonna 1974.

Luonne: Kingcharlesinspanieli on iloinen ja älykäs kääpiöspanieli, joka on pidättyväinen, lempeä ja omistajiinsa kiintyvä.

Käyttötarkoitus: Kingcharlesinspanieli on ensisijaisesti seurakoira. Pääasiassa kingcharlesinspanielien kanssa harrastetaan näyttelyitä. Myös agility ja toko soveltuvat (koiran ehdoilla).

Pennun hankinta: Kingcharlesinspanielin pennun hinta on 1000-1500 euroa (kasvattajakohtainen). Tietoa kasvattajista ja mahdollisista vapaista pennuista saa yhdistyksen pentuvälittäjältä.

Lisätietoja Kingcharlesinspanieli r.y.:n kotisivuilta.