Rotumääritelmä

Rodulla on Suomen Kääpiökoirayhdistyksen alaisena toimiva rotuyhdistys, Venäjänbolonkat ry.

Lisätietoja rodusta yhdistyksen kotisivuilta.