Yhdistyskokoukset

Suomen Kääpiökoirat ry

Kutsu Suomen Kääpiökoirat ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen

Vuosikokous 2018

Aika: Keskiviikko 21.2.2018 klo 18.00
Paikka: Kongressihotelli Majvik, Majvikintie 1, 02430 Masala

Esityslista:

SKKY Vuosikokous 2018 Esityslista

Jalostuksen tavoiteohjelmat:

JTO_Bostoninterrieri_2019-2023

JTO_JapaneseChin_2018-2022

JTO_Prahanrottakoira

JTO_Ranskanbulldoggi

JTO_Schipperke_2018-2022

Liitteet:

Toimintakertomus 2017

Tuloslaskelma ja tase

Toimintasuunnitelma

Talousarvio

2017

Kutsu Suomen Kääpiökoirat ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen

Vuosikokous 2017
Aika: Keskiviikko 15.3.2017 klo 18.00
Paikka: Best Western Plus Hotel Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki

Esityslista:
1. Kokouksen avaus

2. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Vuoden 2016 toimintakertomuksen hyväksyminen

6. Esitetään vuoden 2016 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2016 hallitukselle ja muille tilivelvollisille

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kahden vuoden toimintakaudeksi

9. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
Erovuoroiset hallituksen jäsenet: Anna Ratia, Toni Saira ja Päivi Rantanen (eronnut hallituksesta 28.09.16)

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille yksi varahenkilö. Toiminnantarkastajien sijaan voidaan vaihtoehtoisesti valita KHT- tai HTM -pätevyyden omaava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

11. Vahvistetaan hallituksen esittämät seuraavan vuoden jäsenmaksu, toimintasuunnitelma ja talousarvio
11.1. Jäsenmaksu
Jäsenmaksut vuodelle 2017 ovat:
Liittymismaksu 5 euroa
Vuosijäsen 15 euroa
Nuorisojäsen 10 euroa
Perhejäsen 7 euroa
Jäsenyhdistyksen jäsenmaksu 3,00 euroa/ varsinainen jäsen (alle 350 jäsentä)
Jäsenyhdistyksen jäsenmaksu 2,50 euroa/ varsinainen jäsen (350 jäsentä tai enemmän)

Hallituksen esitys: jäsenmaksu vuodelle 2018 pidetään samana kuin vuoden 2017 jäsenmaksu.

11.2. Toimintasuunnitelma
11.3. Talousarvio

12. Käsitellään hallituksen esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat
12.1. Suomen Coton de Tuléar ry:n esittämä PEVISA-lisäys
PEVISA-ohjelmaan ehdotetaan seuraavaa lisäystä urosten käytön rajaamiseksi:
Jälkeläisten enimmäismäärä 80 ja 6. ikävuoteen mennessä korkeintaan 40 pentua. Viimeinen rajat ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.

12.2. Suomen Bostonit – Finnish Bostons ry:n esittämä PEVISA-muutos
PEVISA-ohjelmaan ehdotetaan muutoksia 1.6.2017 alkaen seuraavasti:
Molemmilta vanhemmilta vaaditaan voimassa oleva tutkimustulos ennen astutusta.

Polvitutkimus:
Tutkimuspakko: patellaluksaatio. Tutkimushetkellä koiran on oltava vähintään 12 kk:n ikäinen. Alle kolmevuotiaalle koiralle tehty tutkimus on voimassa kaksi vuotta lausuntopäivästä. Yli kolmevuotiaalle annettua lausuntoa ei tarvitse uusia. Polvituloksen 1–2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Polvituloksen 3–4 saanutta koiraa ei saa käyttää jalostukseen eikä sen jälkeläisiä rekisteröidä.

Silmätutkimus:
Tutkimuspakko: Koira tutkitaan perinnöllisten silmäsairauksien osalta, tutkimushetkellä koiran on oltava vähintään 12 kk:n ikäinen. Alle neljävuotiaalle koiralle tehty tutkimus on voimassa yhden vuoden lausuntopäivästä, yli neljävuotiaalle koiralle annettu lausunto on voimassa kaksi vuotta lausuntopäivästä.

Perinnöllinen harmaakaihi. Tuloksen saanutta koiraa ei saa käyttää jalostukseen eikä sen jälkeläisiä rekisteröidä.
Trichiasis, Distichiasis. Tuloksen saanut koira voidaan parittaa vain kyseisen sairauden osalta terveen koiran kanssa.
PHTVL/PHPV. Jos koiralla on todettu PHTVL/PHPV aste 1, voidaan se parittaa kyseisen sairauden osalta terveen koiran kanssa. Asteen 2–6 saanutta koiraa ei saa käyttää jalostukseen eikä sen jälkeläisiä rekisteröidä.

12.3. Valtuutus hallitukselle sijoittaa kasvutilin varoista 10 000 € osakkeisiin. Sijoituspäätös tehdään yhdessä Nordean sijoitusneuvojan kanssa.

13. Muut asiat

14. Kokouksen päättäminen

Liitteet:
Boston Pevisa muutos

Vuosikokous 2016
2015
2014
2013
2012

Suomen Kääpiökoirat ry – Finnish Toy Dog Club

on Suomen Kennelliiton virallisen kennelorganisaation piirissä toimiva rotujärjestö. Se perustettiin nykyisessä muodossaan vuonna 1986, jolloin kääpiö­koiraharrastajat saivat Suomen Kennelliitolta rotujärjestöoikeudet jatkaen kääpiökoirien osalta entisen Suomen Seura- ja Kääpiökoira yhdistyksen toimintaa. Yhdistys on aloittanut toimintansa vuonna 1922 Suomen Kennelklubin Liitto-osasto-nimisenä.

Social
Ajankohtaista